Ken Fisherin, Fisher Investmentsin ja sen tytäryhtiöiden saamat palkinnot ja tunnustukset

Uskomme, että joustava sijoitustapamme, maailmanlaajuinen asiantuntemuksemme, kilpailukykyinen palkkiorakenteemme ja sitoutumisemme vertaansa vailla olevaan asiakaspalveluun ovat ominaisuuksia, jotka erottavat Fisher Investmentsin muista sijoituspalveluyrityksistä. Mutta älä usko tässä vain meitä. Lue, miksi useat alan julkaisut ovat valinneet meidät parhaiksi sijoitusneuvojiksi.

Fisher Investments

Yksi parhaista sijoitusneuvojista

Financial Times

Vuonna 2020 Fisher Investments nimettiin Financial Timesissa (FT) 300 parhaan sijoitusneuvojan joukkoon seitsemättä vuotta peräkkäin. Vuosi 2020 on samalla seitsemäs kerta, kun parhaat yhdysvaltalaiset sijoitusneuvontayritykset sisältävä vuosittainen FT 300 -listaus tehtiin.

Sijoitusneuvojat arvioitiin hoidettavana olevien varojen määrän, varallisuuden kasvun, toimintavuosien, avainhenkilöiden muodollisen pätevyyden, digitaalisen saavutettavuuden ja vaatimustenmukaisuuden perusteella.

Financial Times kutsuu tietyt vähimmäisvaatimukset täyttävät rekisteröidyt sijoitusneuvojat asettumaan ehdolle 300 parhaan sijoitusneuvojan tunnustuksen saajiksi. Ehdokkaat pisteytetään seuraavien kuuden osa-alueen perusteella: hoidettavana olevien varojen määrä, varallisuuden kasvu, toimintavuodet, avainhenkilöiden muodollinen pätevyys, digitaalinen saavutettavuus ja vaatimustenmukaisuus. Lisätietoa on osoitteessa https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21-4770-bc94-468fee0de563.

Yksi Yhdysvaltojen 10 suurimasta rekisteröidystä sijoitusneuvojasta

InvestmentNews

1. toukokuuta 2020 InvestmentNews nimesi Fisher Investmentsin yhdeksi Yhdysvaltojen kymmenestä suurimmasta kiinteän palkkion veloittavasta rekisteröidystä sijoitusneuvojasta. Fisher Investments on rekisteröityjen sijoitusneuvojien luettelossa sijalla 2. Sijoitus perustuu hoidettavana olevien varojen kokonaismäärään.

InvestmentNews on viikoittainen julkaisu, joka tarjoaa rahoitusneuvojien liiketoiminnan kannalta keskeisiä uutisia ja analyysejä. Julkaisu kelpuutti rekisteröityjen sijoitusneuvojien luetteloon 2 491 Yhdysvalloissa pääkonttoriaan pitävää yritystä perustaen päätöksensä tietoihin, jotka sijoitusneuvojat ovat raportoineet Securities and Exchange Commissionille 1. toukokuuta 2020 mennessä. Listalle päästäkseen yritysten on oltava kiinteän palkkion veloittavia, Yhdysvalloissa rekisteröityjä, välittäjistä riippumattomia ja täytettävä useita muita kriteerejä. Täydellinen luettelo ja valintakriteerit on julkaistu osoitteessa http://data.investmentnews.com/ria/. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne otetaan ehdolle ja valitaan tämän palkinnon saajiksi. Lisätietoa on osoitteessa http://data.investmentnews.com/ria/.

Better Business Bureau -luokitus

Better Business Bureau

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau on johtava markkinoiden luottamuksen edistämiseen keskittyvä järjestö. Olemme ylpeitä siitä, että Better Business Bureau on antanut meille tämän tunnustuksen. Akkreditointi perustuu Better Business Bureaun arvioon liiketoiminnan laadusta, toiminta-ajasta, liiketoimintakäytäntöjen avoimuudesta ja muista tekijöistä.

Better Business Bureau (BBB) on todennut, että Fisher Investments täyttää BBB:n akkreditointistandardit, joihin sisältyy myös sitoutuminen kuluttajien valitusten ratkaisemiseen vilpittömässä mielessä. BBB:n akkreditointi ei tarkoita, että BBB olisi arvioinut tai hyväksynyt yrityksen tuotteet tai palvelut tai että BBB olisi tehnyt selvityksen yrityksen tuotteiden laadusta tai sen pätevyydestä palveluiden tarjoajana. BBB pyrkii olemaan johtava markkinaluottamuksen edistäjä asettamalla markkinapaikkojen luottamukselle mittarit, kannustamalla ja tukemalla parhaita käytäntöjä sitouttamalla ja kouluttamalla kuluttajia ja yrityksiä, antamalla tunnustusta esimerkillisesti toimiville markkinapaikoille, tuomalla esiin kyseenalaisesti toimivia markkinapaikkoja ja puuttumalla niiden toimintaan sekä luomalla luotettavien yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteisön. BBB:n tiukat kriteerit täyttävät yritykset esitellään BBB:n hallitukselle, joka tarkastaa ehdokkaat ja päättää niiden tunnustamisesta BBB:n akkreditoimiksi yrityksiksi. BBB:n akkreditoimat yritykset maksavat palkkion, joka kattaa akkreditointiin liittyvästä tarkastuksesta/valvonnasta ja BBB:n julkisten palveluiden tarjoamisesta aiheutuvat kulut. Lisätietoa on osoitteissa  https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 ja https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.

Yksi suurimmista omaisuudenhoitajista

Pensions & Investments

Toukokuussa 2021 Fisher Investments sijoittui maailman 500 suurimman omaisuudenhoitajan Pensions and Investments -listan sijalle 133.

Pensions & Investments tarjoaa uutisia, tutkimustietoa ja analyyseja ammattilaisille, jotka hallinnoivat pääomavirtoja institutionaalisten sijoittajien markkinoilla. Tämän markkinan ytimessä toimiville eläkesijoittamisen, salkunhoidon ja sijoitustenhoidon ammattilaisille suunnattu Pensions & Investments tarjoaa lukijoilleen oikea-aikaista ja täsmällistä tietoa omaisuudenhoitoliiketoimintaan vaikuttavista tapahtumista. Vuosittainen Top 500 Largest Money Managers -kysely listaa omaisuudenhoitajat maailmanlaajuisesti 31.12.2020 hoidettavana olevien varojen perusteella. Kyselyyn osallistuvien on lähetettävä arvioijille verkossa täytettävä kyselylomake. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne voivat hakeutua tai että ne otetaan ehdolle tälle listalle. Lisätietoa on osoitteessa https://www.pionline.com/managers2021.

Luotettava sijoituspalveluyritys

investor.com

Kesäkuussa 2021 investor.com valitsi Fisher Investmentsin luotettavaksi sijoituspalveluyritykseksi. investor.com on kuluttajien edunvalvontasivusto, joka auttaa amerikkalaisia sijoittajia löytämään luotettavia ammattimaisia sijoitusneuvojia. investor.com on analysoinut lähes 700 000 sijoitusneuvojan tiedot käyttämällä Securities Exchange Commissionin (SEC) ja Financial Industry Regulatory Authorityn (FINRA) tietoja.

investor.com-sivuston arviot, mielipiteet, luokitukset, sijoitukset ja niihin liittyvät tunnustukset perustuvat suoraan saatuihin tai arvioitavan rekisteröidyn sijoitusneuvontayrityksen / rahoitusalan ammattilaisen puolesta kerättyihin ja/tai julkisesti saatavilla oleviin SEC:n ja FINRAn tietoihin. Rekisteröidyn sijoitusneuvontayrityksen / rahoitusalan ammattilaisen osallistuminen investor.com-sivuston tekemään arvioon, mukaan lukien maksamalla investor.com-sivustolle mahdollisia profiilinlunastusmaksuja, ei millään tavalla vaikuta investor.com-sivuston arvioihin, mielipiteisiin, luokituksiin, sijoituksiin ja niihin liittyviin tunnustuksiin eikä osoita eikä takaa arvioidun yrityksen / rahoitusalan ammattilaisen tulevaa suorituskykyä. Lisätietoja, mukaan lukien tiedot ”investor.comin luottamusalgoritmista”, on investor.com-sivustolla. investor.com määrittää ”Trusted Investment Firm” -sertifioinnin saajat tutkimalla luottamusalgoritminsa avulla SEC:ltä ja FINRAlta kerättyjä julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten sijoitusneuvojien eturistiriidat, toimintahistorian, hoidettavana olevien varojen määrän, sijoitusneuvojalle langetetut kurinpitoseuraamukset ja paljon muuta. Luottamusalgoritmissa käytetyt kriteerit ovat nähtävillä osoitteessa https://investor.com/trust-algorithm. Sertifiointia hakiessaan Fisher Investmentsin ja muiden osallistujien on maksettava osallistumismaksu, joka kattaa arviointikustannukset ja kustannukset sertifioinnin tietojen lisäämisestä investor.com-sivustolle. Lisätietoja on osoitteissa investor.com ja https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.

Ken Fisher

Yhtäjaksoisesti pisimpään kirjoittanut Forbes -kolumnisti

Forbes

Ken Fisherin ”Portfolio Strategy” -kolumnia julkaistiin Forbes-lehdessä vuosina 1984−2016, mikä tekee hänestä yhtäjaksoisesti pisimpään kirjoittaneen kolumnistin lehden yli 90-vuotisessa historiassa.

New York Timesin menestysteos

The New York Times

Ken Fisher on kirjoittanut 11 kirjaa, joista neljä on New York Timesin menestysteoksia: The Only Three Questions That Count (2006), The Ten Roads to Riches (2008), How to Smell a Rat (2009) ja Debunkery (2010).

AAII Top 40

American Association of Individual Investors

AAII Journalin 40-vuotispäivänä Ken Fisherin artikkeli ”Price-Sales Ratios: A New Tool for Measuring Stock Popularity” valittiin yhdeksi 40:stä julkaisun kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmasta yleissivistävästä sijoittamista käsittelevästä artikkelista. Nämä arkistojen kätköistä huolellisesti valitut artikkelit ovat arvokkaita, koska jokainen niistä kertoo ajasta riippumattomasti sijoitusprosessista tai tarjoaa arvokkaan oppitunnin.

Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award

The Journal of Portfolio Management

Ken Fisher sai arvostetun Bernstein Fabozzi / Jacobs Levy Award -palkinnon ”erinomaisesta artikkelistaan” syksyllä 2000. Hänen artikkelinsa oli yksi lehden neljässä numerossa − syksystä 2000 kesään 2001 − julkaistuista artikkeleista, joiden joukosta palkinnonsaaja valittiin tehtävään nimetyn paneelin jäsenten äänillä.

Workplace Culture

ATD BEST Award

Association for Talent Development

Association for Talent Development (ATD) on myöntänyt Fisher Investmentsille vuoden 2021 BEST Award -palkinnon. ATD on maailman suurin kykyjen kehittämiseen keskittynyt järjestö, joka kattaa kaikki toimialat ja sektorit maailmanlaajuisesti.

BEST Award -palkinnot myönnetään organisaatioille, jotka ovat osoittaneet menestyneensä organisaationa työntekijöiden kykyjen kehittämisen ansiosta. Vuonna 2003 perustettu BEST Awards Winners' Circle sisältää pieniä ja suuria yksityisiä, julkisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ympäri maailmaa. Palkittujen organisaatioiden on osoitettava erinomaisuutensa kykyjen kehittämisen eri osa-alueilla täyttämällä seuraavat kriteerit: Kykyjen kehittämisellä on koko yrityksen laajuinen rooli. Organisaatiokulttuurissa arvostetaan oppimista. Oppiminen muodostaa yhteyden yksilön ja organisaation suorituskyvyn välille. Kykyjen kehittämiseen ja suorituskykyä parantaviin aloitteisiin panostetaan. Fisher Investments maksaa osallistumismaksun ja hallinnollisen maksun ehdokkuudestaan. Lisätietoa on osoitteessa https://www.td.org/best-award-winners.

Top Workplaces USA 2021

Top Workplaces

Fisher Investments on saanut kaksi uutta parhaan työpaikan tunnustusta vuonna 2021: Top Workplaces USA ja Top Workplaces Financial Services. Nämä kansalliset palkinnot jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Molemmat palkinnot myönnettiin alueellisista kyselyistä saadun palautteen perusteella. Useat yhtiön Washingtonissa, Kaliforniassa ja Texasissa työskentelevät työntekijät osallistuivat kyselyyn helmikuussa 2020. Työpaikkakyselyssä mitataan 15:tä yrityskulttuurin osa-aluetta, jotka on jaettu neljään aihepiiriin. Hyvä tulos osoittaa, että organisaatio on terve, työntekijät keskimääräistä sitoutuneempia ja liiketoiminnan tulokset parempia. Parhaiksi työpaikoiksi valittiin yritykset, joilla oli korkeimmat kokonaispisteet verrattuna alueensa muihin samankokoisiin yrityksiin.

Top Workplaces Financial Services 2021

Top Workplaces

Fisher Investments on saanut kaksi uutta parhaan työpaikan tunnustusta vuonna 2021: Top Workplaces USA ja Top Workplaces Financial Services. Nämä kansalliset palkinnot jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Molemmat palkinnot myönnettiin alueellisista kyselyistä saadun palautteen perusteella. Useat yhtiön Washingtonissa, Kaliforniassa ja Texasissa työskentelevät työntekijät osallistuivat kyselyyn helmikuussa 2020. Työpaikkakyselyssä mitataan 15:tä yrityskulttuurin osa-aluetta, jotka on jaettu neljään aihepiiriin. Hyvä tulos osoittaa, että organisaatio on terve, työntekijät keskimääräistä sitoutuneempia ja liiketoiminnan tulokset parempia. Parhaiksi työpaikoiksi valittiin yritykset, joilla oli korkeimmat kokonaispisteet verrattuna alueensa muihin samankokoisiin yrityksiin.

Training Top 100

Training-lehti

Vuonna 2021 koulutus- ja kehitysalan johtava ammattijulkaisu Training valitsi Fisher Investmentsin palkinnonsaajaksi Training Top 100 -listalleen (aiemmin Training Top 125 -lista). Training Top 100 -listalle valitaan sata työnantajien tukemien koulutus- ja kehitysohjelmien perusteella parhaaksi arvioitua yritystä. Fisher Investments ylsi 53. sijalle vuonna 2021.

Sijoitus Top 100 -listalla määritetään arvioimalla seuraavia laadullisia ja määrällisiä tekijöitä: taloudelliset investoinnit henkilöstön kehittämiseen, kehitysohjelmien laajuus, se, kuinka läheisesti kehityspyrkimykset liittyvät liiketoiminnan tavoitteisiin ja se, kuinka tehokkaasti ne vaikuttavat liiketoiminnan tuloksiin. Top 100 -palkinnon ehdokkaiksi ilmoittautuvat yritykset täyttävät yksityiskohtaisen hakemuksen, jonka ulkopuolinen tutkimusyritys arvioi määrällisesti ja Training-lehden toimitus ja Top 10 Hall of Fame -edustajat laadullisesti. Fisher Investments maksaa osallistumismaksun ja hallinnollisen maksun ehdokkuudestaan. Lisätietoa on osoitteessa https://trainingmag.com/training-magazine-announces-2021-training-top-100-winners/.

Training Top 125

Training-lehti

Vuonna 2020 koulutus- ja kehitysalan johtava ammattijulkaisu Training valitsi Fisher Investmentsin palkinnonsaajaksi Training Top 125 -listalleen jo toista vuotta peräkkäin. Training Top 125 -listalle kootaan työnantajien tukemien koulutus- ja kehitysohjelmien perusteella erinomaisiksi arvioituja yrityksiä. Fisher Investments ylsi 107. sijalle vuonna 2019 ja 66. sijalle vuonna 2020.

Top Workplaces 2020: kategoriansa paras

The Oregonian

Vuonna 2020 Fisher Investments pääsi The Oregonianin Top Workplaces in Oregon and SW Washington -listalle jo neljättä vuotta peräkkäin.

Vuonna 2020 Fisher Investments pääsi The Oregonianin Top Workplaces in Oregon and SW Washington -listalle jo neljättä vuotta peräkkäin.

”Fisher Investmentsille on kunnia tulla jälleen kerran nimetyksi yhdeksi alueen parhaista työpaikoista”, sanoo toimitusjohtaja Damian Ornani. ”Omistautuneet työntekijämme ovat yrityksemme menestyksen kulmakivi, ja heidän ansiostaan voimme tarjota vertaansa vailla olevaa palvelua asiakkaillemme ympäri maailmaa. Panostamme vahvasti työntekijöihimme ja olemme ylpeitä siitä, että olemme luoneet työympäristön, jossa he voivat yltää upeisiin saavutuksiin ja luoda palkitsevan, elinikäisen uran.”

Camasissa Washingtonissa sijaitseva Fisher Investments on johtava omaisuudenhoitoyritys, jolla on toimistoja ja asiakkaita ympäri maailmaa. Top Workplaces -tunnustus perustuu yrityksen Camasissa työskenteleviltä työntekijöiltä kerättyyn nimettömään palautteeseen.

Yritys kasvaa nopeasti ja pyrkii täyttämään avoimia työpaikkoja monissa toimipaikoissaan ympäri maailmaa. Avoimet työpaikat on lueteltu osoitteessa https://www.fishercareers.com/. Rahoituksen tai liiketalouden tutkintoa ei vaadita − yritys vastaanottaa mielellään hakemuksia kaikenlaisista ammatillisista ja akateemisista taustoista tulevilta hakijoilta.

Yksi 100 parhaasta työpaikasta

Dallas Morning News

Dallas Morning News valitsi Fisher Investmentsin yhdeksi Dallas-Fort Worthin alueen 100 parhaasta työpaikasta vuonna 2018.

Tämän arvostetun palkinnon saajat valitsee riippumaton työpaikkatutkimusyhtiö Energage, joka perustaa arvionsa sadoilta alueen parhaiden työnantajien työntekijöiltä kerättyyn nimettömään palautteeseen.

Dallas Morning News valitsee Dallas-Fort Worthin alueen parhaat työpaikat yhteistyössä philadelphialaisen työntekijätutkimus- ja konsultointiyritys Energagen kanssa. Valinta perustuu yksinomaan työntekijäkyselyistä saatuun palautteeseen. Ehdokkaita palkinnon saajiksi voi asettaa kuka tahansa. Lisätietoa on osoitteissa https://projects.dallasnews.com/top100/2018/detail/Midsize/21/ ja https://projects.dallasnews.com/top100/2018/.

Yksi Dallas-Fort Worthin metropolialueen parhaista työpaikoista

Top Workplaces

Top Workplaces valitsi Fisher Investmentsin yhdeksi Dallas-Fort Worthin alueen parhaista työpaikoista jo toista vuotta peräkkäin. Tämän arvostetun palkinnon saajat valitsee riippumaton työpaikkatutkimusyhtiö Energage, joka perustaa arvionsa sadoilta alueen parhaiden työnantajien työntekijöiltä kerättyyn nimettömään palautteeseen.

Tämän arvostetun palkinnon saajat valitsee riippumaton työpaikkatutkimusyhtiö Energage, joka perustaa arvionsa sadoilta alueen parhaiden työnantajien työntekijöiltä kerättyyn nimettömään palautteeseen. Ehdokkaita palkinnon saajiksi voi asettaa kuka tahansa. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne otetaan ehdolle ja valitaan tämän palkinnon saajiksi.

Lisätietoa on osoitteessa https://topworkplaces.com/company/fisher-investments/.

Texasin 20 parasta työpaikkaa

Great Place to Work ja Fortune-lehti

Great Place to Work (GPTW) ja Fortune-lehti ovat valinneet Fisher Investmentsin 20. parhaaksi työpaikaksi Texasissa vuonna 2019.

GPTW määritti vuoden 2019 parhaat työpaikat Texasissa analysoimalla yli 42 000 texasilaiselta työntekijältä sadoista eri yrityksistä kerätyn nimettömän kyselypalautteen. Kyselyyn osallistuneet työntekijät vastasivat yli 60 kysymykseen, joiden avulla kartoitettiin, kuinka hyvän työympäristön heidän organisaationsa tarjoaa. Näiden tulosten perusteella Fisher Investments ylsi suurten yritysten kategoriassa sijalle 20. Päästäkseen ehdolle tämän palkinnon saajiksi yritysten oli täytettävä Great Place to Work -sertifioinnin kriteerit.

Great Place to Work® määritti vuoden 2019 parhaat työpaikat Texasissa analysoimalla yli 42 000 texasilaiselta työntekijältä sadoista eri yrityksistä kerätyn nimettömän kyselypalautteen. Kyselyyn osallistuneet työntekijät vastasivat yli 60 kysymykseen, joiden avulla kartoitettiin, kuinka hyvän työympäristön heidän organisaationsa tarjoaa. Näiden tulosten perusteella Fisher Investments ylsi suurten yritysten kategoriassa sijalle 20. Päästäkseen ehdolle tämän palkinnon saajiksi yritysten oli täytettävä Great Place to Work -sertifioinnin kriteerit. Lisätietoa on osoitteessa https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/texas/2019.

Candidate Experience (CandE) Award -palkinnon voittaja

Talent Board

Vuonna 2020 Talent Board − ensimmäinen laadukkaan työnhakijakokemuksen edistämiseen keskittyvä voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio − julkisti vuoden 2020 Global Candidate Experience Award (CandE) -palkinnon saajat. Fisher Investments ylsi 55 pohjoisamerikkalaisen palkinnonsaajan joukosta sijalle 24.

Talent Board on voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy laadukkaan työnhakijakokemuksen edistämiseen ja vertailututkimukseen. Järjestö suorittaa kattavan arvioinnin ja data-analyysin, joka koostuu työnantajakyselystä ja kohdennetusta työnhakijakyselystä.

Fisher Investments maksoi nimellisen maksun osallistumisestaan ohjelmaan. Lisätietoa on osoitteessa https://www.thetalentboard.org/cande-awards/the-cande-winners/.

Fisher Investments Europe

Vuoden varallisuudenhoitaja

ADVFN

Fisher Investmentsin kokonaan omistama tytäryhtiö Fisher Investments Europe ilmoitti tänään voittaneensa vuoden 2019 ADVFN International Financial Awards -palkinnon kategoriassa Wealth Manager of the Year” (vuoden varallisuudenhoitaja) jo neljättä kertaa. Vuodesta 2015 lähtien jaetuilla ADVFN International Financial Awards -palkinnoilla annetaan tunnustusta alan parhaille rahoitustuotteille ja -palveluille sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tuomaristo valitsi voittajat sijoitusneuvojien, arvopaperinvälittäjien, vaikutusvaltaisten journalistien ja kaupankäyntijärjestelmien joukosta ympäri maailmaa.

Vuodesta 2015 lähtien jaetuilla Advanced Financial Network (ADVFN) International Financial Awards -palkinnoilla annetaan tunnustusta alan parhaille rahoitustuotteille ja -palveluille sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva ADVFN on johtava yksityinen sijoittajasivusto, joka tarjoaa osakekurssit, kaaviot ja muut sijoittajien työkalut kaikista maailman tärkeimmistä markkinoista, indekseistä, valuuttapareista, futuureista, optioista, pörssinoteeratuista rahastoista ja katetuista optiotodistuksista. Tuomaristo valitsee ADVFN:n ”Wealth Manager of the Year” -palkinnon saajan sijoitusneuvojien, arvopaperinvälittäjien, vaikutusvaltaisten journalistien ja kaupankäyntijärjestelmien joukosta ympäri maailmaa. Lisätietoa on osoitteissa http://uk.advfn.com/awards_2015, http://uk.advfn.com/awards_2016, http://uk.advfn.com/awards_2017 ja http://uk.advfn.com/awards_2019.

Great Place to Work® -sertifiointi™

Great Place to Work®

Vuonna 2021 Fisher Investments UK sai virallisen Great Place to Work® -sertifioinnin™.

Tätä sertifiointia varten Great Place to Work® analysoi Fisher Investments UK:n työntekijöiltä vuonna 2020 kerätyn nimettömän kyselypalautteen.

Kyselyyn osallistuneet työntekijät vastasivat yli 60 kysymykseen, joiden avulla kartoitettiin, kuinka hyvän työympäristön heidän organisaationsa tarjoaa. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt maksavat Great Place to Work® -organisaatiolle osallistumismaksun, joka kattaa henkilöstökyselyn toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kyselyn tulosten analysoinnin ja toimittamisen. Lisätietoa on osoitteessa https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher%2BInvestments%2BUK.

Yhdistyneen kuningaskunnan parhaat työpaikat

Great Place to Work®

Tunnustettu maailmanlaajuinen yrityskulttuurin asiantuntija Great Place to Work® valitsi Fisher Investments UK:n Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2021 Best Workplaces™ -julkaisuun. Yritys ylsi suurten yritysten kategoriassa kaikkien toimialojen listalla sijalle 50. Fisher Investments UK sai myös virallisen Great Place to Work® -sertifioinnin.

Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2021 Best Workplaces™ -julkaisua varten Great Place to Work® analysoi Fisher Investments UK:n työntekijöiltä kerätyn nimettömän kyselypalautteen. Kyselyyn osallistuneet työntekijät vastasivat yli 60 kysymykseen, joiden avulla kartoitettiin, kuinka hyvän työympäristön heidän organisaationsa tarjoaa. Näiden kyselytulosten ja yrityskulttuurikyselyn perusteella Fisher Investments UK sai Best Workplaces™ -tunnustuksen ja -sertifikaatin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt maksavat Great Place to Work® -organisaatiolle osallistumismaksun, joka kattaa henkilöstökyselyn toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kyselyn tulosten analysoinnin ja toimittamisen. Lisätietoa on osoitteessa https://fisherinvestments.com/en-us/about/fisher-difference/awards/great-place-to-work-uk.

UK's Best Workplace™ for Wellbeing

Great Place to Work® UK

Helmikuussa 2022 Great Place to Work® antoi Fisher Investments UK:lle tunnustuksen työntekijöidensä hyvinvoinnin erinomaisesta edistämisestä ensimmäistä kertaa toteutetulla UK’s Best Workplace™ for Wellbeing -listauksella. Fisher Investments UK oli yksi ensimmäisistä UK’s Best Workplace™ for Wellbeing -tunnustuksen saaneista organisaatioista suurten yritysten kategoriassa.

Tunnustusta varten Great Place to Work® UK:n asiantuntijat analysoivat tuhansia nimettömiä työntekijäkyselyitä, joissa arvioitiin työntekijöiden hyvinvoinnin perusnäkökohtia. Näitä ovat työ- ja perhe-elämän tasapaino, työtyytyväisyys, täyttymyksen tunne, henkinen turvallisuus ja taloudellinen turvallisuus. Päästäkseen ehdolle tunnustuksen saajiksi yrityksillä tulee olla Great Place to Work® UK -sertifiointi vuodelta 2021. Yritykset arvioidaan kokoluokittain.

Great Place to Work® UK on tunnustettu riippumaton yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen asiantuntija. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt maksavat Great Place to Work® -organisaatiolle osallistumismaksun, joka kattaa henkilöstökyselyn toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kyselyn tulosten analysoinnin ja toimittamisen. Lisätietoja Great Place to Work® -tunnustuksesta on osoitteessa: www.greatplacetowork.co.uk tai Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | The global authority on workplace culture...

Grüner Fisher Investments

Great Place to Work -sertifiointi ™

Great Place to Work®

Grüner Fisher Investments sai Great Place to Work -sertifioinnin jo toista kertaa. 83 % työntekijöistä piti GFI:tä erinomaisena työpaikkana. Tämä tunnustus ei ole osoitus ainoastaan siitä, että olemme erinomainen organisaatio Saksassa, vaan myös siitä, että Grüner Fisher Investments pystyy edistämään luottamusta, ylpeyttä ja toveruutta työpaikalla. Samalla se tukee julkisesti mainettamme erinomaisena työnantajana, joka tarjoaa ystävällisen ja kiinnostavan työympäristön, jossa kaikilla on hyvä olla.

Great Place to Work -organisaation Parhaat Työpaikat™ -tutkimus on maailmanlaajuisesti suurin yrityskulttuuria ja henkilöstökäytäntöjä koskeva tutkimus. Parhaat Työpaikat™ -listasijoitus on yksi tavoitelluimmista ja vaikeimmin saavutettavista tunnustuksista, ja sitä pidetään työnantajapalkintojen ”kultakantana”. Lista perustuu (Trust Index© -henkilöstötutkimuksella mitattuun) työntekijäkokemukseen sekä (Culture Audit© -tutkimuksella arvioituihin) henkilöstö- ja johtamiskäytäntöihin, joista yrityskulttuuri muodostuu. Trust Index© -tutkimus muodostaa 3/4 lopullisista tuloksista. Culture Audit© -tutkimus muodostaa 1/4 lopullisista tuloksista. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt maksavat Great Place to Work® -organisaatiolle osallistumismaksun, joka kattaa henkilöstökyselyn toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kyselyn tulosten analysoinnin ja toimittamisen. Palkinnot myönnetään kyselytulosten perusteella. Lisätietoa on osoitteessa https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner%2BFisher%2BInvestments%2BGmbH.

Yksi parhaista omaisuudenhoitajista

Capital Magazine

Grüner Fisher Investments (GFI) oli yksi viidestä omaisuudenhoitajasta, jotka sai parhaat pisteet kaikissa kategorioissa ja parhaan viiden tähden luokituksen. GFI sai viisi tähteä konservatiivisista salkuistaan ja opportunistisista salkuistaan.

Capital-lehti ja Münchenin omaisuudenhoidon instituutti (Institut für Vermögensaufbau, IVA) analysoivat johtavien omaisuudenhoitoyritysten V-Bankin ja DAB BNP Paribasin toimittamien tietojen pohjalta 47 omaisuudenhoitajan 13 430 anonymisoitua salkkutapausta. Analyysissa arvioitiin salkun rakenne, tuotejakauma, riskinhallinta ja kustannustehokkuus. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne otetaan ehdolle tämän palkinnon saajiksi. Lisätietoa on osoitteessa https://www.capital.de/geld-versicherungen/das-sind-die-besten-vermoegensverwalter.

Yksi parhaimmista Mittelstand-työnantajista

Focus-Business magazine

Focus-Business-lehti nimesi Grüner Fisher Investmentsin yhdeksi vuoden 2020 parhaista Mittelstand-työnantajista* Kununu-alustan työnantaja-arvioihin perustuvan tutkimuksen pohjalta. ”Olemme erittäin ylpeitä neljännestä sijasta rahoitusalan yritysten joukossa. Yhteensä 4 000 yritystä sai tunnustuksen”, totesi yrityksen edustaja.

Tutkimusta varten analysoitiin Kununu-alustan yli 950 000 yritystä ja yli neljä miljoonaa työntekijäarvostelua. Tutkimuksessa arvioitiin Saksan parhaat Mittelstand-työnantajat. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne otetaan ehdolle tämän palkinnon saajiksi. Lisätietoa on osoitteessa https://www.kununu.com/de/gruener-fisher-investments.

Fisher Investments-401(k) Solutions

Yksi vuoden 2020 parhaista eläkeneuvojista

Financial Times

Vuonna 2020 Financial Times valitsi Fisher Investments 401(k) Solutionsin ”401 Top Retirement Advisers” -listalle neljättä vuotta peräkkäin.

Eläkeneuvojien valinnassa käytetyt kriteerit olivat 401(k)-eläkeohjelman puitteissa hoidettavana olevien varojen määrä, erikoistuminen 401(k)-liiketoimintaan, kasvuvauhti ja ohjelman osallistumisaste.

*Tilanne 31.3.2022

Top Defined Contribution Advisor Firm -tunnustus

National Association of Plan Advisors

Vuosina 2017−2019 Fisher Investments 401(k) Solutions valittiin National Association of Plan Advisorsin arvostetulle ”Top Defined Contribution Advisors Firms” -listalle. Neuvontayritykset valittiin neuvonnan alaisten varojen määrän perusteella.

American Retirement Associationin jäsenyhdistyksen National Association of Plan Advisorsin (NAPA) ovat perustaneet eläkeohjelmaneuvontaan keskittyvät yritykset. NAPA tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa, tietoa ja koulutusta sekä mahdollisuuden osallistua NAPAn järjestämiin tapahtumiin alennetuin hinnoin, alennuksia koulutuksista ja mahdollisuuden saada arvostettuja alan tunnustuksia. NAPA julkaisee vuosittain luettelon johtavista eläkeohjelmia ja maksuperusteisia eläkejärjestelmiä koskevaan neuvontaan keskittyvistä yrityksistä. Yritykset valitaan maksuperusteisia eläkejärjestelmiä koskevan neuvonnan alaisten varojen määrän perusteella. Fisher Investments ja sen tytäryhtiöt eivät maksa siitä, että ne otetaan ehdolle ja valitaan tämän palkinnon saajiksi. Lisätietoa tästä palkinnosta on osoitteissa https://www.napa-net.org/news-info/daily-news/announcing-2019-napa-top-dc-advisor-teams ja https://www.usaretirement.org/napa-2019-top-dc-advisor-teams.

Fisher Investments-Institutional

Yhdysvaltojen 84. suurin omaisuudenhoitaja

Institutional Investor

Vuonna 2018 Fisher Investments oli Institutional Investorin vuoden 2018 Yhdysvaltojen 300 suurimman omaisuudenhoitajan listauksessa (II 300) sijalla 84.

Listaus perustuu hoidettavana olevien varojen kokonaismäärään 31. joulukuuta 2017.

Swiss Sustainable Funds Award – ”US Equities” -kategoria

Swiss Sustainable Funds Award

Fisher Investments sai Swiss Sustainable Funds Award -palkinnon US Small Cap Core Equity ESG -strategiallaan, joka voitti vuoden 2021 ”US Equities” -kategorian.

Tällä palkinnolla annetaan tunnustusta parhaiten menestyville yhdysvaltalaisiin osakkeisiin keskittyville sijoitusstrategioille, jotka ovat sitoutuneet sosiaalisesti vastuullisiin sijoituskäytäntöihin. Swiss Sustainable Funds Awards -palkinnon voittajat valitsee riippumaton komitea, joka arvioi rahastoja ja omaisuudenhoitajia laadullisten ja määrällisten kriteerien perusteella. Niitä ovat mm. sijoitusprosessi, kestävän kehityksen tavoitteet, johtoryhmän laatu ja historiallinen tuotto.

Climetrics Fund Award

CDP

Fisher Investments sai tunnustuksen CDP:ltä, joka on maailman johtava yritysten, sijoitusrahastojen, kaupunkien, alueiden ja maiden ympäristövaikutuksia mittaava organisaatio. CDP myönsi Fisher Investmentsin Emerging Markets ex-Fossil Fuels Equity -tuotteelle vuoden 2021 Climetrics Award -palkinnon.

Vuosittaiset Climetrics Fund Awards -palkinnot jaetaan viidelle maailman, Euroopan, Yhdysvaltojen ja kehittyvien markkinoiden ympäristömyötäisimmälle osaketuotteelle. Palkinnon saajat valitaan noin 20 000 tuotteen joukosta niiden Climetrics-pisteiden perusteella. Climetrics-pisteet perustuvat tuotteen salkun koostumukseen, sijoituspolitiikkaan ja ympäristökysymysten hallintaan. Fisher Investments ei maksanut ehdokkuudestaan palkinnon saajaksi.