Persoonlijk Beleggingsplan door Fisher Investments Nederland

Fisher is anders

Wat maakt Fisher Investments Nederland anders dan anderen?

Onafhankelijkheid

Fisher Investments Nederland, een onderdeel van Fisher Investments Europe Limited is net zoals de moedermaatschappij Fisher Investments volledig onafhankelijk van alle andere instellingen. Om belangenconflicten te voorkomen houden wij geen vermogen van cliënten aan.

Flexibele beleggingsstrategie

Uw beleggingen worden beheerd door Fisher Investments Europe, dat portefeuillebeheertaken uitbesteedt aan haar moedermaatschappij Fisher Investments. In tegenstelling tot sommige vermogensbeheerders en veel fondsen die zich richten op nauw afgebakende marktcategorieën die wisselend succes kunnen hebben, kan Fisher Investments zijn beleggingsstrategie aanpassen aan zijn toekomstverwachtingen voor de markt en een persoonlijk beleggingsplan ontwikkelingen voor elke cliënt. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat de aandelen van grote ondernemingen het beter zullen doen dan die van kleinere ondernemingen, zal het accent in uw portefeuille worden gelegd op grotere ondernemingen. Het is ook mogelijk dat er relatief minder wordt belegd in aandelen en dat er gebruik wordt gemaakt van vastrentende waarden en/of cash om het risico van dalende aandelenkoersen te beperken, als Fisher een dalende markt verwacht. Geen enkele vermogensbeheerder heeft het altijd bij het rechte eind. Wij denken echter dat de lessen die we hebben geleerd door beleggingen te beheren onder vele verschillende marktomstandigheden waardevolle inzichten bieden.

Wereldwijde aanpak

Fisher Investments Nederland streeft naar de optimale benutting van kansen en de beheersing van risico's. Dat doen we  door wereldwijd te beleggen. De portefeuilles van Nederlandse beleggers zijn vaak overwogen in Nederlandse aandelen. De Nederlandse markt vertegenwoordigt echter maar 0,95%* van de wereldwijde aandelenmarkt. Een globale aanpak kan beleggers helpen om te profiteren van internationale kansen die andere beleggers mislopen.

Directe, proactieve dienstverlening

Proactief vermogensbeheer gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om cliënten goed op de hoogte te houden over hoe hun beleggingen het doen. Wij ontwikkelingen voor iedereen een persoonlijk beleggingsplan. Communicatie is de hoeksteen van onze cliëntrelaties. Als cliënt krijgt u een persoonlijke Investment Counsellor die uw directe verbinding is met het Investment Policy Committee (IPC), het beleggingscomité, en die u op de hoogte houdt met actuele informatie. Van Fisher Investments Europe ontvangt u bovendien kwartaalrapporten. Transparantie door duidelijke en regelmatige persoonlijke rapportage aan onze cliënten is een essentieel onderdeel van onze service.

Gedegen expertise

De lede van de Investment Policy Committee (IPC) hebben samen meer dan 100 jaar ervaring op beleggingsgebied. De financiële loopbaan van oprichter Ken Fisher bestrijkt meer dan dertig jaar. Ken is Founder en Executive Chairman van Fisher Investments en bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe. Hij is auteur van meerdere bestsellers en heeft artikelen gepubliceerd in de Financial Times, Interactive Investor en Investment Week. De US Private Client Group van Fisher Investments heeft historische resultaten van meer dan 15 jaar en Ken Fisher heeft meer dan 25 jaar bewezen expertise op het gebied van marktprognoses via zijn columns in Forbes.

Aantrekkelijke, transparante kostenstructuur

In tegenstelling tot veel banken of beleggingsondernemingen ontvangen Fisher Investments Europe en Fisher Investments geen handelsprovisies. Ons doel is uw geld voor u te laten werken in de portefeuille. Daarom bieden wij een eenvoudige tariefstructuur die gebaseerd is op  de omvang van uw portefeuille, zodat uw belangen ook de onze zijn.

Analyse en evaluatie van portefeuilles

  • Fisher Investments Europe verzorgt uitgebreide portefeuilleanalyses en adviesdiensten voor cliënten.
  • Door uitgebreide analyse- en adviesdiensten te bieden en portefeuillebeheertaken uit te besteden aan Fisher Investments, kunnen we synergievoordelen realiseren die normaliter niet haalbaar zijn.
  • Wij bestuderen uw individuele omstandigheden grondig en stellen aanbevelingen op die erop gericht zijn om de realisering van uw doelen zo waarschijnlijk mogelijk te maken.

* Bron: Bloomberg LLC, 31/3/2014


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.