Door onze opzet stellen we uw belangen altijd op de eerste plaats

  • Een cliëntgerichte aanpak
  • Beleggingservaring
  • Een topdown-beleggingsaanpak op globaal niveau
  • In particuliere handen
woman greeting couple in front of home

Een cliëntgerichte aanpak

Sinds de oprichting van Fisher Investments (onze moedermaatschappij in de VS) in 1979, pakt het bedrijf de zaken soms anders aan in vergelijking tot andere vermogensbeheerders. Dit is niet omdat we ons zo graag willen onderscheiden van de rest, maar omdat het van belang is voor onze cliënten. Fisher Investments houdt de verantwoordelijkheden van de afdelingen Sales, Client Services en Portfolio Management van elkaar gescheiden waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen om diepgang en verbreding aan te brengen in hun vakgebied. Onze cliënten hebben rechtstreeks profijt van dit onderscheid vanwege de volledige aandacht en ondersteuning die ze bij elke stap in het relatieproces krijgen.

Wanneer u eenmaal cliënt wordt, zal Fisher Investments België optreden als uw vermogensbeheerder. De aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen worden gedeeltelijk uitbesteed aan haar gelieerde ondernemingen. De besluitvorming over de portefeuillestrategieën wordt in het bijzonder uitgevoerd door Fisher Investments, ons moederbedrijf in de VS.

Investment Policy Committee (IPC)

De expertise van Fisher Investments op het gebied van beleggingen

Het vijfkoppige Investment Policy Committee (afgekort als IPC) van Fisher Investments houdt de globale economische, politieke en sentimentsindicatoren scherp in de gaten om prognoses te maken van de markt. Daarnaast houdt het IPC zich bezig met het nemen van strategische beslissingen voor onze cliëntenportefeuilles.

In totaal heeft het IPC meer dan 150 jaar ervaring in de bedrijfstak.

flags from around the world

Een topdown-beleggingsaanpak op globaal niveau

De beproefde topdown-benadering voor het portefeuillebeheer van Fisher Investments begint met het analyseren van de bredere economische, politieke en sentimentsindicatoren op wereldwijde schaal om zo de marktomstandigheden te voorspellen en de bovenliggende beleggingsstrategieën te bepalen.

Deze analyse stelt Fisher Investments in staat om beleggingskansen te vinden over verschillende categorieën alvorens ze de selectie beperkt tot een aantal effecten dat volgens haar in de verdere toekomst goede marktprestaties zal leveren.

people in a conference room going over paperwork and looking at a speaker

In particuliere handen

De wereldwijde Fisher-groep, waaronder Fisher Investments België, is een particuliere onderneming die zeggenschap heeft over haar eigen toekomst. De groep wordt niet bestuurd door aandeelhouders of externe belangen.

Volgens ons maakt dit de weg vrij voor een vrijgevochten denkwijze en stelt het bedrijf in staat om te handelen naar de belangen van de cliënt.

Het vertrouwen dat cliënten in ons stellen

Fisher Investments België en haar dochterondernemingen zijn wereldwijd erkend door verschillende instellingen.*

155.000

individuen, gezinnen, bedrijven en institutionele instellingen van over de hele wereld

257 miljard

aan vermogen onder beheer

+40 jaar

ervaring in het verlenen van diensten aan cliënten en hen te ondersteunen in het bereiken van hun doelen

5.500

werknemers die zichzelf wijden aan uw financiële doelen

*Per 01-07-2024. Hieronder vallen Fisher Investments en haar dochterondernemingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Persoonlijk vermogensbeheer

Met de gepersonaliseerde vermogensbeheerstrategieën die we bieden, is het mogelijk om een plan op te stellen dat toegesneden is op de behoeften van elke cliënt. Hierbij schakelen we de hulp in van Fisher Investments België vanwege haar discretionaire vermogensbeheerdiensten en proactieve, betrokken dienstverlening.

business people having a meeting in a conference room

Institutioneel beleggen

Fisher Investments en haar dochterondernemingen hebben een lange geschiedenis in vermogensbeheer voor een aantal van ‘s werelds grootste en meest gerenommeerde instellingen. Hieronder vallen multinationals, pensioenmaatschappijen, charitatieve instellingen en staatsbeleggingsfondsen. De institutionele tak van Fisher Investments wordt aangestuurd door een beproefd beleggingsproces van topniveau en een innovatief, daadkrachtig onderzoeksteam. De Institutional Group helpt cliënten van over de hele wereld om hun beleggingsdoelen te bereiken.

Bekijk transcript For the Aansturing vanuit het Investment Policy Committee video

Aansturing vanuit het Investment Policy Committee

Het Investment Policy Committee (IPC) is een vijfkoppig portefeuillebeheerteam binnen Fisher Investments dat verantwoordelijk is voor het nemen van strategische beleggingsbeslissingen voor cliëntenportefeuilles.

In totaal heeft het IPC meer dan 150 jaar ervaring in de bedrijfstak.

Stabiliteit en bestendigheid leidt tot meer consistentie binnen uw beleggingsstrategie.

Een cliëntgerichte cultuur

In vergelijking tot andere beleggingsadviseurs, pakken wij de zaken soms anders aan. Niet omdat we zo graag anders willen zijn, maar omdat dat in het belang is van de cliënt.

Fisher Investments en haar dochterondernemingen zijn opgezet om de cliënt een uitstekende service te bieden en het risico op belangenconflicten te beperken.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 155.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 01-07-2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons