Fisher Investments Nederland: Onze Waarden

Onafhankelijk

Wij zijn geen aandelenhandelaar en wij zijn geen bank. Ook houden we geen vermogen aan van onze cliënten. Wij zijn een vermogensbeheerder die zich louter bezighoudt met portefeuillebeheer. Omdat we volledig onafhankelijk zijn van andere instellingen, kunnen we belangenverstrengeling voorkomen. Ook ons moederbedrijf Fisher Investments heeft geen externe aandeelhouders. De daaruit voortvloeiende onafhankelijkheid resulteert in een duidelijke marktgerichtheid, die goed uitpakt voor onze cliënten.

Fisher Investments Europe hanteert een eenvoudige provisiestructuur gebaseerd op de omvang van een portefeuille. Wanneer portefeuilles of beleggingsstructuren extra kosten met zich meebrengen, zoals bewaarloon en handelsprovisie, dan komen deze rechtstreeks ten laste van de cliënt. Deze kosten worden niet betaald aan Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe of Fisher Investments.

Innovatief

Fisher Investments staat voor innovatie van beleggingstechnieken. Bij veel ontwikkelingen zijn wij toonaangevend. Denk aan een effectenwaarderingsmodel, elektronische handel, een verfrissende aanpak voor bewaarneming van effectendepots en het creëren van cliëntteams; allemaal zaken die nu binnen de sector als standaard worden beschouwd.

De beleggingsinstrumenten van Fisher Investments zijn ontwikkeld door eigen researchanalisten, onder begeleiding van het Investment Policy Committee van Fisher Investments. Zij hebben innovatieve methodes ontworpen om unieke kennis te vergaren en toe te passen. Dat maakt Fisher Investments vooruitstrevend op het gebied van research en de evaluatie van informatie. Wij evalueren onze systemen voortdurend. Vernieuwing vinden we hierbij zeer belangrijk, als dat resulteert in de verbetering van de beleggingsperformance.

Persoonlijk

Wij bieden een zeer persoonlijke service. Dat betekent dat we er veel waarde aanhechten u te leren kennis als mens. Niet door een standaard vragenlijstje af te werken, maar door goed te inventariseren wat uw financiële doelstellingen en behoeften zijn. Op die manier kunnen we een solide werkrelatie opbouwen, die de verschillende beleggingscycli zal kunnen doorstaan. U krijgt uw eigen Investment Counsellor en uw eigen team van beleggingsprofessionals. Gedurende de looptijd van de beleggingen begeleiden zij u door middel van periodieke rapportages en persoonlijke communicatie.

Onze persoonlijke aanpak komt tot uiting in onze beleggingsfilosofie en in onze manier van werken. Dynamiek staat daarbij centraal: we houden niet vast aan een bepaalde, favoriete beleggingsaanpak die misschien al over het hoogtepunt heen is. Fisher Investments kiest aan de hand van marktinzichten voor de beleggingsstijl die op dat moment gunstig is. Zo kunnen we u persoonlijk portefeuillebeheer bieden.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.