Uttalelse om slaveri og menneskehandel med virkning fra:
Årets slutt desember 2016

Denne uttalelsen om slaveri og menneskehandel ble vedtatt av styret i Fisher Investments Europe Limited («selskapet») i henhold til del 54 av Storbritannias Modern Slavery Act 2015.

Organisasjonsstruktur og selskap

Som finansselskap har ikke selskapet noe omfattende lokalt eller internasjonalt leverandørspekter med betydelig risiko for moderne slaveri og menneskehandel. De aller fleste av selskapets leverandører finnes innen finansielle tjenester (f.eks. finansielle depotinstitutter og tilknyttede agenter) og leverandører av profesjonelle tjenester (som regnskapsfirmaer, advokatfirmaer, rekrutteringsfirmaer og markedsføringsfirmaer) i EØS-området. Selskapet har imidlertid enkelte leverandører med høyere risiko for moderne slaveri (f.eks. vaktmestertjenester og hoteller hvor selskapet leier lokaler for arrangementer), og selskapet forplikter seg til å iverksette tiltak for å motarbeide moderne slaveri og menneskehandel.

Leverandørkjede

Som finansselskap har ikke selskapet noe omfattende lokalt eller internasjonalt leverandørspekter med betydelig risiko for moderne slaveri og menneskehandel. De aller fleste av selskapets leverandører finnes innen finansielle tjenester (f.eks. finansielle depotinstitutter og tilknyttede agenter) og leverandører av profesjonelle tjenester (som regnskapsfirmaer, advokatfirmaer, rekrutteringsfirmaer og markedsføringsfirmaer) i EØS-området. Selskapet har imidlertid enkelte leverandører med høyere risiko for moderne slaveri (f.eks. vaktmestertjenester og hoteller hvor selskapet leier lokaler for arrangementer), og selskapet forplikter seg til å iverksette tiltak for å motarbeide moderne slaveri og menneskehandel.

Tiltak mot slaveri

For å eliminere moderne slaveri og menneskehandel fra selskapets leverandørkjede, er selskapets policy at hver leverandør underskriver en attest på at leverandøren (a) ikke skal engasjere seg i noen praksis som omfatter slaveri, tvangsarbeid eller menneskehandel, (b) skal foreta skikkelige kontroller av sine leverandører, (c) skal bistå selskapet med å overholde lovverk mot slaveri, (d) skal tillate revisjon fra selskapet for å sikre at regelverket overholdes, (e) skal varsle selskapet om eventuelle brudd, og (f) skal fjerne enhver person fra leverandørkjeden som selskapet mistenker for å være involvert i moderne slaveri.

Selv om selskapet tilstreber at alle leverandører underskriver en fullstendig anti-slaveriattest, velger enkelte å signere en modifisert attest eller tilby alternative indikasjoner på at de overholder lovverket mot slaveri. I slike tilfeller vil ledelsen i samråd med Fishers juridiske avdeling evaluere leverandørens slaveri-risiko for å avgjøre om slike modifiseringer eller alternativer er akseptable for selskapet. Eksempelvis kan selskapet avgjøre at et depotinstitutt i EØS-området som ikke ønsker å underskrive selskapets fullstendige antislaveriattest, men som har sin egen antislaveripolitikk på sine hjemmesider, likevel kan være en akseptabel leverandør.

Opplæring

Selskapet gir årlig opplæring til sine ansatte og tilknyttede agenter om Modern Slavery Act 2015.

Carrianne Coffey, Director

Juni 2017

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.