COVID-19 og dine investeringer

Viden, der kan hjælpe dig med at navigere i markederne og opretholde dine investeringsmål i denne hidtil usete periode


Vi lever for øjeblikket i en udfordrende tid. Det pludselige udbrud af COVID-19 påvirkede næsten alle lande på globalt plan, og i mange regioner forekommer der stadig alvorlige udbrud. Det er ganske naturligt at være bekymret for, hvordan virussen kan påvirke dig og dine nærmeste, dit lokalsamfund, din økonomi osv. Vi vil derfor gerne fjerne noget af denne stressende byrde fra dine “skuldre” i form af konkret vejledning om, hvordan COVID-19 påvirker markederne og økonomien.

Hav tillid til vores store erfaring med investering, og lad os vejlede dig gennem disse volatile tider. Vi har hjulpet tusindvis af kunder med at navigere igennem bull- og bear-markeder i løbet af de mere end 40 år, hvor vi har drevet virksomhed. Vi kan vejlede ved at give dig indsigt i, hvad der sker i markederne nu, hvilke indikationer historien giver om, hvad der kommer til at ske fremadrettet og hvad det betyder for dine investeringer.

Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at få opdateringer, eller ring til os på telefonnummer 80 25 05 55 for at tale med en repræsentant, som du kan drøfte dine personlige økonomiske forhold med.

Hvordan påvirker COVID-19 økonomien og markederne?

Efter vores opfattelse skete faldet i markederne, der begyndte i slutningen af februar 2020, i forventning om, at inddæmningsbestræbelserne forbundet med COVID-19 ville medføre økonomiske forstyrrelser. Fald i BNP og en hidtil uset arbejdsløshedsprocent som følge af nedlukningsforanstaltninger og virksomhedslukninger rundt omkring i verden har haft en stor negativ effekt på økonomien.

I USA har stigningen i antallet af COVID-19-smittetilfælde fået mange stater til at iværksætte nye foranstaltninger med henblik på at reducere spredningen af virussen. Samtidig har udbrud af virussen rundt omkring i verden fået de forskellige landes myndigheder til at indføre målrettede nedlukninger og andre folkesundhedsforanstaltninger. Selvom det stigende antal smittetilfælde uden tvivl er dårligt nyt ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv, vil vi gerne fraråde, at man drager konklusioner om markedet på den baggrund. Investorer har længe været bekendt med risikoen forbundet med den forventede genopblussen af COVID-19 i løbet af vinteren, hvilket indikerer, at markederne har prissat den risiko for lang tid siden. Vi mener, at den genopblussen af virussen, som det meste af verden oplever, skal være meget værre end allerede frygtet, for i væsentlig grad at kunne påvirke markederne.

Vi mener imidlertid, at økonomien vil rette sig, og for investorer er det vigtigt at huske, at aktierne sædvanligvis begynder at stige igen, inden recessionen slutter. Og vi tror ikke, at denne gang er en undtagelse, da aktierne generelt er steget siden 23. marts. Til trods for dette har vi set udbredt pessimisme. Det er også normalt. Pessimisme og skepsis fortsatte i mange år efter, at bear-markedet fra 2008 sluttede - et godt stykke tid efter, at aktierne havde overgået deres tidligere højdepunkt fra 2007. Som den legendariske investor, John Templeton, har sagt: “bull-markeder skabes på grund af pessimisme”, så det bør derfor ikke overraske, hvis vi ser aktiemarkedet stige til vejrs i mangel på optimisme.

Hvad betyder COVID-19 for mine investeringer?

Den fortvivlelse og usikkerhed, der er forbundet med COVID-19-pandemien, får mange investorer til at ønske at trække sig ud af markedet, indtil den værste uro er overstået. Det har imidlertid længe været vores opfattelse, at den største risiko, en investor kan tage, er ikke at investere nok i markedet i tilstrækkelig lang tid for derved at kunne opnå markedslignende afkast (eller bedre) over tid. Tiden i markedet er afgørende for, at en investor kan nå sine langsigtede økonomiske mål. Alt for ofte sker det imidlertid, at mange investorer forsøger at time markedet og ender med at gå glip af nogle af markedets bedste dage. Kortsigtet volatilitet er altid muligt og bør forventes. Hvis man imidlertid har langsigtede investeringsmål over 10, 15, 20 år eller derover, så kan det være risikabelt at afvige fra sin investeringsstrategi på grund af kortsigtet volatilitet i markedet. Husk, at aktiernes historiske, langsigtede afkast omfatter alle bear-markeder. Nøglen til langsigtet investeringssucces er at bevare tålmodigheden og følge investeringsstrategien.

Selvom visse investorer måske mener, at det er bedre at styre udenom markederne, indtil de er mindre volatile eller nyhederne begynder at være mere positive, så kommer der sjældent et “alt vel”-signal. Aktierne begynder ofte at stige på vej ud af en korrektion eller et bear-marked et godt stykke tid før, de dårlige nyheder er aftaget i antal, og indregner en bedre økonomisk fremtid i aktiekursen. Aktiemarkedets opsving, der begyndte den 23. marts, mens mange lande stadig var nedlukket og økonomiske data var nedslående, er et glimrende eksempel på tendensen til, at aktier bevæger sig, før økonomien bedres. Som det altid er tilfældet - også denne gang - så ville du være gået glip af betydelige gevinster i markedet, hvis du ventede på at modtage et “alt vel”-signal.

Hent vores Aktiemarkedsudsigt for at få flere data og oplysninger om vores aktuelle markedsperspektiv.

Vi ved, at det ikke er en nem sag at foretage investeringer i urolige markeder, og vi vil derfor gerne rådgive dig om det. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores aktuelle syn på markedet, eller hvis du er interesseret i at få mere at vide om vores ydelser.

Hvordan støtter Fisher Investments Norden investorerne under COVID-19?

I disse volatile tider er det vigtigere end nogensinde før, at vi opretholder vores gode serviceniveau. Fisher Investments Norden leverer som altid proaktiv og skræddersyet kommunikation, der afspejler vores kunders behov, bekymringer og interesser. I takt med, at COVID-19 udvikler sig, vil kunderne regelmæssigt blive kontaktet af deres personlige investeringskonsulent, som vil orientere dem om status for deres porteføljer og vores strategi.

Vi hjælper også investorer med at tolke mediehysteriet ved at give dem direkte fakta-baserede oplysninger om markedets volatilitet og COVID-19 på alle de mange digitale platforme. Vi skriver regelmæssigt artikler - ikke blot på denne side - men også i publikationer som Børsen, og skriver opdateringer på diverse sociale medier: YouTube, Facebook, LinkedIn og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjælpe mig?

COVID-19-virussen har haft negative og tragiske konsekvenser for mennesker og samfund og har desuden udgjort en økonomisk belastning, herunder også for markederne, hvilket ikke har gjort det nemmere. Mange investorer føler det som om, de ikke længere er på rette kurs i forhold til at kunne nå deres økonomiske mål.

Vi har før hjulpet kunder gennem bear-markeder og andre perioder med volatilitet og usikkerhed. Og vi står også klar til at hjælpe nu. Kontakt os online, eller ring til os på: 80 25 05 55. Vi hjælper gerne ved at give vores perspektiv på situationen, således at du igen kan komme på rette kurs i disse vanskelige tider.

Yderligere referencemateriale

Aktiemarkedsudsigt

Download vores seneste udgave af dokumentet “Aktiemarkedsudsigt” for at få vores seneste, nøgterne perspektiv på markedernes retning og vores begrundelse.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.