Uw doelstellingen

De opbouw van uw portefeuille

Afstemming van uw persoonlijke behoeften en beleggingsdoelstellingen

 • Om een portefeuillestrategie te bepalen die aansluit bij uw beleggingsdoelstellingen moeten we een goed inzicht hebben in uw complete financiële situatie omdat, die van invloed is op het vermogen dat Fisher Investments Europe voor u beheert. Op basis van uw financiële omstandigheden bevelen wij een strategie aan die naar onze mening het best past bij uw specifieke situatie.
 • Uw situatie zal in de loop van de tijd veranderen en dat kan betekenen dat uw beleggingsdoelstellingen veranderen en uw portefeuille moet worden aangepast. Daarom evalueert Fisher Investments Europe uw behoeften regelmatig.
 • Bij de bepaling van een optimale beleggingsstrategie voor de lange termijn kijken we onder meer naar de volgende factoren:
  • Beleggingsdoelstellingen: Welke waarde en welke cashflow wilt u realiseren gedurende uw beleggingshorizon?
  • Uw beleggingshorizon: Hoe lang verwacht u of wilt u dat uw beleggingen naar uw doelstellingen toewerken?
  • Cashflowbehoefte: Hoe moet uw portefeuille worden beheerd om aan uw cashflowbehoefte te voldoen?
  • Extern vermogen: Heeft u vermogen dat niet door Fisher Investments Europe wordt beheerd en waar rekening mee gehouden moet worden bij de samenstelling van uw portefeuille?
  • Extern inkomen: Ontvangt u cashflow uit andere bronnen dan uw portefeuille?
  • Beperkingen of aanpassingen: Zijn er andere persoonlijke behoeften of wensen waar we rekening  mee moeten houden?

Specifieke behoeften of veranderingen worden besproken met uw persoonlijke Investment Counsellor, die u op de hoogte houdt van alle belangrijke ontwikkelingen rondom uw portefeuille. Uw Investment Counsellor houdt toezicht op uw portefeuille en draagt zorg voor de interne communicatie over uw situatie met andere delen van de organisatie. Het Investment Policy Committee van Fisher Investments neemt alle strategische beleggingsbeslissingen.

* Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments zijn geen belastingadviseurs en geven geen fiscaal advies.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.