Gevaren van een pensioenplanning op basis van uitsluitend spaargelden

Hoewel een portefeuille met uitsluitend spaargelden een veilig gevoel kan geven, is het wellicht niet de beste keuze voor uw pensioenplanning. Ontdek hieronder de mogelijke nadelen van een dergelijke aanpak.
Hoeveel moet u beleggen om met pensioen te gaan?

Zorg dat u voldoende vermogen heeft op het moment dat u het juist nodig heeft. Lees ‘Een pensioenplan in 15 minuten’ van het bedrijf van Forbes-columnist Ken Fisher. Ook als u alles goed geregeld heeft, mag u dit niet missen!

Gevaren van een pensioenplanning op basis van uitsluitend spaargelden

Wat klinkt "veiliger": 100% spaargelden of 100% aandelen? Veel internationale beleggers zullen waarschijnlijk "100% spaargelden" antwoorden, om verschillende redenen: stabiliteit, liquiditeit en resistentie tegen schommelingen op de aandelenmarkt. Dat geldt vooral voor Nederlanders die voor hun pensioen beleggen. Volgens een recent onderzoek houden Nederlanders die voor hun pensioen beleggen ruwweg 80% van hun liquide bezittingen aan in de vorm van spaargelden en bankdeposito's: cash! Maar is cash echt king? Moeten Nederlandse beleggers niet op zoek gaan naar iets anders?

Stabiliteit van een pensioenopbouw met spaargelden

Het meest aantrekkelijke van spaarproducten – hun stabiliteit – is tegelijkertijd gerelateerd aan het grootste nadeel ervan voor beleggers. Hoewel spaargelden op korte termijn niet in waarde dalen, bieden ze weinig mogelijkheden voor groei op lange termijn. Dat lijkt een prima deal als je kijkt naar de dagelijkse schommelingen van de markten, maar als je belegt met een bepaalde doelstelling – zoals een pensioen – moet je portefeuille groeien.

Hoewel aandelen op korte termijn volatiel kunnen zijn, is hun rendement op lange termijn vele malen hoger dan dat van spaarproducten. “Bovendien stijgt het aantal aandelen met een positief rendement enorm als ze voor langere tijd worden aangehouden.” Volatiliteit op korte termijn is de prijs die betaald moet worden voor het hogere rendement van aandelen op lange termijn. Door spaargelden aan te houden, ontneemt u uw portefeuille de mogelijkheid om in waarde te stijgen, waardoor u mogelijk uw doelstellingen op lange termijn niet zult bereiken.

Spaargelden als liquide activa

Spaargelden zijn de meest liquide activa. Als u binnenkort geld nodig hebt om bijvoorbeeld de hypotheek van uw woning af te lossen, kunt u uw tegoeden waarschijnlijk het best in de vorm van (vrij opneembare) spaarproducten aanhouden. Maar als u als belegger gericht bent op groei omdat pensioenplanning uw voornaamste doelstelling is, houdt het aanhouden van uitsluitend contanten in feite meer risico's in. Met een portefeuille van uitsluitend spaargelden bent u blootgesteld aan het inflatierisico, waardoor u mogelijk niet in staat zult zijn om uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn te halen.

Inflatie, pensioenplanning en de aandelenmarkt

Zoals eerder aangegeven, is een van de meest aantrekkelijke voordelen van contanten het feit dat ze niet onderhevig zijn aan de dagelijkse turbulentie op de aandelenmarkten, terwijl de waarde van een portefeuille enorm kan variëren. Betekent dit, dat omdat de waarde van contanten zo stabiel is, uw portefeuille niet in waarde kan dalen?

Niet dus. Na verloop van tijd gaan spaargelden er in waarde op achteruit door de bedrieglijke invloed van inflatie. De consumentenprijzen zijn in Nederland sinds eind jaren vijftig met gemiddeld 3,6% per jaar gestegen en hebben zodoende de koopkracht van spaargelden in de loop der tijd aangevreten1. Als u een bepaalde levensstandaard wilt handhaven en tijdens uw pensioen ook de uitgaven aan bijvoorbeeld medische zorg voor uw rekening moet nemen, is een pensioenplanning op basis van beleggingen in spaarproducten waarschijnlijk ontoereikend.

Wat moet ik met mijn spaargelden doen?

Het is niet de bedoeling van dit artikel om u helemaal af te brengen van het aanhouden van contanten en liquide beleggingen. In veel gevallen zijn spaarproducten de verstandigste keuze. Naar onze mening is de vraag of een belegging "risicovoller" of "veiliger" is alleen zinvol in het licht van uw specifieke behoeften, doelstellingen en tijdhorizon – want het ultieme risico bij beleggen is dat u niet genoeg geld hebt om uw doelstelling te halen.

Hoewel iedereen in een andere situatie zit, is een portefeuille van uitsluitend spaarproducten alleen zinvol als uw financiële tijdhorizon – dat wil zeggen hoeveel tijd u hebt om uw doelstelling te halen – erg kort is. Voor de meeste beleggers is dat niet het geval. Raadpleeg Fisher Investments voor meer tips over pensioenplanning.

1Bron: FactSet per 6/6/2016, Nederlandse CPI voor alle goederen en diensten, januari 1957 – april 2016.

Erkenning
voor Ken Fisher, Fisher Investments en gelieerde ondernemingen

Fisher Investments

fisher investments, het moederbedrijf van fisher investments europe, is door de financial times opgenomen in de top 300 van geregistreerde vermogensbeheerders 2015.
in november 2015 is fisher investments als #185 op de lijst van pensions and investments/towers watson van ‘s werelds 500 beste vermogensbeheerders. het onderzoek vermeldt vermogensbeheerders op basis van totaal beheerd vermogen.
fisher investments is verheugd om te kunnen vermelden dat het is erkend als “best independent money management firm” door wealth & finance international in zijn wealth & money management awards 2015.  wealth & finance international’s awards worden jaarlijks uitgereikt en erkennen een breed scala aan segmenten in de financiële sector, waaronder alternatieve investeringen, verzekeringen en algemene financiële diensten
fisher investments, het moederbedrijf van fisher investments nederland, heeft een a-score gekregen van better business bureau. een bbb accreditatie houdt niet in dat de producten of diensten van het bedrijf zijn beoordeeld of worden aanbevolen door bbb, of dat bbb de kwaliteit van het product of de verleende diensten heeft vastgesteld. de bbb rating is gebaseerd op 13 factoren. ga voor meer informatie naar http://www.bbb.org/council/overview-of-bbb-grade/

Ken Fisher

ken fisher, de voorzitter van de raad van bestuur van vermogensbeheerder fisher investment nederland, schrijft al ruim 30 jaar columns voor forbes magazine. hij is de op twee na langst werkende columnist van forbes magazine. dit financiële tijdschrift is opgericht in 1917.  www.forbes.com
ken fisher, voorzitter van de raad van bestuur van fisher investments nederland, is verkozen door investment advisor tot één van de 30 meest invloedrijke mensen in de beleggingswereld van de afgelopen 30 jaar. bron: thirty for thirty, investment advisor, 1 mei 2010

Fisher Investments Europe

fisher investments europe, de dochteronderneming van fisher investments, heeft de 2016 advfn international financial award ontvangen. de advfn international financial awards erkennen en benoemen de beste producten en diensten van de financiële sector, zowel in het verenigd koninkrijk als internationaal.

Grüner Fisher Investments