Fisher Investments voor het vijfde achtereenvolgende jaar gekozen in Top 300 van de Financial Times

Aangeboden door

Financial Times

Award

Top Financial Advisers

Jaren toegekend

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Met veel genoegen kondigt Fisher Investments aan dat het in 2018 voor het vijfde opeenvolgende jaar is opgenomen in de door de Financial Times opgestelde Top 300 van geregistreerde beleggingsadviseurs. De Top 300 van de Financial Times erkent vooraanstaande geregistreerde beleggingsadviseurs in de Verenigde Staten.

Dit is het vijfde jaar dat de Financial Times een top 300 bekendmaakt. De lijst wordt door de Financial Times ("FT") opgesteld in samenwerking met Ignites Research, een dochteronderneming van FT die bedrijfsinformatie over de vermogensbeheersector verschaft.

Geregistreerde beleggingsadviseurs die voldoen aan een aantal minimumcriteria komen in aanmerking voor vermelding op de lijst. Kandidaten worden vervolgens beoordeeld op zes factoren: beheerd vermogen, vermogensgroei, bestaansduur, certificering van belangrijke medewerkers, online- toegankelijkheid en naleving van verplichtingen. Geregistreerde beleggingsadviseurs die zich kandidaat stellen zijn geen vergoedingen of andere tegenprestaties verschuldigd.

Damian Ornani, CEO van Fisher Investments: "Wij zijn trots dat we voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn opgenomen in de Top 300 van de Financial Times. Dit weerspiegelt het belang dat we hechten aan oplossingen op maat van onze cliënten en aan onze inzet voor een betere beleggingswereld. Het is ook een eer om herhaaldelijk te worden erkend door de Financial Times, een van de meest toonaangevende organisaties ter wereld op het gebied van zakelijk nieuws."

De Top 300 van geregistreerde beleggingsadviseurs is een lijst die onafhankelijk door de Financial Times wordt opgesteld (juni 2014, juni 2015, juni 2016, juni 2017, juni 2018). De Top 300 is gebaseerd op bij geregistreerde beleggingsadviseurs opgevraagde informatie, door toezichthouders bekendgemaakte gegevens en onderzoek door FT. De lijst geeft de door FT in kaart gebrachte prestaties van elk bedrijf weer op zes criteria: beheerd vermogen, vermogensgroei, naleving van verplichtingen, levensduur, referenties en toegankelijkheid. Noch de geregistreerde beleggingsadviseurs, noch hun medewerkers betalen een vergoeding aan de Financial Times om in de Top 300 te worden opgenomen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.