Moderne porteføljeteori for investeringer


Når man velger ut individuelle investeringer for porteføljen, er graden av diversifisering en av de viktigste vurderingene man tar. Er pengene dine investert innen noen få områder, eller er de investert på tvers av flere land, industrisektorer og individuelle selskaper?

Diversifisering går hånd i hånd med det de fleste investorene fokuserer på: avveiningen mellom risiko og avkastning. Hvor godt du sprer risikoen i porteføljen, altså diversifisererer, vil trolig påvirke mengden kortsiktig volatilitet du kan forvente. Hvis du investerer for tungt innen ett eller to områder på markedet betyr det at avkastningen fra din investeringskonto er svært avhengig av ytelsen til bare noen få selskaper, og porteføljen kan rammes av mer kortsiktig volatilitet enn en godt diversifisert portefølje.

Moderne porteføljeteori

I 1952 mottok Harry Markowitz Nobelprisen i økonomi for sitt arbeid innen kategorien «Moderne porteføljeteori». Denne teorien for investeringsforvaltning inneholdt to viktige konsepter:

  1. Investorens mål er å få størst mulig avkastning ut fra den mengden risiko de er villige til å ta.
  2. Risiko kan reduseres ved å investere i verdipapirer som har negativ korrelasjon, eller priser som beveger seg motsatt av hverandre.

Teorien var banebrytende i måten den beskrev hvordan risikoen til et aktivum burde bli vurdert i sammenheng med investeringsporteføljens totale ytelse. Et viktig aspekt er konseptet om å blande ulike aktiva, med negativ eller uten korrelasjon, for å redusere den totale risikoen.

Så hvordan kan din portefølje ta i bruk denne teorien?

Ta i bruk teorien i din egen portefølje

Å bygge en godt diversifisert portefølje er ikke så enkelt som å investere i en tilfeldig blanding av aksjer og obligasjoner. Når du bestemmer deg for hvilke individuelle investeringer porteføljen din skal inkludere, burde du sørge for de har ulik karakteristikk. For å sikre diversifisering burde du for eksempel inkludere aksjer som kan bevege seg i motsatt retning av hverandre. Moderne porteføljeteori sier at man burde se etter investeringer med negativ korrelasjon for å redusere risikoen.

En vanlig misoppfatning er at diversifisering bare kan oppnås mellom forskjellige aktivaklasser. Diversifisering kommer i mange former, og en variert portefølje kan faktisk bestå utelukkende av aksjer. Selv om denne strategien kan virke avskrekkende, kan investeringer i aksjer gjøres forsiktig og på en ansvarlig måte, hvis de spres på tvers av land, industrisektorer og selskaper. Når du diversifiserer porteføljen din, er det lurt å sørge for at du investerer både i områder du tror vil gå bra, i tillegg til områder du ikke tror vil gå så bra, for å ta høyde for at du kan ta feil.

En av de beste måtene å diversifisere investeringene på er å investere globalt, da du sprer risikoen over mange land og markeder. Vurder fordelene ved å eie verdipapirer på tvers av land og sektorer. Denne tilnærmingsmåten vil hjelpe deg med å redusere volatiliteten som følger med når du investerer i enkelte sektorer, land eller selskaper.

Global diversifisering

Europa er bare én del av verdens aksjemarked, men for europeiske investorer kan det være fristende å la det utgjøre hele, eller nesten hele porteføljens investeringer. Denne typen forventningsskjevhet til investeringer i hjemregionen kan føre til konsentrasjonsrisiko, som er risikoen av å ha for mye av porteføljen investert innen ett område. Dette øker risikoen for at hvis den delen av markedet yter under gjennomsnittet, vil det samme gjelde for din avkastning. En annen risiko lokale investorer står overfor er å potensielt gå glipp av globale investeringsmuligheter, slik som utenlandske aksjemarkeder, obligasjoner og fond.

Det er selvfølgelig alltid en risiko forbundet med å investere i markedet, og ingen investeringer er sikret mot kortsiktig negativ volatilitet. Men, global diversifisering kan hjelpe til med å glatte ut nedturene, og redusere noe av den kortsiktige volatiliteten forbundet med smalere indekser: dette er et viktig aspekt innen moderne porteføljeteori.

Husk at å diversifisere porteføljen er viktig, selv om det ser ut som markedet i hjemlandet ditt aldri vil svikte. Land og sektorer roterer på å være best over tid, og neste års ledende marked behøver ikke være ditt eget. Hvis du unnlater å investere utenfor hjemlandet, betyr det at du kan gå glipp av enorme investeringsmuligheter rundt om i verden.

Snakk med Fisher Investments Norden i dag

Det kan være vanskelig å velge ut de porteføljeinvesteringene som er riktige for deg, og mange investorer synes det er vanskelig å vite hvor de skal begynne. Hvis du vil ha hjelp til å finne ut hvor du skal starte, og hvor du skal investere, snakk med en av våre rådgivere for å finne ut hvordan Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å oppnå dine langsiktige økonomiske mål. Hvis du heller vil lese mer, last ned en av våre informative guider.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.