Onze Aanpak


Onze Aanpak


Concurrentievoordelen van Fisher Investments

  • De Amerikaanse Private Client Group van Fisher Investments kan bogen op meer dan 15 jaar performancegeschiedenis. Met zijn columns in Forbes magazine1 over de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt heeft oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments, Ken Fisher, een staat van dienst die meer dan 30 jaar bestrijkt. Voor meer informatie kunt u ook “De lessen uit Super Stocks” door Ivan Snurer, Beleggers Belangen lezen.


  • Uw portefeuille wordt beheerd door Fisher Investments Europe dat het portefeuillebeheer delegeert aan moederbedrijf Fisher Investments. De vier leden van het Investment Policy Committee van Fisher Investments, die gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring met zich meebrengen, houden toezicht op uw portefeuille.


  • Uw persoonlijke Investment Counsellor bij Fisher Investments Europe waarborgt een rechtstreekse en proactieve dienstverlening aan u. Uw Investment Counsellor houdt u op de hoogte van uw portefeuille en van de gedachten achter de beleggingsbeslissingen van Fisher.


  • Wij beheren al meer dan 30 jaar het vermogen van instellingen, bedrijven, pensioenfondsen en charitatieve instellingen. Fisher Investments wordt door meer dan 100 van dergelijke organisaties ingehuurd. Het behoud van vermogen van institutionele beleggers ligt voor Fisher Investments op gemiddeld 97% per jaar. 2


  • Het grote researchteam van Fisher Investments houdt zicht op de wereldmarkten en heeft analisten voor alle belangrijke landen, inclusief de opkomende economieën. Wij beleggen wereldwijd om de spreiding voor onze cliënten te vergroten en om te profiteren van de mogelijkheden die deze aanpak biedt.


  • Fisher Investments heeft een lange geschiedenis als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe manieren om markten en economieën te evalueren.


  • Fisher Investments richt zich op brede beleggingsfactoren (waaronder het economische en politieke klimaat) voordat aandelen of obligaties worden geselecteerd. Wij handhaven de flexibiliteit wat betreft de risicopositie in verschillende landen en sectoren.


  • Door onze aanpak kunnen wij uw beleggingsmix aanpassen aan de hand van marktvooruitzichten of een verandering in uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer Fisher Investments bijvoorbeeld een neerwaartse trend op de aandelenmarkten verwacht, kan er minder nadruk gelegd worden op aandelen en kunnen we door middel van obligaties en/of liquide middelen proberen om de invloed van dalende aandelenkoersen te beperken. Geen enkele vermogensbeheerder heeft het altijd bij het rechte eind. Dat geldt ook voor Fisher Investments. Maar wij denken dat de lessen die we hebben geleerd door het beheren van beleggingen gedurende vele marktcycli, geleid hebben tot waardevolle inzichten.


1 De marktvooruitzichten van Ken Fisher in Forbes hebben betrekking op zijn eigen prognoses van de markt als geheel en zijn geen indicatie voor de performance van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe, Fisher Investments of hun klanten.

2 Het gemiddelde jaarlijkse behoud van vermogen door de Institutional Group van Fisher Investments, 2000-2012, (berekend als 1-[som van (beëindigd vermogend in jaar/gemiddeld vermogen in jaar)]/aantal jaar). Behoud van vermogen is geen indicatie voor klantbehoud. Behoud van vermogen van institutionele klanten is geen indicatie voor het behoud van particuliere klanten.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.