Fisher Investments Nordens kundeservice-model holder kunder veluddannede og informerede.

Fisher Investments Norden’s Aktiemarkedsudsigt Resumé: Forår 2017

Foråret spirer, og det samme gør de globale markeder. Nu hvor kalenderen viser april, kan vi se tilbage på et optimistisk første kvartal med et afkast for MSCI World Index på 4,9 %. Vi mener, at 1. kvartal kun er begyndelsen (det første hop), mens bull-markedet går ind i den sidste og tredje periode, som normalt indebærer acceleration. Det peger ikke alene på et stærkt 2017, men også på et fortsat solidt bull-marked.

Selvom vi forventer et stærkt år, så er vi klar over, at markederne aldrig udvikler sig lineært. Volatilitet er normalt. Der kan når som helst—med eller uden grund—opstå en korrektion (et kortvarigt, stemningsdrevet fald på -10 % eller mere). Måske befinder vi os i en lige nu. Men korrektioner er normale, og vi tror ikke, at der er ved at opstå et bear-marked (et længere, fundamentalt drevet fald på -20 % eller mere). Bull-markeder afsluttes enten med eufori, når bekymringerne er væk, og forventningerne er for høje, eller med et slag fra en kraftig, ukendt, negativ udvikling, der skærer milliarder af det globale BNP. Vi er opmærksomme på denne form for kraftige tilbageslag, men kan ikke få øje på noget, der er så stort eller overraskende, at det kan afspore bull-markedet. Når folk fokuserer på næste tilbagegang, er det mindre sandsynligt, at det sker. På toppen er det normalt, at investorerne fokuserer på, at få den store gevinst. Den grådighed ser vi ikke endnu.

Der er mange forhold, der kendetegner 1. kvartal, som vi forventer varer ved hele året. Usikkerheden blev fortsat mindre, navnlig på grund af den politiske udvikling i Europa, idet det hollandske valg viste sig at være en opreklameret fuser. Vi forventer, at det samme vil ske i forbindelse med det franske og tyske valg senere på året. Aktier udenfor USA lå lige foran amerikanske aktier, mens small cap (navnlig amerikanske small cap) haltede efter. Olieprisen var under pres. I USA hævede Federal Reserve renten i marts uden det store postyr, og de lange amerikanske renter faldt en smule. Trump-administrationen tiltrådte med masser af støj og løfter, men fik ikke gennemført det store til at starte med. De fleste investorers reaktion på Trump (globalt) går fra bekymring til frygt. Jo mere Trumps administration sidder fast i løftebrud og introducerer færre forandringer end forventet, desto mere lettet er investorerne. Deres tiltagende dyriske instinkt forventes at trække aktierne højere op.

Mens optimismen bobler, lurer frygten i baggrunden—det er benzin på aktiemarkederne, som er på vej op ad en væg fyldt med bekymringer. Eksempelvis frygter mange stadig en fastlåst situation. Da lovforslaget om at reformere sundhedssystemet ikke blev vedtaget i marts, var der mange, som advarede om, at det såkaldte “Trump Rally” ville blive til en “Trump Slump”, idet politikerne skuffede investorerne, som havde håbet på skattesænkning og markedsvenlige reformer. Men markedsfremgangen har aldrig handlet om Trump. Den startede i februar 2016 med afslutningen af korrektionen og blev drevet frem af aftagende usikkerhed—afklaringen på Brexit-afstemningen og det amerikanske valg skabte optimisme. Vi har hele tiden sagt, at aftagende usikkerhed ville styrke markederne, uanset hvem der vandt valget i USA. Aktiemarkederne forventer ikke lige pludselig skattesænkninger eller liberalisering. Mindre radikale ændringer giver virksomheder og investorer mulighed for at hævde sig på godt eller ondt. Aktierne kan fortsætte samme udvikling som hidtil og stige sideløbende med en livlig global økonomi.

Da 2017 så dagens lys, sagde vi, at potentialet for økonomiske overraskelser var større i Kontinentaleuropa end i USA - og overraskelser kom der, med services og produktionstal på et rekordhøjt niveau i seks år, i takt med at ordrebøgerne svulmede. Overskrifterne pegede på, at væksten var et nyt vendepunkt efter en krise, men så helt bort fra den vækst, der havde været 15 kvartaler i træk forud for denne periode. Der taler centralbankerne fortsat om opsving, selvom økonomien er i fuld ekspansionstilstand og har overskygget højdepunkter fra før 2008. Kritikerne, som anerkender områdets fremgang, advarer om, at den er midlertidig, men det stemmer ikke overens med data. Euroområdets førende økonomiske indeks ligger for syvende måned i træk i top, senest med en stigning på 0,5 % m/m i februar. Væksten i udlåns- og pengeforsyningen stiger stille og roligt. Rentekurven i hele Europa er stejlere, selvom den fladede ud i USA i 1. kvartal. Festen er kun lige begyndt.

Indtil videre har Europas overtag bekræftet vores forventninger om, at Europa viltage føringen på længere sigt.. Der er en tendens til i det første år af præsidentperioden, at ikke-amerikanske aktier klarer sig bedre end de amerikanske, og at den største outperformance sker i andet halvår. Globale investeringer gavner dig, hvis denne rotation fortsætter, og skal der drages fordel af hvis det fortsætter.

Som det før er sagt, skal man være ængstelig, når andre er grådige, og grådig når andre er ængstelige. Det her er året, hvor de store afkast skal nydes, imens andre er optimistiske og presser dine afkast op.

I den komplette analyse ser vi på alle disse emner og nærmere på nyheder om Fisher Investments Norden, som vi tror, vil være interessante for dig.

Investering i aktiemarkedet omfatter også en risiko for tab, og der er ingen garanti for, at hele eller dele af den investerede kapital tilbagebetales. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Du har kun læst en del af den fulde rapport. Ring på 80250555 for at anmode om en gratis kopi af den fulde Forår 2017 Aktiemarkedsudsigt.

Dette dokument udgør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig når som helst på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige, som prognoserne her. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England, er den danske afdeling af Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør til en outsourcingaftale.


  1. FactSet, pr. 3/4/2017. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 31/12/2016 – 31/1/2017.
  2. The Conference Board, pr. 28/3/2017.

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.