Artikler på hegnar.no

Risiko gjelder ikke kun for aksjer

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 30.11.2018

Etter vår erfaring er det mange investorer som har underlige kriterier når de velger ut verdipapirer, slik som å vurdere et verdipapir som risikofritt.

Les mer

Kjennskap betyr ikke redusert risiko

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 01.11.2018

Etter vår erfaring har mange investorer rundt i verden en tendens til å sitte på store verdier i selskaper de har god kjennskap til.

Les mer

Måter å lese investorstemningen på

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 27.09.2018

Selv om finansnyhetene ofte domineres av økonomiske og politiske hendelser, tror vi at investorstemningen, og hvordan denne kan sammenholdes med virkeligheten, er viktig for å forutse den sannsynlige markedsretningen.

Les mer

Kostbart med penger på konto

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 01.08.2018

Etter en ustabil start på 2018 har det globale aksjemarkedet steget med 0,5 % frem til 31. mai i år.(1) Noen medier advarer om...

Les mer

Slik unngår du valutaforvirring

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 02.07.2018

Hvis du investerer globalt, tror vi at noe av det viktigste er at du forstår hvordan regionale indekser og valutaforskyvninger bør analyseres. Vår erfaring...

Les mer

Hva burde europeiske investorer fokusere på?

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 30.05.2018

Ferske nyheter og langsiktige utfordringer konkurrerer om investorenes oppmerksomhet, og kan stjele oppmerksomheten fra analysene som sannsynligvis betyr mest. Hva har klimaendringer, den st…

Les mer
Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.