Verklaring tegen slavernij en mensenhandel
Met ingang van: het boekjaar eindigend december 2016

Krachtens artikel 54 van de Britse moderne slavernijwet 2015 (Modern Slavery Act 2015) heeft de Raad van Bestuur van Fisher Investments Europe Limited (de "Vennootschap") deze Verklaring tegen slavernij en mensenhandel goedgekeurd.

Organisatiestructuur en activiteit

De Vennootschap is een discretionaire vermogensbeheerder die discretionaire beleggingsbeheerdiensten van haar Amerikaanse moedermaatschappij aanbiedt aan vermogende particuliere cliënten in het VK en haar eigen discretionaire beleggingsbeheerdiensten aanbiedt aan vermogende particuliere cliënten in Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden en institutionele cliënten in Europa. De Vennootschap is geregistreerd bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA Nr. 19169). De Vennootschap heeft filialen opgericht in Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje die actief zijn onder de handelsnamen Fisher Investments Norden, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland en Fisher Investments España, en ze is eveneens actief op grensoverschrijdende basis in de hele Europese Economische Ruimte ("EER").

Leveringsketen

Als financiële dienstverlener heeft de Vennootschap geen uitgebreid netwerk van lokale of internationale leveranciers waar in het algemeen moderne slavernij of mensenhandel een belangrijk risico zou zijn. Verreweg de meeste leveranciers van de Vennootschap zijn andere financiële dienstverleners (zoals financiële bewaarders en verbonden agenten) en professionele dienstverleners (zoals boekhoud-, advocaten-, recruitment- en marketingkantoren) binnen de EER. De Vennootschap heeft evenwel enkele leveranciers met een verhoogd risico op moderne slavernij (bijvoorbeeld conciërgediensten en hotels waar de Vennootschap evenementruimtes huurt) en de Vennootschap verbindt zich ertoe om maatregelen te nemen ter bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel.

Maatregelen tegen slavernij

Om moderne slavernij en mensenhandel uit de leveringsketen van de Vennootschap te weren, bestaat het beleid van de Vennootschap erin om iedere leverancier een overeenkomst met de Vennootschap te laten ondertekenen waarin de leverancier bevestigt dat hij (a) zich niet inlaat met praktijken die kunnen leiden tot slavernij, dwangarbeid of mensenhandel, (b) zijn leveranciers grondig controleert, (c) de Vennootschap bijstaat met het nakomen van antislavernijwetten, (d) de Vennootschap toelaat om de leverancier te auditen teneinde de naleving te garanderen, (e) de Vennootschap op de hoogte stelt van elke inbreuk en (f) iedereen uit de leveringsketen van de Vennootschap verwijdert van wie de Vennootschap vermoedt dat hij betrokken is bij moderne slavernij.

Hoewel de Vennootschap ernaar streeft om iedere leverancier haar volledige Verklaring tegen slavernij te laten ondertekenen, kiezen bepaalde leveranciers ervoor om een gewijzigde versie te ondertekenen of is het mogelijk dat ze alternatieve aanwijzingen van naleving van antislavernijwetten voorstellen. In dergelijke gevallen beoordeelt het management, in overleg met de juridische afdeling van Fisher, het slavernijrisico van de leverancier en bepaalt aldus of dergelijke wijzigingen of alternatieven aanvaardbaar zijn voor de Vennootschap. Zo kan de Vennootschap beslissen dat een financiële bewaarder in de EER die de volledige Verklaring tegen slavernij van de Vennootschap niet wil ondertekenen maar zijn eigen antislavernijbeleid op zijn website heeft staan, alsnog een aanvaardbare leverancier is.

Opleiding

Jaarlijks instrueert de Vennootschap haar werknemers en verbonden agenten over de Britse moderne slavernijwet 2015.

Carrianne Coffey, directeur

Juni 2017

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie noch een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen en rendement zal fluctueren met de wereldwijde aandelenmarkt en internationale valutakoersen.