Evaluering av din portefølje

Kvalifiserte investorer kan få hjelp fra Fisher Investments Norden til å evaluere hvorvidt deres nåværende portefølje er satt opp riktig for at de skal nå sine langsiktige økonomiske mål.[i] Vi kan også hjelpe deg med å fastsette dine langsiktige mål og anbefale en optimal aktivaallokering for å nå de målene.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

I nesten førti år har Fisher-organisasjonen forvaltet verdier og gitt formuesforvaltningsråd for at folk skal kunne investere i det globale markedet med selvsikkerhet og disiplin.

Nøkkelen til en solid investeringsportefølje

Fisher Investments Norden mener at en solid investeringsstrategi bør stå i stil med din personlige situasjon og skal hjelpe deg med å nå dine langsiktige økonomiske mål. Vi mener også at din finansrådgiver skal ha fleksibiliteten som kreves for å hjelpe deg med navigere markeder i stadig endring. Hvis din rådgiver venter at aksjer i store selskaper vil gå bedre enn aksjer i små, bør de store selskapene få større vekt i porteføljen din.

Her i Fisher Investments Norden hjelper vi deg med å evaluere din nåværende portefølje for å bekrefte at din investeringsstrategi er bærekraftig nok til at du vil nå dine langsiktige mål. Med vår profesjonelle porteføljeevaluering hjelper vi deg til å forstå din aktivaallokering, som kan inkludere en eller flere av følgende aktiva:

 • Aksjer
 • Obligasjoner
 • Kontanter
 • Børsnoterte indeksfond (ETF)
 • Aksjefond
 • Handelsvarer
 • Eiendom

Om du har investert i årevis eller akkurat har begynt å tenke på pensjonisttilværelsen kan Fisher Investments Norden gi deg råd.

Er porteføljen din tilpasset slik at du vil nå dine økonomiske mål?

Det er mange faktorer som kan bidra til at du når dine økonomiske mål. Her er noen spørsmål du kan stille deg når du evaluerer din egen situasjon, dine mål og din investeringsstrategi:

 • Hvordan er aktivallokeringen i din portefølje, det vil si aksjer, obligasjoner, kontanter og andre verdipapirer, tilpasset dine mål?
 • Hvis du har fondsandeler, hvordan er sammensetningen og hvilke aksjer har fondet lagt vekt på? Står det i samsvar med dine mål?
 • Har du spredt investeringene godt nok? Har du investert globalt eller kun i lokale markeder? Fisher Investments Norden mener at en av de beste måtene å spre risiko på og samtidig ha de beste mulighetene er å investere globalt. Hvis du investerer kun i hjemlandet kan det begrense dine valg og potensielt øke kortsiktig volatilitet.
 • Hvilke land, sektorer eller markedskategorier opplever kursoppgang i dagens marked? Har du investert i disse kategoriene?
 • Hvordan vil inflasjon og uttak påvirke kjøpekraften til din portefølje? Det er lett å undervurdere viktigheten av dette spørsmålet. På grunn av økt levestandard og medisinske gjennombrudd lever folk lenger enn noen gang, og pensjonsplanleggingen bør ta hensyn til dette.

Pass på at du har vurdert disse punktene og sørg for å ha klare svar på disse spørsmålene. Over tid kan hver av disse faktorene i stor grad påvirke porteføljens evne til å oppnå dine langsiktige mål.

Forstå verdiplasseringer

Vi i Fisher Investments Norden mener at rundt 70 % av den langsiktige avkastningen fra porteføljen kommer fra riktig aktivaallokering, 20 % fra avgjørelser knyttet til land, størrelsen på selskaper, eller markedskategorier man investerer i, og de gjenværende 10 % av avkastningen kommer fra individuelt utvalgte verdipapirer.

Vi vil gjerne understreke hvor viktig de 70 % er, aktivallokeringen, fordi vi mener at det første og viktigste du må bestemme deg for er hvilke typer aktiva du ønsker å investere i. Disse avgjørelsene vil i stor grad påvirke avkastningen på lang sikt. På tross av kortsiktig volatilitet i markedet er det ofte bedre å holde kurs og følge din langsiktige investeringsstrategi, og ikke selg så lenge du ikke har en tydelig og veldokumentert grunn til å forlate markedet.

Valgene du tar angående aktivaallokering er nøkkelen til suksess på sikt. Hvis du har behov om et langsiktig vekstpotensial for dine aksjer, om det så er for din egen pensjon eller for å gi videre til en ektefelle, samboer eller barna, kan det være du må motstå fristelsen til å investere i mindre volatile aktiva med lav risiko, slik som obligasjoner eller penger på sparekonto. Selv om det kan føles trygt å kjøre et slikt løp, kan det stjele mye av avkastningen på lang sikt, noe som kan føre til at du ikke får den veksten du trenger for å nå dine mål. Våre fagpersoner kan hjelpe deg med å evaluere din økonomiske situasjon og gir deg en grundig anbefaling for hva du bør gjøre videre med investeringsstrategien din.

Evalueringstjenester for din portefølje

Fisher Investments Norden har gjennomgått porteføljene til en rekke investorer, og vår initielle evaluleringstjeneste tar hensyn til en rekke forskjellige faktorer for å kunne vurdere din nåværende portefølje. På denne måten kan vi gi en anbefaling om din investeringsstrategi som på best mulig måte ivaretar dine behov.

For investorer med plasserbar formue på 3 millioner kroner eller mer, ser vårt team på dine individuelle mål for porteføljen. Dette gjør at vi kan tilpasse vår analyse med tanke på hva du har behov om fra porteføljen over tid. Deretter vurderer vi aktivaallokering, diversifisering, og gebyrstruktur i din nåværende portefølje. Denne dyptgående analysen bistår med å evaluere i hvilken grad din investeringsportefølje gjør at du kan nå dine mål, og på hvilke områder den kan falle gjennom.

Etter gjennomgangen av porteføljen vil du få en anbefaling om hvordan du bør endre på investeringene slik at de er tilpasset dine langsiktige investeringsmål. Vi i Fisher Investments Norden har dyktige fagfolk som hjelper investorer med å definere sine mål, og finne en investeringsstrategi som kan hjelpe dem med å nå målene.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Kontakt oss på telefon 800 19 639 og snakk med en av våre representanter for begynne samarbeidet i dag. Eller hvis du ønsker å lese mer, se gjennom vårt utvalg av veiledninger for flere tips til investeringer og pensjonsplanlegging.

 [i] For kvalifiserte investorer med NOK 3 000 000 kroner i plasserbar kapital.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.