Fisher Investments was named a Top 10 US-Based RIA by InvestmentNews

Top 500 van de grootste vermogensbeheerders

Aangeboden door

Pensions & Investments

Toegekend aan

Fisher Investments

Jaren toegekend

2017 - 2021

In mei 2021 stond Fisher Investments op de 133e plaats op de lijst voor pensioenen en beleggingen "Pensions & Investments" van de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Pensions & Investments verschaft nieuws, analyse en ander onderzoek aan de bedrijfsleiders die de geldstromen in de institutionele beleggingsmarkt beheren. Geschreven voor pensioen-, portefeuille- en beleggingsbeheerders die in het centrum van deze markt actief zijn, levert Pensions & Investments zijn publiek actuele en scherpzinnige artikelen over gebeurtenissen die de wereld van het vermogensbeheer beroeren. Aan de hand van de jaarlijkse enquête "Top 500 Largest Money Managers" (top 500 van de grootste vermogensbeheerders) worden vermogensbeheerders gerangschikt ten opzichte van de totale wereldwijde institutionele activa onder beheer per 31/12/2020. De deelnemers aan deze enquête moeten online een vragenlijst invullen. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://www.pionline.com/managers2021.