Insikter: Investeringsråd du kan lita på

Om du hoppas på, och drömmer om, att kunna säkra din ekonomiska framtid måste du med största sannolikhet se till att ha en genomtänktinvesteringsstrategi. Det kommer också att krävas investeringsråd – men alla investeringsråd är inte lika bra.

Det är naturligt för investerare att uppleva förvirring när viktiga beslut ska fattas eftersom investeringsråd ofta skiljer sig åt från rådgivare till rådgivare. Borde du investera i sparkonton med låg ränta eller sträva efter större tillväxt på aktiemarknaden? Hur är det med obligationer jämfört med börshandlade fonder? Även om avsikterna är goda förekommer dessvärre investeringsråd och rekommendationer som inte är optimala för varje enskild kund. Investeringsråd ska först och främst handla om att hjälpa kunder att uppnå sina individuella ekonomiska mål – något många tumregler misslyckas med.

På Fisher Investments Norden anser vi att goda råd bygger på en kombination av omfattande analys, en god förståelse för dina långsiktiga ekonomiska målsättningar och en vilja att förbättra investeringsbranschen genom att utbilda investerare. Vi hoppas att detta kommer att hjälpa dig att bli bättre på att skilja hjälpsamma investeringsråd från ohjälpsamma.

Vår strävan efter att utbilda investerare

Investerare blir alltför ofta ombedda av rådgivare att lita blint på investeringsråd, vilket kan leda till förvirring och frustration. Fisher Investments Norden och Fisher Investments är fast beslutna om att utbilda investerare och kommunicera investeringsbeslut för att undvika denna typ av situation. Fisher Investments Norden erbjuder rådgivningstjänster för investeringar och delegerar aktiviteter knutna till portföljförvaltning till Fisher Investments. Utbildning är en viktig del av Fisher-koncernens kundservice, och oavsett om investerare är intresserade av tjänster kopplade till pensionsplanering eller bara vill lära sig mer om finansmarknaden kan Fisher Investments stå till tjänst. 

Ken Fisher, Fisher Investments Nordens ordförande, grundade Fisher Investments 1979. Ken har länge arbetat med att kommentera och skriva om marknaden och har hela tiden delat med sig av sina unika, tankeväckande marknadsanalyser. Hans böcker och artiklar används i stor utsträckning av Fisher-företagen och fungerar som en kunskapsresurs för både våra rådgivare och kunder.

Ken Fishers ansedda krönika ”Portfolio Strategy” publicerades i Forbes från 1984 till 2017, vilket gör honom till den krönikör som under längst sammanhängande tid har skrivit för tidningen under hela dess historia. Hans texter förekommer regelbundet i tidningar som Financial Times i Storbritannien, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederländerna, Focus Money i Tyskland och USA Today. Ken har skrivit 11 böcker och fyra av dem har hamnat på New York Times bästsäljarlista. 

Din investeringskonsult

Fisher Investments Norden erbjuder insikter via webbplatser, broschyrer och investeringsguider. När du väl har anlitat Fisher Investments Europe som din investeringsrådgivare får du tillgång till en otrolig kunskapskälla – din personliga investeringskonsult.

Din investeringskonsult är anställd hos Fisher Investments Europe och kommer att hjälpa dig förstå alla typer av investeringsråd och din nuvarande portföljstrategi på ett sätt som både är tydligt och informativt. 

Vi anser att fortlöpande utbildning och investeringsråd är det bästa sättet att hjälpa investerare att förbli disciplinerade och följa sina investeringsstrategier. Allt för att maximera sannolikheten för att de ska nå sina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Som kund hos Fisher Investments Europe kommer din investeringskonsult att vara din personliga kontaktperson. Investeringskonsulter kan svara på alla marknadsrelaterade frågor och erbjuda uppdateringar om Fisher Investments investeringskommitté (IPC) – den grupp som fattar investeringsbeslut på en hög nivå för att gynna kundernas personliga investeringsstrategier.

En stor mängd investeringsinsikter

Fisher Investments, Fisher Investments Europe och Fisher Investments Norden anser att det ligger i ditt intresse att förstå de frågor som påverkar dina investeringsval och förvaltningen av din portfölj. Vi hjälper dig att förstå en rad olika ämnen relaterade till investering, bland annat: 

  • Ekonomi och beteendevetenskap: ditt nedärvda och personliga beteende kan motarbeta dig även när du ställs inför övertygande och genomarbetade investeringsråd
  • Pensionsplanering: lämpliga målsättningar och utveckling av en plan för att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål
  • Ekonomisk och politisk analys: olika miljöer och händelser kan ha stor inverkan på finansmarknaderna
  • Analys av tillgångsfördelning: olika finansiella instrument som aktier, fonder, likvida medel och andra värdepapper kan ha enorm inverkan på din portföljs långsiktiga avkastning
  • Slå hål på myter: traditionella ”klokheter” och tumregler är ofta omdömeslösa eller rent av felaktiga, vilket kan leda till undermåliga investeringsråd

Att lära sig mer om dessa ämnen och andra investeringsråd kan hjälpa investerare att planera bättre och hålla fast vid en plan för att uppnå sina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Vi arbetar för att förbättra investeringsbranschen genom att hjälpa investerare att bättre förstå pensionsplanering, investeringsråd och branschen för investeringstjänster som helhet.

Få mer information om Fisher Investments Norden

Läs mer genom att ladda ner en av våra guider eller kontakta oss på 020 088 37 53 i dag för att boka tid för ett möte där du får veta mer om hur vi kan hjälpa dig att etablera och arbeta mot dina långsiktiga ekonomiska målsättningar. 

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.