Evaluering af konti med høje rentesatser

Find ud af, hvorfor konti med høje rentesatser måske ikke er den bedste løsning for langsigtede investorer.

Når du skal spare op til fremtiden, vil dit instinkt måske være at gå ind i en bank og spørge, hvilken rentesats du kan få på forskellige opsparingskonti. Selvom disse konti måske nok kan hjælpe dig med at spare penge op, er de ikke nødvendigvis de bedste værktøjer til at hjælpe dig med at få dine penge til at gro og til at investere til fremtiden. I denne artikel diskuterer vi nogle forskellige typer bankkonti, og hvorfor de måske ikke klarer sig så godt i forhold til andre traditionelle typer investeringer.

Nogle almindelige typer bankkonti

Banker er gode til mange ting. De kan hjælpe dig med at opbevare dine penge, få indbetalt løbende betalinger fra din godtgørelsesordning og betale regninger. Men hvis du udelukkende bruger bankkonti til at tjene renter, kan der være bedre alternativer for langsigtede investeringer. Disse konti findes i forskellige former, så det kan hjælpe at lære, hvilke muligheder der er. Nogle almindelige typer konti er lønkonti, opsparingskonti og højrentekonti:

  • Lønkonti: Disse konti er meget almindelige i banker. Du indbetaler dine penge, tjener lidt renter og kan bruge kontoen til at betale regninger, hæve penge eller gemme dem til fremtidigt forbrug. Hvis du modtager betalinger fra en godtgørelsesordning eller en anden ydelse, kan du eventuelt få pengene indbetalt direkte på din lønkonto.
  • Opsparingskonti: Disse konti giver dig mulighed for at opbevare penge på en konto og tjene renter på de penge til rentesatser, der ofte er lidt højere end ved en lønkonto. Du vil måske vælge at bruge en opsparingskonto, hvis du har et projekt eller en udgift, som du skal bruge penge til i den nærmeste fremtid. Der kan være flere renteperioder for kumulativ rente hvert år. Kumulativ rente betyder, at du kan tjene renter på dine tidligere tjente renter. Det kan ændre din nominelle årlige rente, der medregner effekten af kumulativ rente på dit årlige afkast. Nominel årlig rente kan være vigtigt, når du vurderer disse konti, da kumulativ rente kan peppe dine langsigtede renter op.
  • Højrentekonti: Disse konti giver dig ofte mulighed for at tjene flere renter end ved opsparingskonti, men det kan kræve, at du fastlåser de midler i årevis. Hvis du ender med at få brug for dine penge før slutningen af den specificerede periode, har du ikke nem adgang til pengene og vil måske være nødt til at give et varsel, før du kan få adgang til pengene, og ende med at betale en bøde. Selvom du måske nok opnår en bedre rentesats, vil afkastet måske ikke være nær så godt som det afkast, du kan opnå ved at investere i mere ustabile aktiver, som aktier, obligationer eller andre investeringsmuligheder.

En potentiel anvendelsesmulighed for højrentekonti kan være, hvis du ved, at du skal bruge kontanter i en bestemt periode inden for et år eller to, men gerne vil tjene lidt renter på de penge i mellemtiden. Hvis du for eksempel har planer om at købe en ny bil eller foretage en anden stor investering, kan du eventuelt opbevare de penge på en sådan konto, tjene en højere rente end ved en opsparingskonto og undgå markedssvingninger i mellemtiden. Men til andre formål, som opsparing og investering til fremtiden, er denne type konto måske ikke den bedste løsning.

Rentesatser og inflation

Inflation er en snigende fare. Den reducerer din købekraft (dine penges evne til at købe varer og tjenesteydelser) hen over tid, hvilket betyder, at du skal bruge flere penge i fremtiden til at kunne købe samme mængde varer. For at kunne bekæmpe de negative effekter af inflation har de fleste investorer og opsparere brug for afkast på indbetalinger i form af renter eller investeringsafkast. Jo længere din tidshorisont er for dine investeringer, jo højere afkast har du måske brug for til at kunne bekæmpe inflation hen over tid. Selvom lønkonti og opsparingskonti måske nok giver dig renter og nem adgang til dine penge, vil renterne måske ikke være nok til at bekæmpe inflation.

Højrentekonti giver en højere rentesats, men giver måske alligevel ikke nok renter til at kompensere for omkostningerne ved inflation og giver måske heller ikke nem adgang til dine penge. Ofte vil rentesatsen være højere ved disse konti, jo længere du fastlåser dine penge. Denne byttehandel betyder, at du er nødt til at beslutte, hvor længe du er villig til at give afkald på den fleksibilitet. Hvad hvis der opstår en pludselig udgift, og du har brug for penge på kort sigt?

Afhængigt af din godtgørelsesordning kan du måske regelmæssigt spare penge op og investere til din pension eller et andet mål. Når du investerer for at opnå et afkast, der overstiger inflationen, og få din porteføljes købekraft til at stige, kan der være bedre muligheder end disse konti. Især hvis du har opsparingskonti med skattefordele, kan investering være en afgørende metode til at spare penge op og investere til dine fremtidige (potentielt skattefrie) hævninger under pensionisttilværelsen.

Langsigtet investering

Uanset om du har planer om at opnå skattefrie eller skattepligtige hævninger under pensionen, kan du øge din fremtidige formue og tjene afkast, der overstiger den langsigtede inflation, hvis du investerer i de rette instrumenter. Selvom du kan tjene nogle renter ved at have en pengebeholdning eller sætte pengene ind på en opsparingskonto, vil investering i andre værdipapirer, som aktier og obligationer, måske give dig større langsigtet afkast.

Men investering er langt fra risikofrit. Du vil måske være nødt til at udholde en vis ustabilitet på markedet for at kunne tjene de store langsigtede afkast, der er forbundet med aktier og andre produkter. Den primære fordel ved opsparingskonti og lønkonti er nem adgang til pengene nu og stabilitet, hvis du har brug for at betale udgifter nu. Disse konti har heller ikke så stor ustabilitet eller risiko for tab, som du måske vil forvente af investering i aktier eller obligationer. Men hvis du investerer i længere tid og gerne vil opveje de negative effekter af inflation, kan aktier og obligationer måske være bedre redskaber til at hjælpe dig med at nå dine mål.

Ved at investere i aktier hen over flere årtier kan du måske tjene afkast, der langt overstiger inflationen og det, du ville have tjent, hvis du havde sat samme beløb ind på bankkonti. I sidste ende afhænger det af din situation, din beskæftigelsesstatus, dine godtgørelser og dine mål.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Hvis du sammenligner årlige nominelle renter og rentesatser på forskellige opsparingskonti eller konti med skattefordele, kan der være bedre investeringsløsninger på langt sigt. Fisher Investments Norden kan hjælpe ved at give dig vejledning og anbefale det, vi synes er den bedste løsning til at hjælpe dig med at nå dine langsigtede investeringsmål. Ring i dag, eller download en af vores informative investeringsvejledninger for at finde ud af mere om, hvordan vi måske kan hjælpe dig.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.