Fisher Investments Europe Limited
Privacy & Cookiebeleid

Januari 2017

Algemeen

Dit privacybeleid licht toe op welke manier Fisher Investments Europe Limited, inclusief haar bijkantoren, voldoet aan de vereisten van de Europese Unie inzake gegevensbescherming. Fisher Investments Europe Limited en haar bijkantoren zijn actief onder diverse handelsnamen in verschillende landen, waaronder Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments Europe, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden, en Fisher Investments UK (in dit beleidsdocument collectief aangeduid als “Fisher Investments Europe”). Voor meer informatie over de namen en registratie van de bijkantoren van Fisher Investments Europe verwijzen we naar de rubriek Juridische informatie onderaan de toepasselijke website van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Europe respecteert de privacy, en gebruikt alleen informatie waardoor personen kunnen worden geïdentificeerd  (“Persoonsgegevens”) in overeenstemming met dit beleid. Dit beleid geldt voor alle websites en interactie van Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe is geregistreerd in overeenstemming met de UK Data Protection Act 1998, en heeft alle passende kennisgeving gedaan aan de toepasselijke autoriteiten voor gegevensbescherming.

De Persoonsgegevens die Fisher Investments Europe Verzameld

Fisher Investments Europe kan de volgende Persoonsgegevens verzamelen van bestaande en potentiële klanten en hun vertegenwoordigers, werknemers en sollicitanten, personen die instemmen om deel te nemen aan marktonderzoek, en gebruikers van de website (in dit beleidsdocument collectief aangeduid als “Personen”):

 • Fisher Investments Europe verzamelt de naam, het adres, telefoon- en faxnummer, en e-mailadres van Personen die voorlichtingsmateriaal over Fisher Investments Europe opvragen, Personen die wensen te werken voor, of een verbintenis wensen aan te gaan met Fisher Investments Europe, en Personen die geïnteresseerd zijn in de diensten van Fisher Investments Europe.
 • Fisher Investments Europe kan advertenties plaatsen op de websites van uitgeverijen of in e-mailberichten, rechtstreeks via de uitgever dan wel via derden. Van Personen die reageren op de inhoud van de advertentie, kan ad server bedrijven informatie verzameld worden, zoals domeingegevens, IP-adres en klikgedrag. Zijn deze niet Persoonsgegevens van Personen identificeerbaar met uitzondering van het IP-adres.
 • De websites van Fisher Investments Europe maken gebruik van cookies en andere online trackingsystemen die gegevens verzamelen over het surfgedrag en de surfgeschiedenis (in dit beleidsdocument collectief “cookies” genoemd). Zie voor meer informatie het cookiebeleid hieronder.
 • Fisher Investments Europe kan, enkel met hun toestemming, andere Persoonsgevens van Personen gebruiken, zoals: geboortedatum en -plaats, geslacht, opleiding, beroep, arbeidsverleden en informatie; informatie over activiteiten, lidmaatschappen, licenties, certificeringen en prijzen; informatie over voordelen, burgerlijke staat; staatsburgerschap, visuminformatie; identificatienummers; financiële toestand; rekeningnummers; persoonlijke interesses; inkomen; gezinssamenstelling; bankgegevens; informatie over vergoedingen en salaris; informatie over verlof;  personen ten laste of begunstigden (met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer); contactgegevens voor noodgevallen; gegevens achtergrondonderzoek; en gezondheidsinformatie.
 • Bij haar contacten met dienstleveranciers en leveranciers verkrijgt Fisher Investments Europe informatie over de zakenrelatie, waaronder naam, titel, naam, adres, telefoonnummer en faxnummer en e-mailadres.

Gebruik en uitwisseling van verzamelde Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe kan verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voor het aanbieden of leveren van diensten op het vlak van vermogensbeheer, waaronder financiële analyse en geschiktheidsanalyse;
 • Controle van identiteit;
 • Werven en beoordelen van sollicitanten;
 • Monitoren en managen van personeel, waaronder loonsadministratie en programma's voor personeelsvoordelen;
 • Monitoren en managen van agenten en andere dienstleveranciers, waaronder de verwerking van betalingen;
 • Interne registratie en archivering;
 • Interne controle;
 • Interne opleiding;
 • Verbetering van producten en diensten;
 • Marketing optimalisatie, waaronder marktonderzoek, analyse en verbetering van marketingcampagnes en profilering van internetgebruikers;
 • Met toestemming van Personen voor marketingdoeleinden, zoals direct marketing, opvolging via e-mail, telefoon of post van verzoeken door Personen om informatiemateriaal, voor het verstrekken van meer informatie en het verzenden van promotionele e-mailberichten of post over de diensten op het vlak van vermogensbeheer van Fisher Investments Europe of andere informatie die Personen interessant vinden.

Fisher Investments Europe zal de Persoonsgegevens van Personen niet verkopen of verhuren aan derden.

Voor de hierboven genoemde doeleinden kan Fisher Investments Europe verzamelde Persoonsgegevens uitwisselen met:

 • Fisher Investments, in overeenstemming met schriftelijke overeenkomsten in de vorm van de modelclausules van de Europese Commissie (“Modelclausules”) inzake de overdracht van persoonsgegevens naar landen waarvan de nationale wetgeving geen adequate gegevensbescherming biedt. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze Modelclausules voldoende vrijwaringsmaatregelen bieden voor de bescherming van de privacy, de fundamentele rechten en vrijheden, inclusief de mogelijkheid om deze rechten uit te oefenen.
 • Door Fisher Investments Europe erkende leveranciers, agenten en vertegenwoordigers, waaronder direct-marketingbureaus. Sommige gegevensverwerkers kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, in een land waarvan de Europese Commissie niet heeft kunnen vaststellen dat hier sprake is van adequate gegevensbescherming. In dat geval zijn gegevensverwerkers contractueel verplicht deze informatie te verwerken conform de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en zal de overdracht plaatsvinden conform met afspraken geschreven in het formaat de Modelclausules.
 • Toezichthouders, wetshandhavers, of anders indien daartoe wettelijk verplicht, of indien Personen daartoe toestemming hebben gegeven.

Marketingkeuzes van Personen

Wanneer Personen voorlichtingsmateriaal aanvragen bij Fisher Investments Europe, krijgen zij de mogelijkheid om in te stemmen met het gebruik en de uitwisseling door Fisher Investments Europe van hun Persoonsgegevens voor de eerder in dit beleidsdocument opgesomde doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in Frankrijk de wet "informatique et libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004), kunnen Personen die Persoonsgegevens  verstrekken te allen tijde contact opnemen met Fisher Investments Europe om aan te geven dat zij niet willen dat hun Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Personen kunnen dit doen schriftelijk of via e-mail naar het volgende adres:

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Verenigd Koninkrijk
privacy@fisherinvestments.co.uk

Zorg er in dat geval voor dat u exact dezelfde volledige naam- en adresgegevens opgeeft zoals eerder door u aan Fisher Investments Europe verstrekt, om verwarring met een andere Personen te voorkomen.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor direct marketing via e-mail door middel van het online formulier van Fisher Investments Europe op http://www.fisherinvestments.com/nl-be/unsubscribe.

Rechten van Personen om hun Persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of op te vragen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in Frankrijk de wet "informatique et libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004), kunnen Personen informatie opvragen over de Persoonsgegevens die Fisher Investments Europe over hen bezit, en ze kunnen gebruikmaken van hun recht op privacy zoals wettelijk bepaald, door schriftelijk of via e-mail contact op te nemen via onderstaande adresgegevens. In het Verenigd Koninkrijk dient een vergoeding van £10 betaald te worden voor verzoeken to gegevenstoegang.

Wanneer Personen van mening zijn dat de informatie aangehouden door Fisher Investments Europe onjuist of onvolledig zijn, dan worden ze verzocht om zo snel mogelijk naar onderstaand adres te schrijven of te mailen. Fisher Investments Europe zal eventuele onjuiste informatie zo snel mogelijk corrigeren.

Zorg er in dat geval voor dat u exact dezelfde volledige naam- en adresgegevens opgeeft zoals eerder door u aan Fisher Investments Europe verstrekt, om verwarring met een andere Personen te voorkomen.

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
United Kingdom
privacy@fisherinvestments.co.uk

Veiligheid

Fisher Investments Europe doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Fisher Investments Europe passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de verzamelde Persoonsgegevens te vrijwaren en te beveiligen. Fisher Investments Europe maakt bij het verzamelen en overdragen van gevoelige gegevens gebruik van versleuteling.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatielabel, die wordt gemaakt en gedownload naar de computer (of ander toestel) van de gebruiker bij de toegang tot websites die gebruikmaken van cookies. Cookies stellen een website onder, andere voor het opslaan en ophalen van informatie over de online activiteiten van een gebruiker, het surfgedrag van een gebruiker of de computer van een gebruiker (of ander toestel) en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop een gebruiker een computer (of ander toestel) gebruikt, kunnen gebruikt worden om de gebruiker te herkennen. 

Cookies kunnen ingedeeld worden naargelang wie de cookies plaatst:

 • First-party cookies (directe cookies): Deze cookies worden gedownload naar de computer (of ander toestel) van de gebruiker vanaf een computer of domein die beheerd worden door de uitgever van de website die de gebruiker bezoekt.
 • Third-party cookies (indirecte cookies): Deze cookies worden gedownload naar de computer (of ander toestel) van de gebruiker vanaf een server of domein die niet worden beheerd door de uitgever van de website, maar door een andere entiteit die door middel van cookies informatie probeert te verzamelen.

Cookies kunnen ook worden ingedeeld naar tijdsduur:

 • Tijdelijke cookies: Deze cookies zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan op het moment dat de gebruiker een website bezoekt. Deze worden vaak gebruikt om tijdens het bezoek aan een website informatie op te slaan (bijvoorbeeld op welke rekening u bent ingelogd). Zodra de gebruiker de website verlaat, wordt de tijdelijke cookie verwijderd.
 • Permanente cookies: Deze cookies slaan gegevens op op de computer (of ander toestel) van de gebruiker voor een periode zoals vastgelegd binnen het cookiebestand, die bepaald wordt door de entiteit die de cookie beheert. Dit kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren, of tot het moment waarop de gebruiker de cookies manueel verwijdert.. Fisher Investments Europe heeft haar permanente cookies zodanig geconfigureerd dat ze aflopen binnen een termijn van 13 maanden.

Ten slotte kunnen cookies worden ingedeeld naar hun functionaliteit. Fisher Investments Europe maakt gebruik van de volgende directe en indirecte cookies:

 1. Functionele cookies
 2. Fisher Investments Europe maakt gebruik van functionele cookies om bij te houden of een gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven om andere soorten cookies op zijn computer (of ander toestel) te installeren en, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, om te noteren wanneer de toestemming werd gegeven. Functionele cookies verzamelen geen Persoonsgegevens.  Het inschakelen van functionele cookies kan noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van de website.

 3. Personaliseringscookies
 4. Personaliseringscookies stellen de website in staat om de informatie te herinneren die de weergave of het gedrag van de webpagina wijzigen, zoals de taal die geselecteerd werd.

  Fisher Investments Europe gebruikt indirecte personaliseringscookies, en deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot informatie verzameld door de cookies.

  Adobe Systems Incorporated
  Google Inc.

 5. Analysecookies
 6. Analysecookies analyseren het surfgedrag van gebruikers van de website van Fisher Investments Europe en stellen in staat Fisher Investments Europe het aantal bezoekers van de website te meten en te analyseren hoe bezoekers omgaan met website. Deze informatie wordt gebruikt om Fisher Investment Europe websites en aangeboden producten of diensten te verbeteren.

  Fisher Investments Europe gebruikt indirecte analysecookies, en deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot informatie verzameld door de cookies.

  Google Inc.
  Adobe Systems Incorporated
  Pingdom AB

 7. Profileringscookies
 8. Fisher Investments Europe plaatst advertenties op diverse websites via bedrijven van derden. Als een gebruiker de website van Fisher Investments Europe gebruikt of klikt op een advertentie van Fisher Investments Europe, worden er profileringscookies geplaatst op de computer (of ander toestel) van de gebruiker. Profileringscookies stellen Fisher Investments Europe in staat om haar digitale marketing (zoals banneradvertenties, pagina's die informatiebrochures aanbieden, e-mailcampagnes, enz.) te beheren en te optimaliseren. Profileringscookies kunnen gebruikt worden om een gebruikersprofiel te creëren zodat gebruikers meer inhoud krijgen die relevant is voor hun  interesses. Ze passen de advertenties en de inhoud die gebruikers op de websites te zien af op hun surfgedrag, inclusief de manier waarop gebruikers surfen op de websites van Fisher Investments Europe en andere websites die de gebruiker eventueel bezoekt, en de manier waarop gebruikers omgaan met internetreclame.

  Fisher Investments Europe gebruikt indirecte profileringscookies, en deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot informatie verzameld door de cookies.

  Google Inc.
  Facebook, Inc.
  Ligatus GmbH
  Tealium Inc.

  Hoe om cookies te beheren

  Een gebruiker kan cookievoorkeuren beheren voor de websites van Fisher Investments Europe aan de hand van de online tool voor cookievoorkeuren via privacy opties.

  Sommige browsers beschikken over een "Do Not Track”-optie die gebruikers de mogelijkheid biedt om naar de websites die ze bezoeken een signaal te sturen dat ze niet wenst te worden bijgehouden. Fisher Investments Europe websites kunnen niet reageren op deze signalen.

  Wijzigingen in het Privacy- & Cookiebeleid

  Fisher Investments Europe kan van tijd tot tijd Persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe , toepassingen die nog niet vermeld staan in het beleid. Als zich in de toekomst veranderingen voordoen in het gebruik van Persoonsgegevens, dan zal Fisher Investments Europe de beleidswijzigingen plaatsen op https://www.fisherinvestments.com/nl-be/privacy-en-veiligheid om Personen te verwittigen van deze wijzigingen en om hen de mogelijkheid te bieden tot "opt out" of uitschrijven van deze nieuwe toepassingen. Indien Personen zich zorgen maken over de manier waarop hun Persoonsgegevens worden gebruikt, moeten ze deze website regelmatig te controleren.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie noch een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen en rendement zal fluctueren met de wereldwijde aandelenmarkt en internationale valutakoersen.