Richtlijnen voor sociale media gemeenschappen

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer B228486) en is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Als u cliënt bent bij Fisher Investments België en hulp nodig heeft, dan kunt u ons bereiken op 0800 38 903. Ter bescherming van uw privacy, willen wij u vragen om in deze gemeenschap geen telefoonnummers, e-mailadressen, identiteitsgegevens, rekeningnummers, beleggingsmandaten of andere persoonlijke gevoelige gegevens via posts of antwoordberichten te delen.

Als u meer wilt weten over Fisher Investments en onze diensten, dan kunt u ons bellen op 0800 38 903 of onze website https://www.fisherinvestments.com/nl-be/contact bezoeken.

Fisher Investments (FI) en zijn dochtermaatschappijen beheren online gemeenschappen via verschillende sociale media platformen, waaronder Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. We gebruiken deze gemeenschappen om informatie te delen over Fisher Investments en zijn dochtermaatschappijen. Deze informatie kan bestaan uit onze marktinzichten, educatieve content en andere daaraan gerelateerde informatie.

Terwijl we positief staan tegenover het plaatsen van berichten binnen deze gemeenschappen, moeten we u duidelijk maken dat het commentaar dat op deze platformen geplaatst wordt, de mening weergeeft van degene die het bericht heeft gepost en niet van FI. FI is niet verantwoordelijk voor de content van derde partijen waartoe toegang wordt verleend of op deze platformen kan worden bekeken. FI doet geen aanbevelingen voor content die door derden gepost of gedeeld wordt binnen al onze sociale media gemeenschappen en wijst alle aansprakelijkheid in verband met deze content af.

Om een gezonde en behulpzame cultuur binnen onze online gemeenschap te bevorderen, behoudt FI de bevoegdheid om berichten of posts te verwijderen of te verbergen die het volgende omvatten:

 • Vulgair, profanistisch of grof taalgebruik
 • Persoonlijke aanvallen of obsceen gedrag (in elke vorm)
 • Aanstootgevende bewoordingen jegens individuen of bepaalde groepen
 • Bedreigingen of beledigende uitspraken
 • Links die niet verwijzen naar FisherInvestments.com, FisherCareers.com of elk ander digitaal eigendom dat beheerd wordt door Fisher Investments
 • Suggesties of aansporingen van illegale activiteiten
 • Posts die niet relevant zijn, berichten die herhaaldelijk gekopieerd en geplakt worden door meerdere gebruikers of spam
 • Spontane voorstellen, bedrijfsideeën of andere dergelijke verzoeken
 • Persoonlijke beoordelingen van de diensten die door FI of door de concurrent aangeboden worden
 • Reclame of aanbevelingen voor commerciële diensten, producten of entiteiten
 • Persoonlijk identificeerbare informatie

Daarnaast kunnen individuen die deze richtlijnen schenden mogelijk worden geblokkeerd of verbannen en/of worden verboden om te communiceren met alle sociale media gemeenschappen die onder het beheer van FI vallen.

Personen onder de 16 jaar mogen geen vragen stellen of berichten plaatsen.

Beleggen in effecten houdt een risico op verlies in. In het verleden behaalde resultaten bieden nooit een garantie voor toekomstig rendement. Beleggen in buitenlandse markten brengt extra risico's met zich mee, zoals het risico van wisselkoersschommelingen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.