Fisher Investments Europe Limited Retningslinjer for personvern og cookies

Juli 2017

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fisher Investments Europe Limited og deres grener følger Den europeiske unions personvernkrav. Fisher Investments Europe Limited og deres grener gjør forretninger under ulike handelsnavn i ulike land, som Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments Europe, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden og Fisher Investments UK (som i denne retningslinjen samlet omtales som «Fisher Investments Europe»). For ytterligere informasjon om Fisher Investments Europe, grenene og registreringer, henviser vi til seksjonen Informasjon om forskrifter nederst på den aktuelle Fisher Investments Europe-siden.

Fisher Investments Europe legger vekt på personvern, og vil kun benytte informasjon som kan identifisere enkeltpersoner («Personopplysninger») i henhold til disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle Fisher Investments Europes nettsider og interaksjoner. Fisher Investments Europe er registrert i henhold til den britiske Data Protection Act 1998, og har avgitt alle passende meldinger til de gjeldende databeskyttelsemyndighetene.

Personopplysninger som Fisher Investments Europe samler inn

Fisher Investments Europe kan samle inn følgende Personopplysninger om nåværende og potensielle kunder og deres representanter, ansatte eller jobbsøkere, enkeltpersoner som godkjenner å delta i markedsundersøkelser, og brukere av nettstedet (samlet omtalt som «Personer» i disse retningslinjene).
 • Fisher Investments Europe samler inn navn, adresse, telefonnumre, faksnumre og e-postadresser til Personer som ber om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe, Personer som søker ansettelse eller engasjementer hos Fisher Investments Europe og Personer som viser interesse for Fisher Investments Europes tjenester.
 • Fisher Investments Europe vil kunne plassere annonser på utgivers nettsteder eller i e-postinnhold, enten direkte via utgiveren eller via en tredjepart. Som konsekvens av at Personer interagerer med reklameinnhold, kan annonsetjenerselskapene samle inn informasjon om Personer, så som domenetype, IP-adresse og klikkstrømdata. Denne informasjonen inneholder ikke andre identifiserbare Personopplysninger annet enn IP-adresse.
 • Fisher Investments Europes nettsteder benytter cookies (informasjonskapsler) og annen nettbasert sporingsteknologi som samler inn informasjon om historikk og vaner for nettsurfing (samlet omtalt som «cookies» i disse retningslinjene). For ytterligere informasjon henviser vi til retningslinjene for cookies nedenfor.
 • Fisher Investments Europe vil etter samtykke fra de pågjeldende personene, kunne samle inn andre Personopplysninger, så som: fødselsdato og fødested; kjønn; utdannelse; yrke; ansettelseshistorikk og -informasjon; informasjon om aktiviteter, medlemskap, lisenser, sertifiseringer eller utmerkelser; informasjon om ytelser; sivilstatus; statsborgerskap; visum-informasjon; identifikasjonsnumre; økonomisk situasjon; kontonumre; personlige interesser; inntekt; familieinformasjon; bankdetaljer; kompensasjons- og lønnsinformasjon; permisjons-informasjon; forsørgerbyrde eller begunstigede (inkludert navn, adresse, e-post og telefon); nødkontakter; informasjon om bakgrunnssjekk; og helseinformasjon.
 • Ved kontakt med tjenesteytere og leverandører får Fisher Investments Europe informasjon om forretningsforbindelsen, som navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse.

Fisher Investments Europes bruk og deling av innsamlede Personopplysninger

Fisher Investments Europe kan bruke innsamlede Personopplysninger til følgende formål:

 • For å kunne tilby eller yte investeringsforvaltningstjenester, inklusive økonomiske analyser og analyser av egnethet
 • Verifisering av identitet
 • Rekruttering og vurdering av jobbsøkere
 • Overvåking og administrasjon av ansatte, inklusive lønnsbehandling og ytelse av kompensasjonsprogrammer
 • Overvåking og administrasjon av agenter og andre tjenesteleverandører, inklusive betalingsbehandling
 • Interne journaler
 • Intern kontroll
 • Intern opplæring
 • For å forbedre produkter og tjenester
 • Optimalisering av markedsføring, inklusive markedsundersøkelser, analyser og forbedring av markedsføringskampanjer og profilering av internettbrukere
 • Med Personers samtykke; til markedsføring, inklusive direktemarkedsføring, oppfølging via e-post, telefon eller post av Personer som har bedt om informasjonsmateriell for å kunne sende ytterligere informasjon, og for å sende post- eller e-postmarkedsføring om Fisher Investments Europes investeringsforvaltningstjenester eller annet som Personer vil kunne finne interessant.

Fisher Investments Europe vil ikke selge eller leie Personers Personopplysninger til tredjeparter.

Til formålene som nevnes ovenfor kan Fisher Investments Europe dele innsamlede Personopplysninger med:

 • Fisher Investments, i henhold til skriftlige avtaler i form av EU-kommisjonens standard avtaleklausuler («Modellklausuler»), som regulerer overføring av personopplysninger til land hvor nasjonale lover ikke gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. EU-kommisjonen har bestemt at Modellklausulene gir tilstrekkelig beskyttelse for personvern og grunnleggende rettigheter og friheter, inklusive mulighetene til å benytte seg av disse rettighetene.
 • Fisher Investments Europes autoriserte leverandører, agenter og representanter, inklusive direktemarkedsføringsselskaper. Enkelte databehandlere vil kunne være lokalisert utenfor EØS-området i land som EU-kommisjonen ikke har bestemt om de har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. I slike tilfeller vil databehandlerne ifølge kontrakt være forpliktet til å behandle informasjonen i henhold til reglene i europeisk databeskyttelselovgivning, samtidig med at overføringen vil skje i henhold til skriftlige avtaler i form av Modellklausulene.
 • Tilsynsmyndigheter, politimyndigheter, hva som ellers måtte kreves av loven, eller hvor Personer selv har gitt tillatelse.

Personers markedsføringsvalg

Når Personer ber om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe får de mulighet til å gi samtykke til og si seg enige i at Fisher Investments Europe kan bruke og dele deres Personopplysninger i henhold til formålene som er fastsatt ovenfor i disse retningslinjene. I henhold til gjeldende databeskyttelselovgivning (i Frankrike loven «informatique et libertés» av 6. januar 1978, endret i 2004) kan de Personer som gir ut slike Personopplysninger kontakte Fisher Investments Europe på et hvilket som helst tidspunkt for å si at de ikke ønsker at deres Personopplysninger skal brukes til direkte markedsføring. Personer kan gjøre dette ved å skrive eller sende e-post til:

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannia
privacy@fisherinvestments.co.uk

Når dette gjøres må det sikres at fullstendig navn og adresse er angitt nøyaktig på samme måte som det opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe, for å unngå eventuell forveksling med andre Personer.

Personer kan avmelde seg direktemarkedsføring via Fisher Investments Europes elektroniske skjema på https://www.fisherinvestments.com/no-no/avmeld.

Personers rett til å oppdatere, korrigere eller å få innsyn i Personopplysninger

I henhold til gjeldende databeskyttelselovgivning (i Frankrike loven «informatique et libertés» av 6. januar 1978, endret i 2004) kan Personer be om å få vite hvilke Personopplysninger som Fisher Investments Europe har om dem, og utøve sine personvernrettgiheter i henhold til loven ved å skrive eller sende e-post til nedenstående adresse. I Storbritannia oppkreves det et gebyr på GBP 10 for begjæringer om datatilgang.

Hvis Personer mener at Fisher Investments Europe har feilaktig eller ufullstendig informasjon om dem, ber vi om at vedkommende skriver eller sender e-post til nedenstående adresse så snart som mulig. Fisher Investments Europe vil umiddelbart korrigere all informasjon som ikke er korrekt.

Når dette gjøres må det sikres at fullstendig navn og adresse er angitt nøyaktig på samme måte som det opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe, for å unngå eventuell forveksling med en annen Personer.

Head of Compliance
Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannia
privacy@fisherinvestments.co.uk

Sikkerhet

Fisher Investments Europe legger vekt på å sørge for at Personopplysninger er sikre. For å hindre uautorisert tilgang eller utlevering, har Fisher Investments Europe etablert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ta vare på og sikre de innsamlede Personopplysninger. Fisher Investments Europe bruker kryptering ved innsamling og overføring av sensitive data.

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil med et identifikasjonsmerke som opprettes og lastes ned til en brukers datamaskin (eller en annen enhet) som tilkobles en nettside som bruker cookies. Cookies gjør at nettstedet, blant annet, kan lagre og hente frem informasjon om brukerens aktiviteter på nett, vaner med hensyn til nettsurfing eller brukerens datamaskin (eller en annen enhet), og avhengig av hvilken informasjon de inneholder og måten en bruker anvender datamaskinen (eller en annen enhet) på, kan de brukes til å gjenkjenne brukeren.

Cookies kan kategoriseres i henhold til hvem som plasserer dem:

 • Førsteparts cookies: Denne typen cookie lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en datamaskin eller et domene som styres av eieren av et nettsted som man ber om tjenester fra.
 • Tredjeparts cookies: Denne typen cookies lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en server eller et domene som ikke styres av eieren av et nettsted, men av en annen enhet som kan ønske dataene som innhentes via cookies.

Cookies kan også kategoriseres etter sin varighet:

 • Økt-cookies: Denne typen cookies er laget for å samle inn og lagre data mens brukeren er tilkoblet nettstedet. De blir ofte brukt til å lagre informasjon i løpet av et besøk på nettstedet (f.eks. hvilken konto brukeren er logget inn på). Så snart brukeren forlater nettstedet, blir økt-cookiene slettet.
 • Faste cookies: Disse cookiene lagrer data på brukerens datamaskin (eller en annen enhet) i henhold til den varigheten som er angitt i cookiefilen, som bestemmes av enheten som kontrollerer cookien, og kan spenne over et tidsrom på alt fra noen minutter til flere år, eller til brukeren sletter dem manuelt. Fisher Investments Europe har konfigurert sine faste cookies til å utløpe innen 13 måneder.

Endelig kan cookies kategoriseres etter hvilken funksjon de har. Fisher Investments Europe bruker følgende typer av første- og tredjeparts cookies:

 1. Funksjonscookies
 2. Fisher Investments Europe bruker funksjonscookies for å holde oversikt over om en bruker har samtykket til å ha andre typer cookies plassert på sin datamaskinen (eller en annen enhet) og, dersom brukeren har samtykket, å registrere når dette samtykket ble gitt. Funksjonscookies samler ikke inn noen Personopplysninger. Å tillate funksjonscookies kan være nødvendig for å få tilgang til alt innholdet på nettsiden.

 3. Individuelt tilpassede cookies
 4. Individuelt tilpassede cookies tillater et nettsted å huske informasjon som endrer sidens utseende eller atferd, så som f.eks. det valgte språket som siden vises på. Fisher Investments Europe bruker tredjeparts individuelt tilpassede cookies, og disse selskapene kan ha adgang til informasjonen som er samlet inn av cookiene.

  • Adobe Systems Incorporated
  • Google Inc.

 5. Analysecookies
 6. Analysecookies analyserer hvordan brukerne blar gjennom Fisher Investments Europes nettsteder, og gjør det mulig for Fisher Investments Europe å måle antall besøkende på nettstedet, samt å måle og analysere hva brukerne foretar seg på siden. Denne informasjonen blir brukt til å forbedre Fisher Investments Europes nettsteder og produktene eller tjenestene som tilbys.

  Fisher Investments Europe bruker tredjeparts analysecookietjenester, og disse selskapene kan ha adgang til informasjonen som er samlet inn av cookiene.

  • Adobe Systems Incorporated
  • Google Inc.
  • Pingdom AB

 7. Atferdscookies
 8. Fisher Investments Europe bruker reklamer på ulike nettsteder ved hjelp av tredjeparts selskaper. Hvis en bruker besøker Fisher Investments Europes nettsted eller klikker på en av Fisher Investments Europes reklamer, vil atferdscookies bli plassert på brukerens datamaskin (eller en annen enhet). Atferdscookies gjør det mulig for Fisher Investments Europe å administrere og optimalisere selskapets digitale markedsføring (f.eks. bannerannonser, sider som tilbyr informasjonsbrosjyrer, e-postkampanjer osv.). Atferdscookies kan brukes til å bygge opp en brukerprofil for å gi brukeren innhold som er mer relevant for vedkommendes interesser. De tilpasser annonser og innhold som brukerne ser på andre nettsteder basert på deres surfevaner, inklusive hvordan brukerne navigerer på Fisher Investments Europes nettsider og andre sider som brukeren kunne besøke, samt hvordan brukeren samhandler med nettreklame.

  Fisher Investments Europe bruker tredjeparts atferdscookietjenester, og disse selskapene kan ha adgang til informasjonen som er samlet inn av cookiene.

  • Google Inc.
  • Facebook

Hvordan cookies håndteres

En bruker kan administrere cookiepreferansene for Fisher Investments Europes nettsted ved å bruke Fisher Investments Europes nettbaserte verktøy for cookiespreferanser på Alternativer for personvern.

Enkelte nettlesere har en innstilling for «Ingen sporing» som lar brukere sende en forespørsel til nettsteder de besøker om at brukeren ikke ønsker å bli sporet. Fisher Investments Europes nettsteder vil kanskje ikke reagere på disse forespørslene.

Endringer av retningslinjene for personvern og cookies

Fra tid til annen kan Fisher Investments Europe bruke Personopplysninger til ny, uforutsett bruk som ikke tidligere er gitt til kjenne i disse retningslinjene. Hvis selskapets praksis mht. Personopplysninger skulle endre seg i fremtiden, vil Fisher Investments Europe publisere endringen av retningslinjene på https://www.fisherinvestments.com/no-no/personvern-og-sikkerhet/ for å informere Personer om disse endringene og gi dem muligheten til "opt-out" eller å melde seg ut av disse nye bruksområdene. Dersom Personer skulle være bekymret for hvordan deres Personopplysninger brukes, bør de kontrollere disse nettsidene med jevne mellomrom.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.