Asset Allocatie


Asset Allocatie


Beleggingsproces

Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheer aan moederbedrijf Fisher Investments. Een aantal factoren worden meegenomen in het portefeuille ontwikkelingsproces.

Asset allocatie: aandelen, vastrentende waarden, cash of andere effecten

 • Wij zijn van mening dat ongeveer 70% van het portefeuillerendement op de lange termijn gebaseerd is op de asset allocatie.
 • Fisher Investments verzamelt een grote hoeveelheid gegevens voor zowel de kwalitatieve als kwantitatieve applicaties van onze eigen technologieën voor kapitaalmarktanalyse.
 • Op basis van analyses van de huidige marktomstandigheden, historische gegevens en gedragsfactoren neemt Fisher Investments dynamische, tactische beslissingen over de allocatie van vermogen. Daarbij bepalen we bijvoorbeeld wat de meest geschikte combinatie is van aandelen, vastrentende waarden, cash of andere effecten op een bepaald moment.

Verdere allocatieniveaus: landen en sectoren, omvang- en stijlfactoren

 • Naar onze mening kan ongeveer 20% van het relatieve rendement van een portefeuille worden toegeschreven aan beslissingen over de asset allocatie van vermogen op subniveaus, zoals de keuze tussen large caps of small caps, waarde of groei en  buitenlands of binnenlands.
 • Fisher Investments gebruikt vele indicatoren of 'drivers' om de asset allocatie aan sectoren of landen te bepalen:
  • Ten eerste, economische indicatoren, zoals monetair beleid, rentecurve en analyse van de relatieve BBP-groei, evenals veranderingen in wet- of regelgeving en boekhoudkundige normen.
  • Ten tweede, politieke indicatoren, zoals belastingregime,  politieke stabiliteit en machtswisselingen.
  • Tenslotte, sentimentindicatoren, die voornamelijk de verschuiving in de vraag naar bepaalde beleggingscategorieën meten.
 • De Investment Policy Committee (IPC), het beleggingscomité van Fisher Investments, monitort deze indicatoren voortdurend met behulp van het researchteam. Zo wordt gecontroleerd of de indicatoren extreme waarden aangeven en als dat het geval is, of die factoren verrekend zijn in de marktwaarderingen. Factoren die op een extreme omstandigheid wijzen waar de markt nog geen rekening mee heeft gehouden, zijn doorgaans het krachtigst.

Effectenselectie

 • De effectenselectie is naar onze mening verantwoordelijk voor de rest van het portefeuillerendement, ongeveer 10% van het totale rendement van een gediversifieerde portefeuille op de lange termijn.
 • Fisher Investments past fundamentele analyse toe om ondernemingen te selecteren met strategische kenmerken die relatief grotere voordelen bieden dan anderen binnen elke gewenste beleggingscategorie.
 • Veel beleggingsprocessen richten zich alleen op effectenselectie. Fisher Investments streeft er echter naar om belangrijke kansen optimaal te benutten en waarde toe te voegen aan alle niveaus van het proces voor portefeuillebeheer.

* Fisher Investments Europe treedt op als vermogenseheerder en besteedt portefeuillebeheertaken uit aan Fisher Investments, onder zijn toezicht, op grond van een uitbestedingsovereenkomst.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.