En av de beste rådgiverne

Tildelt av

Financial Times

Mottaker

Fisher Investments

År tildelt

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

Fisher Investments ble i 2020 anerkjent på Financial Times’ liste over de 300 beste investeringsrådgiverne for sjuende år på rad. 2020 er det sjuende året denne listen blir laget. FT 300 har som mål å anerkjenne bransjens beste investeringsrådgivningsfirma i USA.

Financial Times oppfordrer investeringsrådgivere som møter minimumskriteriene til å søke. Søkerne blir deretter vurdert etter seks forskjellige faktorer: forvaltede eiendeler, vekstrate, antall år i drift, bransjesertifiseringer av nøkkelpersonell, tilgjengelighet på nett, og etterlevelse av lover og regler. Det er ingen gebyrer eller andre hensyn som må tas for å kunne søke på FT 300.

Administrerende direktør i Fisher Investments, Damian Ornani, bemerket at «vi er stolte av å bli anerkjent på nytt som en ledende investeringsrådgiver av Financial Times. Vårt fokus har alltid vært å sette våre mer enn 95 000* kunders interesse foran alt annet, og å hjelpe dem med å oppnå deres finansielle målsettinger. FT 300-prisen er et spesielt vitnemål på hvordan vi betjener våre kunder, strukturerer vår virksomhet og vår tilnærming til investering og pensjonsplanlegging.»

*Per 31.12.2023. Omfatter Fisher Investments og dets datterselskaper.

Rådgivere ble evaluert basert på forvaltede eiendeler, kapitalvekst, antall år i bransjen, industrisertifiseringer av nøkkelpersoner, nettressurser og etterlevelseshistorikk.

Financial Times (FT) inviterer registrerte investeringsrådgivere som møter visse minimumskriterier til å søke om å komme på listen over de 300 beste finansrådgiverne. Søkerne blir vurdert etter seks forskjellige faktorer: forvaltede eiendeler, vekstrate, antall år i drift, bransjesertifiseringer av nøkkelpersonell, tilgjengelighet på nett, og etterlevelse av lover og regler. For mer informasjon, gå til: https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21-4770-bc94-468fee0de563.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.