Artikler på hegnar.no

To veier til velstand

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 10.09.2019

Når det gjelder investering i aksjer mener noen investorer at den beste måten å bygge en portefølje på er å konsentrere seg om noen få investeringer. Selv om det å sitte på kun noen få investeringer kan gi stor avkastning, kan det også være svært risikabelt.

Les mer

Inflasjon: En veiledning for investorer

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 02.07.2019

Inflasjon blir ofte diskutert blant økonomer og eksperter på finansmarkedene, både når den er høy og lav. Men etter vår erfaring er det mange som ikke forstår inflasjonens innvirkning på kapitalmarkedene, noe som kan påvirke investorenes evne til å nå sine langsiktige mål. Her er en kort innføring som kan bidra med litt klarhet. 

Les mer

Med våren kommer mytene om mai

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 30.04.2019

Våren har kommet! Med det varme været, solrike dager og knoppende blomster er det enda en regelmessighet som snart vil inntreffe: Finansmedienes advarsler om at du burde selge aksjene før den årlige stilleperioden på sommeren treffer markedene.

Les mer

Risiko gjelder ikke kun for aksjer

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 30.11.2018

Etter vår erfaring er det mange investorer som har underlige kriterier når de velger ut verdipapirer, slik som å vurdere et verdipapir som risikofritt.

Les mer

Kjennskap betyr ikke redusert risiko

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 01.11.2018

Etter vår erfaring har mange investorer rundt i verden en tendens til å sitte på store verdier i selskaper de har god kjennskap til.

Les mer

Måter å lese investorstemningen på

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 27.09.2018

Selv om finansnyhetene ofte domineres av økonomiske og politiske hendelser, tror vi at investorstemningen, og hvordan denne kan sammenholdes med virkeligheten, er viktig for å forutse den sannsynlige markedsretningen.

Les mer
Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.