Årets formuesforvalter

Tildelt av

ADVFN

Mottaker

Fisher Investments Europe Limited

År tildelt

2015, 2016, 2017 og 2019

Fisher Investments Europe, som er Fisher Investments' heleide datterselskap, annonserte i dag at de har vunnet prisen for årets formuesforvalter i 2019 av ADVFN under International Financial Awards, den fjerde gangen selskapet har vunnet denne prisen.

ADVFN International Financial Awards, etablert i 2015, anerkjenner og feirer de beste finansproduktene og -tjenestene i bransjen, både lokalt og internasjonalt.

ADVFN, tidligere kjent som Advanced Financial Network, har kontor i Storbritannia og er et ledende nettsamfunn av private investorer som tilbyr aksjekurser, tabeller og verktøy for alle de store verdensmarkedene, indekser, valutapar, terminvarer, opsjoner, børsfond og kjøpsrett.

Fisher Investments Europe fikk prisen i sitt åpningsår, og igjen i 2016 og 2017. I sin anerkjennelse av selskapet som årets formuesforvalter for fjerde gang henviste ADVFN til Fisher Investments Europes mangfoldige produkter for formuesforvaltning og eksepsjonelle kundeservice, i tillegg til at de tilbyr skreddersydde investeringsplaner for sine kunder.

«Fisher Investments Europe har etablert seg som en leder innen europeisk formuesforvaltning», sa ADVFN-sjef Clem Chambers. «Veksten i Storbritannia de siste årene og deres unike metoder har bidratt til å endre måten bransjen bistår høyt formuende kunder på.»

«Det er virkelig spennende å igjen bli anerkjent av ADVFN som årets formuesforvalter», sa Carrianne Coffey, senior viseadministrerende direktør for den internasjonale privatkundegruppen for Fisher Investments Europe. «Vår høyeste prioritet som selskap er å tilby de beste tjenestene for formuesforvaltning og investeringsrådgivning til våre kunder. Denne prisen er et vitnesbyrd på vårt målrettede arbeid for at hver eneste kunde skal nå sine økonomiske mål.»

Hvis du vil vite mer om Fisher Investments Europe, gå til: https://www.fisherinvestments.com/en-us/locations/london.

Et dommerpanel valgte vinnerne som inkluderer investeringsrådgivere, meglerfirmaer, bemerkede journalister og handelsplattformer fra hele verden.

Advanced Financial Network (ADVFN) International Financial Awards, etablert i 2015, anerkjenner og hedrer de beste finansproduktene og -tjenestene i bransjen, både lokalt og internasjonalt. ADVFN har kontor i Storbritannia og er et ledende nettsamfunn av private investorer som tilbyr aksjekurser, tabeller og verktøy for alle de store verdensmarkedene, indekser, valutapar, terminvarer, opsjoner, børsfond og kjøpsrett. ADVFN pris for årets formuesforvalter blir bestemt av et dommerpanel som velger vinnere fra en rekke investeringsrådgivere, meglerfirmaer, anerkjente journalister og handelsplattformer fra hele verden. For mer informasjon, gå til: http://uk.advfn.com/awards_2015, http://uk.advfn.com/awards_2016, http://uk.advfn.com/awards_2017, og http://uk.advfn.com/awards_2019.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.