Alternative Investeringer

Hovedbudskaber:

  • Uanset om du investerer dine egne aktiver eller sætter din lid til indkomst fra pensionsordninger, kan du drage fordel af at vide, hvordan dine penge investeres.
  • Traditionelle investeringer kan omfatte aktier, fastforrentede værdipapirer, fonde og kontanter. De kan skabe indtægt på forskellige måder.
  • Nogle almindelige alternative investeringer er fast ejendom, råvarer og private equity. Men de indebærer hver især deres egne risici.

Investeringer og private pensionsopsparinger

Er du begyndt at spare op til din pension? Har du planer om at modtage penge fra pensionsordninger i din pensionisttilværelse, som folkepension, arbejdsmarkedspension eller en privat pensionsordning? Du kan muligvis forvente minimum at modtage indkomst fra folkepensionen, men du er ikke nødvendigvis berettiget til enhver type pension eller til at modtage det fulde beløb fra din arbejdsmarkedspension eller andre pensioner.

Nogle ordninger – som en arbejdsmarkedspension – investerer porteføljen for at kunne betale fremtidige og nutidige pensionisters udbetalinger under pensionen. Pensionsindtægter kan være meget vigtige i din pensionisttilværelse, og du får muligvis også brug for investeringer, hvis disse ordninger ikke er nok. Uanset om du investerer dine private pensionsopsparinger, eller en udbyder investerer for dig, kan du drage fordel af at forstå, hvilke typer investeringer der er tilgængelige for dig.

Traditionelle investeringer

Før vi diskuterer mulige alternative investeringer for dine pensionsopsparinger, så lad os lige kort tage et kig på nogle af de mere traditionelle investeringer, du kan vælge.

  • Aktier: Aktier er ejerandele i en virksomhed. Hvis du køber aktier, vil du muligvis modtage direkte betalinger fra disse aktier – kaldet aktieudbytte. Du kan også drage fordel af at sælge aktierne for mere, end du betalte for dem, og dermed realisere nogle gevinster. Aktier repræsenterer virksomheder globalt, og mange investorer er i stand til at opbygge veldiversificerede porteføljer med disse værdipapirer.
  • Fastforrentede værdipapirer: Disse er gældsbeviser udbudt af virksomheder eller regeringer i bytte for penge. Når du køber et fastforrentet værdipapir, vil du generelt modtage løbende udbetalinger – kaldet kuponer – indtil en fastlagt dato, hvor virksomheden skal betale din oprindelige investering tilbage.
  • Investeringsforeninger: Disse er produkter med en pulje af aktiver, hvilket betyder, at mange investorer køber aktier i en portefølje, der investerer i bagvedliggende værdipapirer. Investeringsforeninger findes i mange forskellige former og med mange forskellige mål og omkostninger. De er almindeligvis tilgængelige gennem personlig pension og andre pensionsordninger. Hvis du er selvforvaltende og ikke har nok penge til at retfærdiggøre køb af individuelle aktier eller andre værdipapirer, kan du drage fordel af at investere i investeringsforeninger.
  • Kontanter: Dette er ganske enkelt penge. Uanset om de opbevares i en opsparingskonto eller i din madras, giver kontanter lidt eller intet afkast, men er tilgængelige til indkomst, store køb eller andre behov.

Disse investeringer er nogle af de mest almindelige redskaber til at investere dine penge eller pensionsordninger. Hvis du er selvforvaltende og selv har ansvaret for at investere, kan du eventuelt have svært ved at beslutte, hvad din portefølje bør indeholde. Afhængigt af din situation kan det være en fordel at hyre en fagperson til at give dig økonomisk rådgivning.

Typer af alternative investeringer

Definitionen af en alternativ investering kan variere meget, afhængigt af hvem du spørger, men i denne artikel vil vi bruge begrebet bredt til at henvise til et par aktiv- og værdipapirtyper, der ikke passer præcist ind i nogen af de mere almindelige aktivklasser nævnt ovenfor. De fleste alternative investeringer i denne forstand er ikke gennemgående gode, dårlige, sikre eller risikable investeringer. De er som regel bare andre aktiver, der har deres egne potentielle risici og afkast. Her er nogle almindelige typer alternative investeringer.

  • Private equity: Dette henviser til at investere direkte i private virksomheder, hvis aktier ikke nødvendigvis er tilgængelige på en offentlig fondsbørs. Den mest almindelige måde at investere i private equity på er gennem en private equity-fond, der samler investoraktiver og vælger virksomheder at investere i.
  • Fast ejendom: Investering i fast ejendom kan være direkte (udleje en ejendom eller forsøge at sælge den for profit) eller indirekte (købe aktier i en ejendomsfond eller et andet investeringsselskab).
  • Råvarer: Dette henviser til en nyttig eller værdifuld genstand. Men ved investering er råvarer som regel råmaterialer som olie, guld eller bløde råvarer som bomuld og appelsinjuice. Råvarer er fysiske varer, og deres priser drives udelukkende af udbud og efterspørgsel. Udbud og efterspørgsel påvirker også aktiekurserne, men aktier kan give større vækstpotentiale, da de giver adgang til virksomhedens fremtidige indtjening og innovationer.

Disse investeringer kan virke tillokkende og fristende, men sørg for at forstå dem, før du køber. Enhver investering indebærer risici, og alternative aktiver er langt fra risikofrie. Hvis du overvejer disse investeringer, kan det være en fordel at søge rådgivning hos en fagperson, der kan hjælpe dig med at evaluere disse risici.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Fisher Investments Norden kan muligvis hjælpe dig med at planlægge din pension og analysere dine pensionsordninger og andre opsparinger for at sikre, at du er på rette spor. For kvalificerede investorer kan Fisher Investments Norden og vores moderselskab Fisher Investments Europe muligvis hjælpe med at evaluere dine investeringer og anbefale den allokering af aktiver – blandingen af aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter og andre værdipapirer – der passer til dig og din personlige situation. Ring til os i dag, eller download en af vores informative vejledninger for at lære mere.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.