Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Sikker og langsigtet porteføljestyring

Forvaltningen af din portefølje baseres på dine langsigtede mål og omfatter de aktiver, du investerer i (aktivfordelingen), den strategi, der anvendes til justering af din portefølje, samt en strategisk baggrund for oprettelse af porteføljen og for risikostyring, f.eks. typisk et benchmark eller et markedsindeks. Vær opmærksom på illikvide investeringer og livscyklusfonde, da disse muligvis ikke er de investeringsformer, der egner sig bedst til dine omstændigheder.

Porteføljeforvaltning

Hvad investerer du i? Hvordan forvalter du sådanne investeringer? Har du en klar fornemmelse af dine langsigtede økonomiske mål?

Visse investorer kan nemt besvare disse spørgsmål. Spørgsmål som disse udløser imidlertid frygt og usikkerhed hos mange investorer - måske endda en tyngende fornemmelse i maven som tegn på, at de ikke giver deres investeringer tilstrækkelig opmærksomhed. Hvis du er én af dem, vil vi foreslå, at du - i stedet for at fortvivle eller undvige - begynder at overveje porteføljeforvaltning. Gør dig nogle tanker om, hvad det er, hvilke faldgruber, du skal undgå og hvorvidt du kan drage fordel af at få hjælp til forvaltningen af din portefølje.

Porteføljeforvaltning er et vigtigt og ofte misforstået aspekt af økonomisk planlægning og pensionsplanlægning. Et mere indgående kendskab til porteføljeforvaltning kan hjælpe dig med at sikre, at din investeringsplan er i overensstemmelse med dine langsigtede mål, at du har en sund strategi, som dine investeringer og ændringer af dine investeringer er baseret på, og at du foretager en afvejning af risici og afkast på en sådan måde, at det afspejler din specifikke situation og investeringshorisont.

Hvad er porteføljeforvaltning?

Porteføljeforvaltning omfatter følgende:

  • Det, du investerer i. De aktiver, du vælger at investere i - dvs. aktivfordelingen - er en af de vigtigste beslutninger, en investor skal træffe. Ved fordelingen af dine aktiver træffer du beslutning om, hvor stor en del af din portefølje, der skal investeres i aktier, hvor stor en del, der skal investeres i obligationer og hvor stor en del, der skal investeres i øvrige aktivklasser. Ved fordeling af underaktiver skal du beslutte, hvilke lande, sektorer og kategorier, dine aktier og/eller obligationer skal investeres i. Til sidst skal du som regel beslutte, hvilke individuelle aktier eller obligationer, du ønsker at investere i.
  • Hvordan og hvornår justerer du dine investeringer. Når du har truffet beslutning om, hvordan du ønsker at fordele dine aktiver, skal du fokusere på forvaltningen af din portefølje. Du vil formentlig gerne have en klar strategi, så du ved, hvornår der skal foretages ændringer af din portefølje. Med en proaktiv proces og klart definerede kriterier kan du sikre, at du ikke pludselig befinder dig i en vanskelig situation, hvor du træffer reaktive beslutninger om køb og salg, eller hvor du bliver ført på afveje på grund af kortsigtet markedsafkast.

Effektiv forvaltning kan karakteriseres som følger:

  • Fokus skal være på dine langsigtede mål. Den bedste portefølje- og investeringsstrategi fastlægges på baggrund af dine langsigtede mål og din individuelle situation (f.eks. alder, familie, investeringshorisont, udgifter og skattemæssige forhold). Dette kan synes indlysende, men det er værd at huske på, at der skal tages udgangspunkt i dig, når din investeringsstrategi udarbejdes.
  • Vælg et benchmark.
    Et benchmark - typisk et markedsindeks - sætter rammerne for oprettelsen af din portefølje, styring af risici og måling af afkast. At definere et mål om at nå en fastlagt afkastgrad hvert år kan give skuffelse, når kapitalmarkederne er stærke og langt overstiger din målsætning, og kan også være urealistisk, når kapitalmarkederne er svage.
  • Er dynamisk og fleksibel. Din situation kan ændre sig over en periode på 10 eller selv 5 år, og det kan markedets nøgletal også. En fleksibel portefølje, som er relativt likvid og som er nem at købe eller sælge, kan sikre, at du vil være i stand til at reagere på bevægelser i markedet ved at foretage de nødvendige justeringer.

De få faldgruber, der kan være forbundet med porteføljeforvaltning:

  • Livscyklusfonde. Disse fonde kan være en god løsning - især hvis pensionisttilværelsen ligger flere årtier ude i fremtiden. Efterhånden som du nærmer dig eller påbegynder din pensionisttilværelse, ændres livscyklusfonde imidlertid ofte til forsigtige investeringer. Selvom disse investeringer reducerer den kortsigtede volatilitet, kan de have begrænset vækstpotentiale. Afhængig af dit likviditetsbehov og behov for formueforøgelse kan dette vise sig at være velegnet for dig. På den anden side kan det også gøre dig sårbar over for risikoen for ikke at nå dine investeringsmål, fordi du ikke får de afkast, du har behov for. For at kunne holde trit med inflationen og finansiere en lang pensionisttilværelse, har du muligvis behov for større vækst, end du er klar over.
  • Illikvide investeringer. Investeringer, der er vanskelige eller dyre at købe og sælge, kan være risikable særligt på grund af livets uforudsigelighed og uforudsigeligheden af de finansielle markeder. Hvis du har investeret i fonde eller forsikringsprodukter, som er pålagt betydelige start-, abonnements- eller opsigelsesgebyrer, så begrænser du måske din mulighed for at kunne ændre dine investeringer i takt med, at markedsudsigterne eller dine personlige omstændigheder ændrer sig. Selvom disse investeringer er likvide, kan gebyrer gøre dem meget mindre attraktive at sælge.
  • Manglende forståelse af afvejningen mellem risici og afkast. Det er vigtigt at foretage en vurdering af risikotolerancen, men det er også væsentligt at forstå vigtigheden af at afveje risici og afkast. Mindre volatile eller risikable investeringer har en tendens til at give lavere langsigtede afkast. Forsigtige investeringer med lavere risiko kan imidlertid gøre dig sårbar over for risikoen for at løbe tør for penge - risikoen for ikke at nå dine langsigtede mål. Historikken viser, at aktier har givet høje afkast, men at de er mere volatile på kort sigt. Hvis du er i stand til at acceptere risici og er indstillet på at være langsigtet investor, kan aktier være attraktive og kan udgøre en vigtig komponent i din portefølje.

Passer en diskretionær forvalter godt til dig?

Fisher Investments Norden er en gebyr-baseret, diskretionær formueforvalter. Vores amerikanske moderselskab, Fisher Investments, som begyndte at forvalte aktiver i 1979, har som sit mål altid at sætte kunderne først. Vi hjælper nu 75.000 privatkunder på globalt plan.[i] Hvis du har investerbare aktiver for 2,5 mio. kr., vil vi kunne hjælpe dig med at oprette en portefølje, der er skræddersyet til dine omstændigheder og som afspejler dine langsigtede mål. Forvaltningen af din portefølje kan være en kompleks og tidskrævende proces. Der er derfor ingen grund til, at du skal klare det på egen hånd.

Hvis du ønsker flere oplysninger om pension og økonomisk planlægning, så kontakt os i dag, eller hent én af vores vejledninger og løbende indsigter.

[i]Kunder hos Fisher Investments og tilknyttede virksomheder pr. 30/09/2020.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.