Analyser och insikter: investeringsråd du kan lita på

Om du drömmer om en tryggad finansiell framtid behöver du förmodligen ta fram en stabil investeringsstrategi. Du lär även behöva en del investeringsråd, men en del investeringsråd är bättre än andra.

Eftersom investeringsråden ofta skiljer sig från en rådgivare till en annan är det inte så konstigt om investerare ofta känner sig vilsna när det är dags att fatta viktiga investeringsbeslut. Borde man investera allt i ett sparkonto med låg ränta, eller satsa på högre avkastning på börsen? Eller kanske obligationer eller börshandlade fonder? Tyvärr är en del investeringsråd, hur välmenta de än är, kanske inte det bästa tillgängliga alternativet för varje enskild kund. Investeringsråd bör först och främst handla om att hjälpa kunder att nå sina individuella finansiella mål – något som många tumregler inte fixar.

Vi på Fisher Investments Norden anser att goda råd börjar med en kombination av rigorösa analyser, en ingående förståelse av dina långsiktiga finansiella mål, och en strävan efter att skapa en bättre investeringsvärld genom utbildning av investerare. Vi hoppas åtminstone kunna hjälpa dig bli bättre på att skilja hjälpsamma investeringsråd från stjälpsamma.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, med handelsnamnet Fisher Investments Norden, är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission.

Investeringsförvaltningstjänster tillhandahålls av Fisher Investments.

Vårt arbete med att utbilda investerare

Allt för ofta begär rådgivare att investerare ska lita blint på deras investeringsråd – något som kan leda till förvirring och frustration. Fisher Investments Norden och Fisher Investments har som mål att utbilda investerare och informera om investeringsbeslut för att undvika just detta. Fisher Investments Norden erbjuder portföljförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänsterna som tillhandahålls av dess moderbolag Fisher Investments. Utbildning är en av grundpelarna i Fisher-organisationens uppmärksamma servicemodell, och oavsett om investerare är ute efter pensionsplaneringstjänster eller bara vill veta mer om finansmarknaderna kan Fisher Investments hjälpa till.

Ken Fisher, grundare och styrelseordförande för Fisher Investments Norden, grundade Fisher Investments 1979. Ken har delat med sig av sina originella, tankeväckande marknadsanalyser till den bredare investeringssfären genom sin långa historik av författarskap och marknadskommentarer. Hans böcker och artiklar används ofta i hela Fisher-organisationen, och tjänar som utbildningsmaterial för både rådgivarna och kunderna.

Ken Fishers ansedda krönika ”Portfolio strategy” i tidskriften Forbes publicerades från 1984 till 2016, vilket gör honom till den krönikör som har skrivit oavbrutet för tidskriften under längst tid i hela dess historia. Han bidrar regelbundet till flera tidningar, bland annat KFpublications. Ken har skrivit elva böcker, inklusive fyra som legat på New York Times bästsäljarlista.

Din investeringsrådgivare

Fisher Investments tillhandahåller insikter via webbplatserna, broschyrer, och investeringsguider. När du har anlitat Fisher Investments Norden som din investeringsförvaltare kommer du att få tillgång till en av Fisher Investments Nordens värdefullaste utbildningsresurser – din dedikerade investeringsrådgivare. Din investeringsrådgivare är anställd hos Fisher Investments Luxembourg, Sàrl och hjälper dig att förstå alla investeringsråd och din aktuella portföljstrategi på ett sätt som är både tydligt och informativt.

Vi anser att löpande utbildning och investeringsråd är det bästa sättet att hjälpa investerare att disciplinerat hålla sig till sina investeringsstrategier och maximera sannolikheten för att de når sina långsiktiga finansiella mål. När du är kund hos Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är din investeringsrådgivare din dedikerade kontaktperson. Investeringsrådgivarna finns där för att svara på alla marknadsrelaterade frågor och kan ge dig uppdateringar från Fisher Investments investeringskommitté – den grupp på fem personer som fattar investeringsbeslut på hög nivå till stöd för kundernas personliga investeringsstrategier.

Stort utbud av investeringsinsikter

Fisher Investments, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl och Fisher Investments Norden anser att det ligger i ditt intresse att förstå frågorna som påverkar dina investeringsval och din portföljförvaltning, samtidigt som du får hjälp att lära dig om en rad olika investeringsrelaterade ämnen, som:

  • Beteendeekonomi: evolutionens hårdkodning och ditt personliga beteende kan motarbeta dig, även när du får övertygande och välgrundade investeringsråd
  • Pensionsplanering: robust målsättande och planering för att hjälpa dig nå dina långsiktiga finansiella mål
  • Ekonomisk och politisk analys: olika miljöer och händelser kan ha betydande inverkan på finansmarknaderna
  • Analys av tillgångsfördelningen: olika finansiell instrument, som aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper, kan göra stor skillnad för portföljens avkastning på lång sikt
  • Avslöja myter: traditionella ”visheter” och tumregler är ofta vilseledande eller helt enkelt fel, och kan leda till undermåliga investeringsråd

Genom att lära sig om de här ämnena och andra investeringsråd kan investerare planera bättre och hålla kursen mot sina långsiktiga finansiella mål. Vi har som mål att skapa en bättre investeringsvärld genom att hjälpa investerare att bättre förstå pensionsplanering, investeringsråd, och investeringsförvaltningsbranschen.

Upptäck mer om Fisher Investments Norden

Läs mer genom att hämta en av våra guider och regelbundna uppdateringar eller kontakta oss på 020 088 37 53 idag för att boka tid för ett möte där du får veta mer om hur vi kan hjälpa dig att etablera och arbeta mot dina långsiktiga ekonomiska målsättningar.

 


Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.