Fisher Investments Europe Limited Integritets- och cookiepolicy Januari 2017

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Fisher Investments Europe Limited och dess filialer efterlever Europeiska unionens krav på skydd av personuppgifter. Fisher Investments Europe Limited och dess filialer bedriver sin verksamhet under olika handelsbeteckningar i olika länder, däribland Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments Europe, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden och Fisher Investments UK (i denna policy tillsammans kallade ”Fisher Investments Europe”). Mer information om Fisher Investments Europes filialnamn och registreringar finns under avsnittet information om regler och föreskrifter längst ned på Fisher Investments Europes webbplats.

Fisher Investments Europe tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy. Denna policy gäller för alla Fisher Investments Europes webbplatser och interaktioner. Fisher Investments Europe är registrerat enligt den brittiska Data Protection Act 1998 och har gjort alla de anmälningar som krävs till de relevanta dataskyddsmyndigheterna.

Personuppgifter som samlas in av Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe kan samla in följande Personuppgifter från befintliga och potentiella kunder och deras representanter, anställda och platssökande, individer som går med på att delta i marknadsundersökningar samt webbplatsanvändare (i denna policy tillsammans kallade Individer)

 • Fisher Investments samlar in namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress från Individer som begärt informationsmaterial från Fisher Investments Europe, Individer som söker arbete eller uppdrag hos Fisher Investments Europe och Individer som är intresserade av Fisher Investments Europes tjänster.
 • Fisher Investments Europe kan annonsera på förlags webbplatser eller i e-postinnehåll, antingen direkt via förlaget eller via tredje man. Som ett resultat av Individernas interaktion med annonsernas innehåll kan bolagen som driver annonsservrarna samla in information om Individerna, såsom domäntyp, IP-adress och klickströmsdata. Denna information är inte identifierbar via Individernas Personuppgifter, andra än IP-adress.
 • Fisher Investments Europes webbplatser använder cookies och andra nätbaserade spårningstekniker som samlar information om webbläsningsvanor och -historik (i denna policy tillsammans kallade cookies). Mer information finns i cookiepolicyn nedan.
 • Fisher Investments Europe kan samla in andra Personuppgifter endast efter de berörda Individernas medgivande. Detta gäller exempelvis: födelsedatum och födelseort, kön, utbildning, yrke, anställningshistorik och -information, information om aktivitet, medlemskap, licenser, certifieringar och priser, information om förmåner, civilstånd, medborgarskap, information om visum, personnummer, ekonomisk situation, kontonummer, personliga intressen, inkomst, familjerelaterad information, bankinformation, information om ersättning och löner, information om tjänstledighet, personer i beroendeställning och förmånstagare (inklusive namn, adress, e-post och telefon), kontakter i nödsituationer, information från bakgrundskontroller samt hälsorelaterad information.
 • Vid kontakter med tjänsteleverantörer och säljare erhåller Fisher Investments Europe information om affärskontakter, inklusive namn, titel, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress.

Fisher Investments Europes användning och delning av insamlade Personuppgifter

Fisher Investments Europe kan använda de insamlade Personuppgifterna för följande ändamål:

 • Erbjuda eller leverera kapitalförvaltningstjänster, inklusive finansiella analyser och lämplighetsanalyser
 • Bekräfta en identitet
 • Rekrytera och utvärdera platssökanden
 • Övervaka och leda personal, inklusive hanteringen av löneutbetalningar och förmånsprogram
 • Övervaka och leda ombud och andra tjänsteleverantörer, inklusive utföra betalningar
 • Intern arkivering
 • Internkontroll
 • Internutbildning
 • Förbättra produkter och tjänster
 • Marknadsföringsoptimering, inklusive marknadsundersökningar, analyser och förbättringar av marknadsföringskampanjer samt profilering av internetanvändare.
 • Efter Individernas medgivande, i marknadsföringssyfte, inklusive direktmarknadsföring, skicka uppföljande e-postmeddelanden eller post till, eller ringa upp, Individer som begärt informationsmaterial, för att ge ytterligare information och skicka säljfrämjande e-postmeddelanden eller brev om Fisher Investments Europes kapitalförvaltningstjänster eller annan information som kan vara av intresse för Individernar.

Fisher Investments Europe kommer inte att sälja eller hyra ut Individers Personuppgifter till tredje man.

I något av ovanstående syften kan Fisher Investments Europe dela med sig av de insamlade personuppgifterna till:

 • Fisher Investments, i enlighet med skriftliga avtal i form av Europeiska kommissionen standardavtalsklausuler (nedan Standardklausuler) för överföring av personuppgifter till länder vilkas nationella lagstiftning inte ger ett adekvat skydd av personuppgifter. Europeiska kommissionen har beslutat att Standardklausulerna ger tillräckliga skyddsåtgärder för skydd av individers personliga integritet och grundläggande rättigheter och friheter, inklusive möjligheten att utöva dessa rättigheter.
 • Säljare, ombud och representanter som är auktoriserade av Fisher Investments Europe, inklusive direktmarknadsföringsombud. Vissa registerförare kan vara baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i ett land som Europeiska kommissionen inte har ansett ger tillräckligt skydd av personuppgifter. Om så är fallet kommer registerförarna att ha åtagit sig i ett avtal att behandla uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i den Europeiska unionens lagstiftning om skydd av personuppgifter, och överföringen kommer att ske i enlighet med skriftliga avtal med samma innehåll som Standardklausulerna.
 • Tillsynsmyndigheter, rättsvårdande myndigheter, såsom inte annat krävs enligt lag, eller om Individer har gett sitt tillstånd.

Individers marknadsföringsval

När Individer ber att få informationsmaterial från Fisher Investments Europe får de möjligheten att ge sitt medgivande till och godkänna att Fisher Investments Europe använder och delar med sig av deras Personuppgifter i de syften som framgår ovan. I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar (i Frankrike gäller lagen ”informatique et libertés” av den 6 januari 1978, med ändringar från 2004) kan de Individer som lämnar ifrån sig Personuppgifter när som helst kontakta Fisher Investments Europe och meddela att de inte vill att deras Personuppgifter ska användas i direktmarknadsföringssyfte. Individer kan göra detta genom att skriva eller skicka e-post till:

Head of Compliance Fisher Investments Europe Limited 2nd Floor

6-10 Whitfield Street London

W1T 2RE

Storbritannien

privacy@fisherinvestments.co.uk

När man gör detta se till att ange namnet och adressen fullständigt och i exakt den form som de ursprungligen angavs till Fisher Investments Europe för att undvika förväxling med någon annan Individ.

Individer kan när som helst avsluta prenumerationen på direktmarknadsföring via e-post genom att fylla i Fisher Investments Europes webbformulär på http://www.fisherinvestments.com/sv-se/unsubscribe.

Individernas rätt att uppdatera, korrigera eller begära ut Personuppgifter

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar (i Frankrike gäller lagen ”informatique et libertés” av den 6 January 1978, med ändringar från 2004) kan individer begära information om vilka Personuppgifter Fisher Investments Europe har som rör dem och utöva sin lagliga rätt till personlig integritet, genom att skriva brev eller skicka e-post till nedanstående adress. I Storbritannien kommer en avgift på 10 brittiska pund att tas ut vid begäran om tillgång till uppgifter.

Individer som misstänker att någon av de uppgifter om dem som Fisher Investments Europe innehar är felaktig eller ofullständig bör snarast möjligt skriva brev eller skicka e-post till nedanstående adress. Fisher Investments Europe kommer snarast att korrigera all information som befunnits vara felaktig.

När man gör detta se till att ange fullständig namn och adress och i exakt den form som ursprungligen angavs till Fisher Investments Europe för att undvika för förväxling med annan Individ.

Head of Compliance Fisher Investments Europe Limited 2nd Floor 6-10 Whitfield Street London W1T 2RE Storbritannien privacy@fisherinvestments.co.uk

Säkerhet

Fisher Investments Europe har åtagit sig att säkerställa att Personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. För att förhindra obehörig åtkomst eller röjande Fisher Investments Europe infört lämpliga fysiska och elektroniska processer samt ledningsprocesser för att skydda och förvara de insamlade Personuppgifterna. Fisher Investments Europe använder kryptering när känsliga uppgifter samlas in eller överförs.

Cookies

En cookie är en liten textfil med en identifierbar tagg som skapas och laddas ned på användarens dator (eller annan enhet) när användaren besöker en webbplats som använder cookies. Cookies gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och ta fram information om en användares aktivitet på nätet eller om användarens eller dennes dators (eller annan enhets) surfvanor. Beroende på den information en cookie innehåller och på hur användaren använder datorn (eller den andra enheten), kan en cookie även användas för att känna igen användaren.

Cookies kan klassificeras beroende på vem som placerar ut dem:

 • Förstapartscookies: Dessa cookies laddas ned till en användares dator (eller annan enhet) från en dator eller domän som drivs av den som publicerar den webbplats vars tjänster användaren försöker använda.
 • Tredjepartscookies: Dessa cookies laddas ned till användarens dator (eller annan enhet) från en server eller domän som inte drivs av den som publicerat webbplatsen, utan av någon annan enhet som vill få tillgång till uppgifter som samlas in via cookies.

Cookies kan även klassificeras utifrån sin livslängd:

 • Sessionscookies: Dessa cookies har utformats för att samla in och lagra uppgifter under tiden som en användare besöker en webbplats. De används ofta för att lagra information under tiden som besöket på webbplatsen pågår (d.v.s. det konto användaren är inloggad på). Så snart användaren lämnar webbplatsen, är sessionscookien raderad.
 • Beständiga cookies: Dessa cookies lagrar uppgifter på användarens dator (eller annan enhet) under den period som angetts i cookiefilen. Perioden avgörs av den enhet som kontrollerar cookien och kan variera från ett par minuter till flera år, eller tills användaren raderar dem manuellt. Fisher Investments Europe har konfigurerat sina beständiga cookies att upphöra inom 13 månader.

Slutligen kan cookies också klassificeras per funktion. Fisher Investments Europe använder följande typer av första- och tredjepartscookies:

 1. Funktionscookies
 2. Fisher Investments Europe använder funktionscookies för att spåra om en användare har medgivit att få andra typer av cookies sparade på sin dator (eller annan enhet) och, om användaren gett sitt medgivande därtill, för att notera när detta medgivande gavs. Funktionscookies samlar inte in några Personuppgifter. Det kan vara nödvändigt att tillåta funktionscookies för att få tillgång till hela webbplats innehållet.

 3. Inställningscookies
 4. Fisher Investments Europe använder inställningscookies från tredjepartsleverantörer, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookies.

  Fisher Investments Europe använder inställningscookies från tredjepartsleverantörer, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookies.

 5. Analyscookies
 6. Analyscookies analyserar hur användarna surfar på Fisher Investments Europes webbplatser och gör det möjligt för Fisher Investments Europe att mäta antalet besökare till webbplatsen samt mäta och analysera hur besökare interagerar med webbplatsen. Denna information används för att förbättra Fisher Investments Europes webbplatser och de produkter och tjänster som erbjuds.

  Fisher Investments Europe använder analyscookies från tredjepartsleverantörer, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookies.

 7. Beteendecookies
 8. Fisher Investments Europe annonserar på diverse webbplatser via tredjepartsbolag. Om en användare besöker Fisher Investments Europes webbplats eller klickar på en av Fisher Investments Europes annonser kommer beteendecookies att sparas på användarens dator (eller annan enhet). Beteendecookies gör det möjligt för Fisher Investments Europe att hantera och optimera sin digitala marknadsföring (webbannonser (banners), sidor som erbjuder informationsbroschyrer, e-postkampanjer, etc.). Beteendecookies kan användas för att bygga upp en användarprofil som ger användarna innehåll som är bättre anpassat efter deras intressen. De anpassar de annonser och det innehåll användarna ser på andra webbplatser baserat på deras surfvanor, inklusive hur användarna navigerar Fisher Investments Europes webbplatser och andra webbplatser som användaren besöker, liksom hur användarna interagerar med webbannonsering.

Fisher Investments Europe använder beteendescookies från tredjepartsleverantörer, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookies.

Hur man hanterar cookies

En användare kan hantera Fisher Investments cookie-inställningar med hjälp av Fisher Investments Europe online-verktyg för cookies inställningar på integritetsalternativ.

Vissa webbläsare har en inställning för "Ingen tracking" som gör det möjligt för användare att skicka en signal till de webbplatser de besöker att användaren inte önskar att spåras. Fisher Investments Europe webbplatser kan inte svarar på sådana signaler.

Ändringar av Integritets- och cookiepolicyn

Från tid till annan kan Fisher Investments Europe använda Personuppgifter för nya och oförutsedda användningsområden som inte uppgetts i denna policy. Om Fisher Investments Europes Personuppgiftspraxis ändras någon gång i framtiden kommer ändringarna av policyn att publiceras på http://www.fisherinvestments.se/sekretess-och-sakerhets/default.aspx för att underrätta Individer om dessa ändringar och ge dem möjlighet att ”välja bort” eller avsluta prenumerationen på dessa nya användningsområden. Individer som oroar sig över hur deras personuppgifter används bör därför regelbundet kontrollera den aktuella webbsidan.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.