COVID-19 og dine investeringer: Viden, der kan hjælpe dig med at navigere i markederne og opretholde dine investeringsmål i denne hidtil usete periode.


Tiderne er udfordrende lige nu. Virussen, COVID-19, har spredt sig hurtigt, hvilket de fleste mennesker har mærket konsekvenserne af. Det er derfor ganske naturligt at være bekymret for, hvordan virussen kan påvirke dig og dine nærmeste, dit lokalsamfund, din økonomi osv. Vi vil gerne fjerne noget af denne stressende byrde fra dine “skuldre” i form af konkret vejledning om, hvordan COVID-19 påvirker markederne og økonomien.

Hav tillid til vores store erfaring med investering, og lad os vejlede dig gennem disse volatile tider. Vi har hjulpet tusindvis af kunder med at navigere i bull- og bear-markeder i løbet af de mere end 40 år, hvor vi har drevet virksomhed. Vi kan vejlede ved at give dig en forståelse for, hvad der sker i markederne, hvilke indikationer historien giver om, hvad der kommer til at ske fremadrettet og hvad det betyder for dine investeringer.

Besøg regelmæssigt vores website for at få opdateringer, eller ring til os på 85 25 05 55 for at tale med en kvalificeret repræsentant, som kan give yderligere rådgivning om din specifikke situation.

Hvordan vil COVID-19 påvirke markederne og økonomien?

Vi mener, at markedernes fald i starten af februar skete i forventning om, at inddæmningsbestræbelserne forbundet med COVID-19 ville medføre økonomiske forstyrrelser. Da aktierne bevæger sig forud for økonomien, fik den hurtige og vidtrækkende forstyrrelse af erhvervslivet markederne til at indregne den langt større sandsynlighed for en økonomisk afmatning, end man tidligere havde troet mulig, i aktiekurserne.

De økonomiske data, der er blevet offentliggjort fra slutningen af marts og frem til nu, har bekræftet den nu udbredte forventning om et fald i BNP og en hidtil uset arbejdsløshedsprocent som følge af midlertidige lukninger af virksomheder og andre nedlukningsforanstaltninger rundt omkring i verden.

I maj måned begyndte den gradvise genåbning af erhvervslivet i flere lande, herunder i USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien og flere. Disse planer kan selvfølgelig ændre sig. Så hvornår og hvordan restriktionerne endeligt ophører, er uvist, men efter vores mening bør en forsvarlig og permanent genåbning af økonomierne være positivt for aktierne.

Vi mener imidlertid, at økonomien vil rette sig, og for investorer er det vigtigt at vide, at vores analyser viser, at aktierne sædvanligvis begynder at stige igen, inden recessionen slutter. Selvom det er for tidligt at vide, hvorvidt bear-markedet allerede har nået sit lavpunkt, er aktierne generelt steget siden slutningen af marts. Til trods for dette har vi set udbredt pessimisme. Det er imidlertid normalt, når markederne stiger. Pessimisme og skepsis fortsatte i mange år efter, at bear-markedet fra 2008 sluttede - et godt stykke tid efter, at aktierne havde overgået deres tidligere højdepunkt fra 2007. Heldigvis har aktierne ikke brug for udbredt optimisme for at stige. Pessimisme kan faktisk dæmpe forventningerne til nyheder, der skaber positiv overraskelse.

Kan finanspolitiske stimuli redde økonomien?

Globale regeringer og centralbankerne har meddelt, at de vil gennemføre finanspolitiske stimuli for at afbøde den økonomiske virkning af virussen. Finanspolitiske stimuli kan bidrage til at afbøde det kraftige fald under krisen, men de vil aldrig kunne løse alle problemer. Selvom disse bestræbelser kan udgøre et positivt element - især for de berørte personer og små virksomheder - så forventer vi ikke, at de vil være den grundlæggende årsag til økonomiens og markedernes genopretning.

Indtil videre har den japanske centralbank (BoJ) og den Europæiske Centralbank (ECB) udvidet deres program til opkøb af aktiver, også kendt som det kvantitative lempelsesprogram (QE). Bank of England (BoE) har genoptaget sit kvantitative lempelsesprogram og har sænket renten markant. Den amerikanske centralbank (FED) har gjort det samme og har herefter gennemført yderligere, hidtil usete bestræbelser i et forsøg på at understøtte det finansielle system. Herudover har vi set gennemgribende finanspolitiske stimuli i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Canada.

Efter vores mening er disse bestræbelser en blandet landhandel. Øget likviditet kan vise sig at have en gunstig effekt på kort sigt - især da mindre, kapitalhungrende virksomheder som restauranter, butikker, daginstitutioner, osv. forsøger at rette op på økonomien. Men andre bestræbelser som kvantitative lempelser kan have utilsigtede, negative konsekvenser, f.eks. at gøre bankerne mindre interesserede i at yde långivning.

Finanspolitiske stimuli kan bidrage til at kickstarte efterspørgslen under en længerevarende recession og kan fungere som medvind under det efterfølgende opsving, men den umiddelbare effekt forventes at være begrænset. Det tager tid at implementere finanspolitiske stimuli, og det tager tid, før de begynder at have en effekt på økonomien.

Hvornår finder bear-markedet sin afslutning?

Vi ved det ikke, og det mener vi heller ikke, at der er andre, der gør. Varigheden af dette bear-marked afhænger af, hvor lang tid COVID-19 varer og hvor lang tid regeringer, institutioner og virksomheder begrænser den økonomiske aktivitet. Dette bear-markeds indledning var uden sidestykke, men det var investorernes reaktioner ikke.

Det indikerer, at markedets endelige genopretning vil følge et typisk mønster. Bear-markeder slutter, når investorernes forventninger bliver så negative, at de presser aktiekurserne ned på et urimeligt lavt niveau. Fra dette urimeligt lave niveau kan blot et lille positivt tegn få aktierne til at stryge til vejrs og danne et “V”-formet opsving i form af et nyt bull-marked.

Download vores Aktiemarkedsudsigt for at få flere oplysninger om det aktuelle bear-marked og om, hvordan det kan slutte.

Hvad betyder det for mine investeringer?

Det har længe været vores opfattelse, at den største risiko, investorer kan løbe, er at gå glip af de dage, hvor markedet stiger. De er nødvendige for, at investorerne kan nå deres langsigtede investeringsmål. Det gælder stadig. Selvom vi ikke kan være sikre på, hvor lang tid volatiliteten vil vare, så vil du, hvis du ændrer din investeringsstrategi, i bedste fald opnå, at dit tab begrænses, og i værste fald risikerer du at afvige fra de investeringsmål, som din investering er baseret på.

Vores anbefaling: Oprethold din investeringsstrategi, og fokuser på dine langsigtede investeringsmål. Husk, at aktiernes historiske, langsigtede afkast inkluderer alle bear-markeder. Ved at være tålmodig og fortsat investere i markedet sikrer du, at du vil være i stand til at nyde godt af afkast fra indledningen af det næste bull-marked.

Vi er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave, og vi ønsker derfor at hjælpe dig. Kontakt os - vi står gerne til rådighed for at hjælpe dig med at holde investeringskursen.

Hvordan støtter Fisher Investments Norden investorerne under COVID-19?

I disse volatile tider er det vigtigere end nogensinde før, at vi opretholder vores gode serviceniveau. Og som altid udgiver Fisher Investments Norden proaktivt løbende orienterende materiale. I takt med, at COVID-19 udvikler sig, vil kunderne regelmæssigt blive kontaktet af deres personlige investeringskonsulent, som vil orientere dem om status for deres porteføljer og vores strategi.

Vi hjælper også investorer med at tolke mediehysteriet ved at give dem direkte fakta-baserede oplysninger om markedets volatilitet og COVID-19 på alle de mange digitale platforme. Vi giver også markedsopdateringer via multimedier på de sociale medier: Facebook, LinkedIn og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjælpe mig?

Corona-virussen har haft negative og tragiske konsekvenser for mennesker og samfund og har desuden udgjort en økonomisk belastning, herunder også for markederne, hvilket ikke har gjort det nemmere. Mange investorer føler det som om, de ikke længere er på rette kurs i forhold til at kunne nå deres økonomiske mål.

Vi har før oplevet bear-markeder og pandemier, og vi står derfor parat til at hjælpe. Kontakt os online, eller ring til os på: 80 25 05 55. Vi hjælper gerne ved at give vores perspektiv på situationen, således at du igen kan komme på rette kurs i disse volatile tider.

Yderligere referencemateriale

Aktiemarkedsudsigt

Download vores seneste udgave af dokumentet “Aktiemarkedsudsigt” for at få vores seneste, nøgterne perspektiv på markedernes retning og vores begrundelse.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.