Analist artikelen

Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt

Door Fisher Investments België, Analist, dinsdag 7 januari 2020

Heel wat academische literatuur stelt dat demografische ontwikkelingen de economische groei op lange termijn bepalen. Bij een groeiende bevolking stijgt de vraag naar zowat alles: voedsel, huisvesting, kleding, energie, medische zorg, diensten – noem maar op.

Lees meer

Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?

Door Fisher Investments België, Analist, woensdag 4 december 2019

In de wereldwijde financiële media haalt bedrijfswinst regelmatig de voorpagina's. Analisten evalueren dan hoe de bedrijfswinst per aandeel – een maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming – overeenkomt, dan wel beter of slechter uitvalt dan hun verwachtingen.

Lees meer

De digitaks: een storm in een glas water

Door Fisher Investments België, Analist, maandag 11 november 2019

De Europese leiders zijn al jarenlang in de ban van één vraag: hoe moeten ze het Europese belastingbeleid aanpassen om ook belasting te kunnen innen bij bedrijven die in de EU digitale diensten leveren, maar daar niet fysiek gevestigd zijn – en dus niet aan plaatselijke belastingen onderhevig zijn?]

Lees meer

Waarom verlaagt de ECB de rente?

Door Fisher Investments België, Analist, maandag 9 september 2019

De Europese Centrale Bank suggereerde onlangs om tijdens haar vergadering in september de al negatieve rente nog verder te verlagen.

Lees meer

Populisten versplinteren ook de Europese politiek

Door Fisher Investments België, Analist, donderdag 8 augustus 2019

Drie maanden na de verkiezingen is het stof opgetrokken en lijkt het er eerder op dat zowel de Europese als de nationale politiek door populisme juist in een impasse is geraakt. Een impasse betekent waarschijnlijk minder actie – bullish voor Europese aandelen.

Lees meer

Beleggersgids over inflatie

Door Fisher Investments België, Analist, woensdag 12 juni 2019

Inflatie – of die nu te hoog of te laag is – is vaak het gespreksonderwerp van economen en deskundigen in de financiële markten. Maar uit ervaring weten wij dat velen zich niet realiseren welke impact inflatie op de kapitaalmarkten heeft.

Lees meer

Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit

Door Fisher Investments België, Analist, dinsdag 14 mei 2019

Markten bewegen zich volgens ons het meest in de zone die ligt tussen de realiteit enerzijds en de emoties of verwachtingen van beleggers over die realiteit anderzijds; het sentiment zeg maar. Kwantitatieve en kwalitatieve graadmeters voor het sentiment tonen momenteel dat beleggers steeds somberder worden over de vooruitzichten van de eurozone. 

Lees meer

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.