Insikter

Utbildning är en viktig del av Fisher Investments Nordens kundservicemodell, vare sig du är intresserad av verktyg för att planera dina investeringar eller helt enkelt tycker att det är roligt att lära dig mer om marknaderna.

Ken Fisher, grundare, styrelseordförande och investeringsdirektör på Fisher Investments, har under många år skrivit månadskrönikor i Forbes, Focus Money och Financial Times. Han har dessutom skrivit flera böcker om finansiering och investeringar som hamnat på New York Times bästsäljarlista.

Kens tradition av att producera originellt och tankeväckande material om finans och investeringar fortlever inom organisationen. Våra kunder har tillgång till ett stort urval informationsmaterial som producerats med hjälp av våra interna analys- och redaktörsteam. Du kommer åt dessa resurser via följande länkar:

Samtliga artiklar, böcker och kommentarer är tillgängliga via din personliga investeringskonsult.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.