Maatwerkportefeuilles

Fisher Investments België neemt als eerste stap uw persoonlijke financiële omstandigheden en beleggingsdoelen onder de loep. Na onze analyse werken we samen met Fisher Investments, onze moedermaatschappij in de VS, aan het samenstellen van een portefeuillestrategie die toegesneden is op uw unieke behoeften. Op deze manier kunnen we u ondersteunen in het behalen van uw doelen en tegelijk uw fiscale voordelen maximaal benutten.

Bekijk transcript For the Hoe Fisher Investments voor elke cliënt een portefeuille op maat maakt video

Hoe Fisher Investments voor elke cliënt een portefeuille op maat maakt

Bij Fisher Investments kan de beleggingsstrategie zowel toegesneden worden op onze toekomstgerichte visie op de markten als op uw persoonlijke doelstellingen en beleggingsmandaten.

Fisher Investments heeft ruim 40 jaar ervaring met discretionair vermogensbeheer en zet zich in voor het samenstellen van portefeuilles die aansluiten op de waarden van haar cliënten en om hen te helpen bij het bereiken van hun beleggingsdoelen.

Wegingsfactoren bij het samenstellen van maatwerkportefeuilles

Andere vermogensbeheerders hanteren mogelijk een op leeftijd gebaseerde aanpak of laten u een eenvoudige vragenlijst invullen om tot een optimale vermogensverdeling of beleggingsstrategie te komen. Bij Fisher Investments België kiezen we voor een uitgebreide, integrale aanpak. Zo verzamelen we op zorgvuldige wijze allerlei informatie over uiteenlopende factoren waarmee we de portefeuilles kunnen afstemmen op de persoonlijke behoeften van de cliënt.

Om de ideale langetermijnstrategie voor elk van onze cliënten op te stellen, houden we onder andere rekening met de volgende factoren:

  • Beleggingshorizon – Hoe lang heeft u uw vermogen nodig /denkt u uw vermogen nodig te hebben om uw doelstellingen te bereiken?
  • Beleggingsdoelstellingen – Welke portefeuillewaarde en welke cashflow wilt u gedurende uw beleggingshorizon bereiken?
  • Benodigde cashflow – Hoe moet uw portefeuille beheerd worden om te voorzien in uw behoefte aan inkomsten?
  • Overig vermogen – Is er sprake van vermogen dat niet wordt beheerd door Fisher Investments, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden bij het opbouwen van uw portefeuille?
  • Overige inkomsten – Ontvangt u inkomsten uit andere bronnen dan uw portefeuille?
  • Risicotolerantie – In hoeverre bent u bereid risico's te nemen (wanneer er bijvoorbeeld marktschommelingen optreden)?
  • Beperkingen of aanpassingen – Met welke andere persoonlijke behoeften of wensen dienen wij rekening te houden?

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

Een persoonlijke portefeuilleanalyse en advies op maat

Aan het begin van onze relatie nemen we de tijd om met u in gesprek te gaan over uw beleggingsdoelen voor de lange termijn en uw actuele financiële situatie. Onder leiding van het Investment Policy Committee van Fisher Investments, vertalen de analisten van Fisher Investments België deze informatie naar een portefeuilleanalyse op maat zodat we u een beleggingsstrategie en vermogensverdeling kunnen adviseren die het beste aansluit op uw situatie.

Als uw leven verandert, moet uw portefeuille mogelijk ook worden aangepast. Uw Investment Counsellor zal regelmatig uw persoonlijke situatie samen met u bekijken en u op de hoogte houden van onze visie op de kapitaalmarkten en van belangrijke ontwikkelingen die verband houden met uw portefeuille.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 155.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 01-07-2024.

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 40 438

Bel ons