Utvärdera din portfölj


Fisher Investments Norden kan hjälpa kvalificerade investerare att utvärdera om deras befintliga investeringsportföljer är rustade för att nå deras långsiktiga finansiella mål.[i] Vi kan även hjälpa till med att fastställa långsiktiga mål och rekommendera en lämplig tillgångsfördelning för att nå dessa mål.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission.

Investeringsförvaltningstjänster tillhandahålls av Fisher Investments.

Under över 40 år har Fisher-koncernen förvaltat tillgångar och erbjudit kapitalförvaltningsråd för att hjälpa människor investera på globala marknader med självförtroende och fokus.

Investeringsportföljfilosofi

Fisher Investments Norden anser att en gedigen investeringsstrategi ska vara anpassad efter din personliga situation och bidra till att uppnå dina långsiktiga finansiella mål. Vi anser även att din finansrådgivare ska vara flexibel nog att kunna hjälpa dig navigera genom skiftande marknadsförhållanden. Om din rådgivare till exempel förväntar sig att storbolagsaktier kommer att göra bättre ifrån sig än småbolagsaktier, bör storbolag få större vikt i din portfölj.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att utvärdera din befintliga portfölj för att kontrollera om din investeringsstrategi är lämplig för att hjälpa dig nå dina långsiktiga mål. Under Fisher Investments Nordens expertutvärdering av din portfölj kan vi hjälpa dig få en bild av din tillgångsfördelning, som bland annat kan omfatta följande tillgångar:

 • Aktier
 • Obligationer
 • Kontanter
 • Börshandlade fonder
 • Fonder
 • Råvaror
 • Fastigheter

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig, oavsett om du är en erfaren investerare eller precis har börjat fundera på din pension.

Ligger din investeringsportfölj i linje med dina finansiella mål?

Det är många faktorer som kan påverka din förmåga att nå dina finansiella mål. Här är några frågor du bör ställa när du utvärderar din personliga situation, dina mål och din investeringsstrategi:

 • Ligger din tillgångsfördelning – portföljens mix av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper – i linje med dina mål?
 • Om du äger fondandelar, hur ser den underliggande tillgångsfördelningen och de största innehaven ut? Är de lämpliga för dina mål?
 • Har du en tillräckligt diversifierad portfölj? Har du investeringar globalt eller bara på hemmaplan? Fisher Investments Norden anser att ett av de bästa sätten att sprida ut riskerna och maximera möjligheterna är att investera globalt. Om du enbart investerar i ditt hemland begränsar du dina möjligheter, och det kan även öka den kortsiktiga volatiliteten.
 • Vilka länder, sektorer och kategorier gynnas av den rådande marknadscykeln? Är du investerad i de områdena?
 • Hur kommer inflation och uttag påverka din portföljs köpkraft? Det är lätt att missa hur viktig den här frågan är. Tack vare förbättrade levnadsförhållanden och medicinska framsteg lever vi längre än någonsin, och det måste man ta hänsyn till när man planerar för pensionen.

Se till att du funderar på de här frågorna och kommer fram till tydliga svar. Över tid kan de här faktorerna ha stor påverkan på hur väl din portfölj uppfyller dina långsiktiga mål.

Vad är tillgångsfördelning?

Fisher Investments Norden anser att ungefär 70 procent av en långsiktig investeringsportföljs avkastning hänger ihop med tillgångsfördelningen, 20 procent beror på fördelningen mellan underkategorier (som länder, bolagstyper och sektorer) och resterande 10 procent beror på valet av specifika värdepapper.

Vi lägger tonvikt på tillgångsfördelningen (de 70 procenten) eftersom vi anser att det första och viktigaste beslutet är vilka tillgångsklasser man ska investera i. Dessa beslut kommer ha stor inverkan på din långsiktiga avkastning. Trots kortsiktig marknadsvolatilitet är det ofta bättre att ligga kvar med sina investeringar och hålla sig till den långsiktiga strategin – såvida du inte har en tydlig och väl underbyggd anledning att lämna börsen.

Tillgångsfördelningen är avgörande för din framgång på lång sikt. Om du behöver den stora tillväxtpotentialen hos aktier – för pensionen eller för ett arv till dina efterlevande – kan du behöva motstå frestelsen att investera i tillgångar med lägre volatilitet men med lägre avkastning, som till exempel obligationer eller sparkonton. Lågriskinvesteringar kan kännas trygga, men de kan påverka din långsiktiga avkastning negativt, så du kanske inte får den tillväxt som krävs för att nå dina mål. Våra experter kan hjälpa dig att utvärdera din situation och ge en ingående rekommendation för din optimala långsiktiga investeringsstrategi.

Tjänster för portföljutvärdering

Fisher Investments Norden har granskat många investerares portföljer. I den inledande granskningen tittar vi på en rad olika faktorer för att utvärdera din nuvarande portfölj och rekommendera en investeringsstrategi som passar bra för dina behov.

För investerare med investerbara tillgångar på minst 3 250 000 kr fokuserar vårt team först på de personliga portföljmålen. Det ger ett ramverk för att analysera portföljen i termer av vad du behöver få ut av den över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelningen, diversifieringen och avgiftsstrukturen i din nuvarande investeringsportfölj. Den här djuplodande analysen bidrar till utvärderingen av hur väl din investeringsportfölj ligger i linje med dina mål, och vilka eventuella brister den eventuellt har.

Efter portföljanalysen får du en rekommendation för hur du kan ändra din investeringsportfölj för att bättre anpassa den till dina långsiktiga investeringsmål. Våra experter arbetar med att hjälpa investerare definiera sina mål och hitta en investeringsstrategi som hjälper dem nå de målen.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Kontakta oss på 020 088 37 53 för att prata med en av våra representanter och påbörja diskussionen i dag. Och om du vill läsa mer kan du ta en titt på våra investeringsguider för fler tips om investeringar och pensionsplanering.

[i] För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.