Informatie omtrent regulering


Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg Sàrl in België gebruikt (" Fisher Investments België").

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en heeft zijn maatschappelijke zetel op het volgende adres: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments België en de vertegenwoordigers van zijn verbonden agent voeren gesprekken met in aanmerking komende particuliere cliënten die graag meer zouden vernemen over de diensten voor discretionair vermogensbeheer van Fisher Investments België.

Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan zijn gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de opstelling van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen gedeeltelijk worden uitgevoerd door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie worden uitgevoerd door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Fisher Investments is de moedermaatschappij van Fisher Investments België en Fisher Investments UK, is gevestigd in de VS ("Delaware Secretary of State"-nummer 3936233) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362). Fisher Investments UK is erkend door en staat onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609).

De bescherming die door de Luxemburgse toezichtautoriteit, de Luxemburgse wet van 18 december 2015 en het Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg ("SIIL") wordt geboden, is van toepassing op de activiteiten van Fisher Investments België. Indien een cliënt een geldige vordering heeft op Fisher Investments België en Fisher Investments België wegens zijn financiële situatie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan het volledige bedrag van de vordering via SIIL aan de cliënt worden vergoed tot een maximum van EUR 20.000. Cliënten kunnen contact opnemen met Fisher Investments België of SIIL voor meer informatie over de voorwaarden van een dergelijke vergoeding. Deze bescherming is echter niet van toepassing op de diensten van Fisher Investments UK, Fisher Investments of buiten Luxemburg gevestigde bewaarders of banken, of in de mate dat het vermogen van een cliënt werd geïnvesteerd in niet-Luxemburgse fondsen of ETF's.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en mag niet worden beschouwd als persoonlijk fiscaal of beleggingsadvies noch als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Dit document is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van veronderstellingen in illustraties in dit document.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van en inkomsten uit beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en wisselkoersen.

Mogelijk zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist. Er kan niet worden verzekerd dat het rendement van een bepaalde strategie of allocatie het rendement van een andere strategie of allocatie zal overtreffen.

Dit document is goedgekeurd en wordt verspreid door Fisher Investments België.

Klachten

Fisher Investments België wil zijn cliënten continu een hoge standaard van dienstverlening bieden. Als u een klacht hebt over de door Fisher Investments België en zijn filialen of gelieerde ondernemingen verstrekte diensten, neem dan contact op:

per post: t.a.v.

Head of Compliance
Fisher Investments België
K2 Building, Forte 1
2a rue Albert Borschette
Troisième étage
L-1246 Luxemburg

of telefonisch: 

Hierop volgend hebt u mogelijk het recht om rechtstreeks bij de CSSF klacht in te dienen. Een exemplaar van de klachtenprocedure van Fisher Investments België is op verzoek verkrijgbaar. Meer informatie over de CSSF vindt u op de volgende website: http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/.

Rangschikking Makelaars & Uitvoeringskwaliteit (2022)

Hieronder staat voor elk type financieel instrument de top-5 van 2022 van uitvoerende instellingen voor cliënten van Fisher Investments België.  Ons bedrijf verschaft deze informatie jaarlijks om te voldoen aan de MiFID II-voorschriften.

Broker Rangorde naar uitvoeringsscore % nominaal verhandeld vermogen % nominaal verhandelde aandelen % nominaal verhandelde vastrentende waarden % nominaal verhandelde beleggingsfondsen % nominaal verhandelde derivaten Rangorde naar handelsvolume
NordNet Bank 12 31.9% 31.9% 8.3% 45.3% 0.0% 1
INSINGER GILISSEN 11 18.3% 18.6% 5.0% 0.6% 0.0% 2
BINCKBANK 9 17.0% 17.2% 0.1% 1.8% 99.9% 3
AVANZA BANK 7 15.0% 14.5% 83.2% 33.4% 0.1% 4
SAXO BANK A/S 1 6.3% 6.4% 0.0% 1.1% 0.0% 5

Tabel is bijgewerkt op 07-07-2023. De gegevens zijn van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

* Gemiddelde notering uitvoeringsscore: van elke goedgekeurde makelaar worden alle orderuitvoeringen beoordeeld aan de hand van drie benchmarks:

  • Openingskoers handelsdag
  • Volumegewogen gemiddelde koers (VGK)
  • Slotkoers handelsdag

 Verschillen tussen de gemiddelde koersen en de benchmarks worden uitgedrukt in procenten (verschil gedeeld door handelswaarde) en worden per makelaar samengevoegd tot een gewogen gemiddeld procentueel verschil van elk van de drie criteria. Alle 29 goedgekeurde makelaars worden beoordeeld op basis van de drie benchmarkcriteria (de hoogste notering betekent de kleinste procentuele afwijking van de benchmark). Aan elke notering op basis van een benchmark wordt een weging toegekend (Openingskoers handelsdag = 70%, VGK = 15%, Slotkoers handelsdag = 15%) en de gemiddelde noteringen worden samengevoegd in een uiteindelijke "Gemiddelde notering uitvoeringsscore".

Voorbeeld:

 Makelaar X:

  • Notering openingskoers handelsdag: 5
  • Notering volumegewogen gemiddelde koers (VGK): 10
  • Notering slotkoers handelsdag: 15
  • Gem. notering uitvoeringsscore = (70% * 5) + (15% * 10) + (15% * 15) = 7

 De uitvoeringskwaliteit wordt elke week door het Trading-team beoordeeld met behulp van software voor Trade Cost Analysis ("TCA").  Elk kwartaal wordt er op basis van de TCA een overzicht gegenereerd dat in detail wordt besproken met het Trade Practices Committee.  Uitschieters worden beoordeeld om vast te stellen welke factoren een rol speelden bij de uitvoeringsresultaten en of deze factoren door de handelaar/makelaar konden worden beïnvloed.