Privacy- & Veiligheidsbeleid

juni 2016

Algemeen

In dit privacybeleid wordt omschreven op welke manier Fisher Investments Nederland, onderdeel van Fisher Investments Europe Limited, Verenigd Koninkrijk, voldoet aan de eisen van de Europese Unie inzake gegevensbescherming. Dit is van toepassing voor onze gehele website. Eventuele wijzigingen op dit beleid zijn terug te vinden op http://www.fisherinvestments.com/nl/privacy-en-veiligheid Gebruikers kunnen het privacybeleid inzien via onze homepagina of via de betreffende link onderaan elke webpagina.

Fisher Investments Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven respecteren de privacy van de gebruiker. We hebben onze website zodanig ingericht dat gebruikers over het algemeen Fisher Investments Nederlands op het internet kunnen bezoeken zonder dat zij zichzelf hoeven te identificeren of persoonlijke informatie hoeven af te geven. Wanneer gebruikers ervoor kiezen om Fisher Investments Nederlands informatie te verstrekken waardoor zij wel geïdentificeerd kunnen worden, dan kunnen zij er van verzekerd zijn dat voor het gebruik van die informatie de richtlijnen in dit privacybeleid worden gehanteerd.

Welke informatie verzamelt Fisher Investments Nederland?

Fisher Investments Nederland kan de volgende informatie verzamelen:

 • Gebruikers die informatie aanvragen moeten voor de ontvangst daarvan persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; deze informatie helpt ons om u te voorzien van de aangevraagde informatie
 • Fisher Investments Nederland kan advertenties plaatsen op de websites van uitgeverijen of in e-mailberichten, rechtstreeks via de uitgever dan wel via derden. Van gebruikers die reageren op de inhoud van de advertentie kan informatie verzameld worden, zoals domeingegevens, IP-adres en klikgedrag. Met uitzondering van het IP-adres zijn er geen andere persoonlijke gegevens van de gebruiker identificeerbaar.
 • Fisher Investment Nederland maakt gebruik van cookies: Zie voor meer informatie het Cookiebeleid van Fisher Investments Nederland hieronder. Ga voor meer algemene informatie over cookies naar: http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Gebruik en uitwisseling van door Fisher Investments Nederland verzamelde informatie

Fisher Investments Nederland kan de informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Interne registratie
 • Verbetering van producten en diensten.
 • Met toestemming van de gebruiker, voor marketingdoeleinden waaronder direct marketing.
 • Fisher Investments Nederland, of een gevolmachtigd daarvan, kan periodiek via e-mail, telefoon of post contact opnemen met gebruikers, dan wel interessante informatie toesturen, gebruikmakend van het e-mail- of postadres dat gebruikers bij het aanvragen van informatie hebben verstrekt. Dit doen wij teneinde:
  • Nadere informatie te verstrekken over de dienstverlening van Fisher Investments Europe inzake beleggingsadvies en portefeuillebeheer.
  • Reclamemateriaal of informatie over dienstverlening, recente ontwikkelingen en andere informatie toe te sturen die gebruikers interessant kunnen vinden.
  • Gebruikers uit te nodigen om deel te nemen aan marktonderzoek.
 • De verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze marketingcampagnes te analyseren of te verbeteren

Fisher Investments Nederland zal de persoonlijke gegevens van gebruikers niet verkopen of verhuren aan derden.

Voor de hierboven beschreven doelstellingen kan Fisher Investments Nederland informatie uitwisselen met de volgende (rechts)personen:

 • Aan Fisher Investments Europe gelieerde ondernemingen en aan moederbedrijf Fisher Investments in de Verenigde Staten. Overdracht van gegevens naar Fisher Investments vindt plaats conform de modelclausules van de Europese Commissie inzake de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen waarvan de nationale wetgeving geen adequate gegevensbescherming biedt. De Commissie heeft vastgesteld dat deze clausules voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden, inclusief de mogelijkheid om deze rechten uit te oefenen.
 • Door Fisher Investments Europe erkende leveranciers, bureaus en vertegenwoordigers, zoals direct-marketingbureaus. Sommige gegevensverwerkers kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, in een land waarvan de Europese Commissie niet heeft kunnen vaststellen dat hier sprake is van adequate gegevensbescherming. In dat geval zijn gegevensverwerkers contractueel verplicht deze informatie te verwerken conform de bepalingen van de Nederlandse wetgevers inzake gegevensbescherming en zal de overdracht plaatsvinden conform de modelclausules van de Europese Commissie.
 • Toezichthouders, wetshandhavers, indien daartoe wettelijk verplicht of indien gebruikers daartoe toestemming hebben gegeven.

De keuze van gebruikers

Wanneer gebruikers informatie via deze website aanvragen, krijgen zij de mogelijkheid geboden om ermee akkoord te gaan dat Fisher Investments Nederland hun persoonlijke gegevens gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

Dit kan te allen tijde ongedaan worden gemaakt door naar onderstaand adres te schrijven of te mailen:

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
United Kingdom
info@fisherinvestments.nl

Zorg er in dat geval voor dat u exact dezelfde naam- en adresgegevens opgeeft zoals eerder door u aan Fisher Investments Nederland verstrekt, om verwarring met een andere gebruiker te voorkomen.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor direct marketing via e-mail door middel van ons online formulier op http://www.fisherinvestments.nl/weballey/FiUnsubscribeForm.aspx.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die Fisher Investments Nederland over hen aanhoudt en gebruik maken van hun recht op privacy zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens, door schriftelijk of via e-mail contact op te nemen via onderstaande adresgegevens.

Zorg er in elk geval voor dat u exact dezelfde naam- en adresgegevens opgeeft zoals eerder door u aan Fisher Investments Nederland verstrekt, om verwarring met een andere gebruiker te voorkomen.

Wanneer gebruikers van mening zijn dat de door Fisher Investments Nederland over hen gehouden gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan worden zij verzocht zo snel mogelijk naar onderstaand adres te schrijven of te mailen. Fisher Investments Nederland zal eventuele onjuiste gegevens zo snel mogelijk corrigeren.

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
United Kingdom
info@fisherinvestments.nl

Beveiliging

Fisher Investments Nederland doet er alles aan om ervoor te zorgen dat gebruikersinformatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Fisher Investments Nederland passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen. Fisher Investments Nederland maakt bij het verzamelen en overdragen van gevoelige gegevens gebruik van versleuteling.

Andere websites

De website van Fisher Investments Nederland kan links bevatten waarmee gebruikers eenvoudig andere interessante websites kunnen bezoeken. Gebruikers moeten er rekening mee houden dat, wanneer zij de website via dergelijke links verlaten, Fisher Investments Nederland geen enkele zeggenschap heeft over die andere websites. Fisher Investments Nederland kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en de privacy van gegevens die door bezoekers wordt verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke websites en deze websites zijn niet onderworpen aan het onderhavige privacy- en cookiebeleid. Gebruikers moeten voorzichtigheid betrachten en het toepasselijke privacy- en cookiebeleid van de betreffende website in ogenschouw nemen. 

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u webpagina's die daar gebruik van maken bezoekt. Door middel van cookies kan een website informatie over de online activiteit van bezoekers opslaan en gebruiken. Zo kan een website onthouden welke taal u hebt gekozen en welke items u in uw online winkelwagentje hebt gestopt.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Directe cookies: Deze cookies worden gedownload naar de computer van een gebruiker vanaf een server of domein dat beheerd wordt door de uitgever van de website die de gebruiker bezoekt.
 • Indirecte cookies: Deze cookies worden gedownload naar de computer van een gebruiker vanaf een server of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die door middel van cookies informatie probeert te verzamelen.

Cookies kunnen ook worden ingedeeld naar tijdsduur:

 • Tijdelijke cookies: Deze cookies zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan op het moment dat de gebruiker een webpagina bezoekt. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt om tijdens het bezoek aan een website informatie op te slaan (bijvoorbeeld op welke rekening u bent ingelogd).
 • Permanente cookies: Deze cookies slaan gegevens op op de computer van de gebruiker, voor een periode zoals vastgesteld door de entiteit die de cookie beheert. Dit kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

Ten slotte kunnen cookies worden ingedeeld naar hun functionaliteit. Fisher Investments Europe maakt gebruik van de volgende directe en indirecte cookies:

1. Analysecookies

Deze cookies analyseren uw surfgedrag op de website van Fisher Investments Europe en stellen ons in staat het aantal bezoekers van de website te meten en te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze informatie om onze website alsmede onze producten en diensten te verbeteren.

2. Advertentiecookies

Fisher Investments Europe plaatst met behulp van derden advertenties op verschillende websites. Wanneer u onze website bezoekt en op een van onze advertenties klikt, dan worden er cookies op uw computer geplaatst om advertenties aan te passen aan de hand van uw interacties met onze websites en andere websites die u wellicht bezoekt.

Controle over uw cookies

Voor meer informatie over advertentiecookies en om al dan niet te kiezen voor verschillende advertentienetwerken, kunt u naar de website Your Online Choices gaan.

Sommige advertentienetwerken nemen niet deel aan de dienstverlening van Your Online Choices. Om uw deelname aan deze netwerken op te zeggen, kunt u naar de consumer opt-out page gaan van het Network Advertising Initiative. Momenteel is de website van het Network Advertising Initiative alleen nog in het Engels beschikbaar.

Zoals hierboven aangeven, helpen cookies u om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die van deze technologie hanteren. Het uitschakelen van cookies kan van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van veel van de websites die u bezoekt. Wanneer u de cookies toch uitschakelt, beïnvloedt dit de prestaties en functionaliteit. U kunt cookies via uw browser verwijderen, uitschakelen of weer inschakelen. Dit werkt als volgt:

Wijzigingen in het privacybeleid

Fisher Investments Nederland zal zo nu en dan gegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet vermeld staan in het privacybeleid. Als zich in de toekomst veranderingen voordoen in het gegevensbeleid, dan zal Fisher Investments Nederland de gebruikers hierover informeren door de beleidswijzigingen te plaatsen op http://www.fisherinvestments.nl/privacy-en-veiligheid/. Gebruikers krijgen dan tevens de gelegenheid om zich voor deze nieuwe toepassingen af te melden. Als gebruikers zich zorgen maken over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt, dan wordt geadviseerd om regelmatig de website van Fisher Investments Nederland te bezoeken.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.