Diensten op het Gebied van Vermogensbeheer

Onze kernprincipes:

  • Wij hebben een rotsvast geloof in het kapitalisme en de vrije werking van de kapitaalmarkten.
  • Ons uitgangspunt is de simpele gedachte dat de prijs van effecten puur wordt bepaald door vraag en aanbod.
  • Wij gaan ervan uit dat kapitaalmarkten algemeen bekende informatie relatief efficiënt verdisconteren.
  • Om waarde toe te voegen door actief beheer moeten we daarom algemeen bekende informatie anders (en juist) interpreteren dan andere marktdeelnemers.
  • De beleggingsdisciplines van Fisher Investments zijn gebaseerd op deze kernprincipes.

Efficiënte markten & kapitaalmarkttechnologie:

Een belangrijk uitgangspunt van de financiële theorie is dat kapitaalmarkten relatief efficiënt zijn. Kapitaalmarkten verdisconteren, of verwerken, alle algemeen bekende informatie in hun waarderingen.

Nieuws is snel oud. Alle kennis en verwachtingen van beleggers worden door de markt net zo snel verwerkt als ze worden opgemerkt.

Beleggers die uit zijn op winst, handelen naar alle beetjes nieuws, geruchten en speculaties die de ronde doen.  Dit betekent dat alle evidente kansen vrijwel onmiddellijk verdwijnen zodra ze zich voordoen, omdat ze direct worden verwerkt in de marktprijzen.

Sommige beleggers denken dat markten volledig efficiënt werken en dat het onmogelijk is om de markt te verslaan. Wij denken echter dat het wel mogelijk is om waarde toe te voegen door actief beheer, waarbij we algemeen bekende informatie op een andere, maar juiste manier interpreteren. Daarvoor ontwikkelen we tools die helpen om de informatie vanuit een unieke invalshoek te analyseren.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.