COVID-19 og dine investeringer

Viden, der kan hjælpe dig med at navigere i markederne og opretholde dine investeringsmål i denne hidtil usete periode


Vi lever for øjeblikket i en udfordrende tid. Det pludselige udbrud af COVID-19 påvirkede næsten alle lande på globalt plan, og der forekommer stadig udbrud i adskillige regioner rundt om i verden. Det er ganske naturligt at være bekymret for, hvordan virussen kan påvirke dig og dine nærmeste, dit lokalsamfund, din økonomi osv. Vi vil derfor gerne fjerne noget af denne stressende byrde fra dine “skuldre” i form af konkret vejledning om, hvordan COVID-19 påvirker markederne og økonomien.

Hav tillid til vores store erfaring med investering, og lad os vejlede dig gennem disse volatile tider. Vi har hjulpet tusindvis af kunder med at navigere igennem bull- og bear-markeder i løbet af de mere end 40 år, hvor vi har drevet virksomhed. Vi kan vejlede ved at give dig en indsigt i, hvad der sker i markederne nu, hvilke indikationer historien giver om, hvad der kommer til at ske fremadrettet og hvad det betyder for dine investeringer.

Vend regelmæssigt tilbage for at få opdateringer, eller ring til os på 85 25 05 55 for at tale med en kvalificeret repræsentant, som kan give dig yderligere rådgivning om din særlige situation.

Hvordan påvirker COVID-19 økonomien og markederne?

Efter vores opfattelse skete faldet i markederne, der begyndte i slutningen af februar, i forventning om, at inddæmningsbestræbelserne forbundet med COVID-19 ville medføre økonomiske forstyrrelser. Fald i BNP og en hidtil uset arbejdsløshedsprocent som følge af midlertidige lukninger af virksomheder og andre nedlukningsforanstaltninger rundt omkring i verden havde en stor negativ effekt på økonomien.

Siden juni måned er antallet af nye COVID-19-smittetilfælde steget i USA, og det har betydet, at visse stater har bremset genåbningen eller omgjort deres beslutning om at genåbne deres samfund. I andre lande såsom Kina og Australien har lokale virusudbrud på tilsvarende måde fået lokale myndigheder til at gennemføre målrettede nedlukninger. Selvom dette uden tvivl er dårligt nyt ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv, vil vi gerne fraråde, at man drager konklusioner om markedet på den baggrund. Investorer har længe været opmærksomme på risikoen for en ny bølge af COVID-19. Vi mener, at en ny bølge bør være langt værre end hidtil frygtet for at kunne have yderligere negativ effekt på markederne.

Vi mener imidlertid, at økonomien vil rette sig, og for investorer er det vigtigt at huske, at aktierne sædvanligvis begynder at stige igen, inden recessionen slutter. Og vi tror ikke, at denne gang er en undtagelse, da aktierne generelt er steget siden 23. marts. Til trods for, at det er sandsynligt, at der vil komme et opsving, har vi set udbredt pessimisme. Det er imidlertid normalt, når markederne stiger. Pessimisme og skepsis fortsatte i mange år efter, at bear-markedet fra 2008 sluttede - et godt stykke tid efter, at aktierne havde overgået deres tidligere højdepunkt fra 2007. Som den legendariske investor, John Templeton, har sagt: “bull-markeder skabes på grund af pessimisme”. Det bør derfor ikke overraske, hvis vi ser aktiemarkedet stige til vejrs i mangel på optimisme. Pessimisme kan nemlig dæmpe forventningerne til nyheder, der skaber en positiv overraskelse.

Kan regeringers penge- og finanspolitiske hjælpepakker redde økonomien?

Regeringer og centralbanker verden over har lanceret penge- og finanspolitiske hjælpepakker for at afbøde den økonomiske virkning af virussen. Selvom disse bestræbelser kan udgøre et positivt element - især for de berørte personer og små virksomheder - så forventer vi ikke, at de vil være den grundlæggende årsag til økonomiens og markedernes genopretning.

Indtil videre har den japanske centralbank og den Europæiske Centralbank udvidet deres program til opkøb af aktiver, også kendt som det kvantitative lempelsesprogram (QE). Bank of England har genoptaget sit kvantitative lempelsesprogram og har sænket renten markant. Den amerikanske centralbank (FED) har gjort det samme og har herefter gennemført yderligere, hidtil usete bestræbelser i et forsøg på at understøtte det finansielle system.

Efter vores mening vil disse bestræbelser højst sandsynligt give et blandet resultat. På kort sigt kan de vise sig at være gavnlige - især for små kapitalhungrende virksomheder. Finanspolitiske stimuli kan bidrage til at kickstarte efterspørgslen under en længerevarende recession og kan fungere som medvind under det efterfølgende opsving. Kvantitative lempelser kan imidlertid have nogle utilsigtede, negative konsekvenser, f.eks. kan de gøre bankerne mindre interesserede i at yde långivning.

Hvornår sluttede bear-markedet?

Vi mener, at bear-markedet sluttede den 23. marts, hvilket gør det til det korteste bear-marked i nyere tid. Mellem den 19. februar og 23. marts faldt de globale markeder meget kraftigt, men genvandt herefter en stor del af faldet. Selvom de økonomiske nyheder ikke er udelukkende positive og investorer synes at være pessimistiske, ser forholdene ud til at bedres. Økonomien er langsomt på vej op efter nedlukningsperioden, og forbruget på detailhandel er stigende i mange områder. Vi mener, at bæredygtigheden af det aktuelle bull-marked for en stor del afhænger af, om investorerne fortsætter med at forvente lysere tider 12-30 måneder ude i fremtiden.

Hent vores Aktiemarkedsudsigt for at få flere data og oplysninger om vores aktuelle markedsperspektiv.

Hvad betyder COVID-19 for mine investeringer?

Det har længe været vores opfattelse, at den største risiko, en investor kan tage, er ikke at investere nok i markedet i tilstrækkelig lang tid for derved at kunne opnå markedslignende afkast (eller bedre) over tid. Tiden i markedet er afgørende for, at en investor kan nå sine langsigtede økonomiske mål. Alt for ofte sker det imidlertid, at mange investorer forsøger at time markedet og ender med at gå glip af nogle af markedets bedste dage. Kortsigtet volatilitet er altid muligt og bør forventes. Hvis man imidlertid har langsigtede investeringsmål over 10, 15, 20 år eller derover, så kan det være risikabelt at afvige fra sin investeringsstrategi på grund af kortsigtet volatilitet i markedet. Husk, at aktiernes historiske, langsigtede afkast omfatter alle bear-markeder. Nøglen til langsigtet investeringssucces er at opretholde tålmodigheden og følge investeringsstrategien.

Selvom visse investorer måske mener, at det er bedre at styre uden om markederne, indtil de er mindre volatile eller nyhederne begynder at være mere positive, så kommer der sjældent et “alt vel”-signal. Aktierne begynder ofte at stige på vej ud af en korrektion eller et bear-marked et godt stykke tid før, de dårlige nyheder har fortaget sig, og indregner en bedre økonomisk fremtid i aktiekursen. Aktiemarkedets opsving, der begyndte den 23. marts, mens mange lande stadig var nedlukket og økonomiske data var nedslående, er et glimrende eksempel på tendensen til, at aktier bevæger sig, før økonomien bedres. Som det altid er tilfældet - også denne gang - så vil du være gået glip af betydelige gevinster i markedet, hvis du ventede på at modtage et “alt vel”-signal.

Vi ved, at det ikke er en nem sag at foretage investeringer i urolige markeder, og vi vil derfor gerne rådgive dig om det. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores aktuelle syn på markedet, eller hvis du er interesseret i at få mere at vide om vores ydelser.

Hvordan støtter Fisher Investments Norden investorerne under COVID-19?

I disse volatile tider er det vigtigere end nogensinde før, at vi opretholder vores gode serviceniveau. Fisher Investments Norden leverer som altid proaktiv og skræddersyet kommunikation, der afspejler vores kunders behov, bekymringer og interesser. I takt med, at COVID-19 udvikler sig, vil kunderne regelmæssigt blive kontaktet af deres personlige investeringskonsulent, som vil orientere dem om status for deres porteføljer og vores strategi. Vi har også øget antallet af digitale begivenheder i år og har afholdt mere end 100 videokonferencer og webinarer pr. måned, hvilket har gjort det muligt for tusindvis af kunder at have virtuel kontakt med virksomhedens ledende medarbejdere.

Vi hjælper også investorer med at tolke mediehysteriet ved at give dem direkte fakta-baserede oplysninger om markedets volatilitet og COVID-19 på alle de mange digitale platforme. Vi skriver skriver også opdateringer på diverse sociale medier: YouTube, Facebook, LinkedIn og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjælpe mig?

COVID-19-virussen har haft negative og tragiske konsekvenser for mennesker og samfund og har desuden udgjort en økonomisk belastning, herunder også for markederne, hvilket ikke har gjort det nemmere. Mange investorer føler det som om, de ikke længere er på rette kurs i forhold til at kunne nå deres økonomiske mål.

Vi har før hjulpet kunder gennem bear-markeder og andre perioder med volatilitet og usikkerhed. Og vi står også klar til at hjælpe nu. Kontakt os online, eller ring til os på 80 25 05 55. Vi hjælper gerne ved at give vores perspektiv på situationen, således at du igen kan komme på rette kurs i disse volatile tider.

Yderligere referencemateriale

Aktiemarkedsudsigt

Download vores seneste udgave af dokumentet “Aktiemarkedsudsigt” for at få vores seneste, nøgterne perspektiv på markedernes retning og vores begrundelse.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.