Juridische Informatie van Fisher Investments België

Juridische informatie

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Europe Limited in België gebruikt. Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat.

Het discretionaire beleggingsbeheer van Fisher Investments België omvat ook doorlopende verlening van beleggingsadvies door een in het VK gevestigde persoonlijke beleggingsadviseur.

De activiteiten van Fisher Investments België en alle dienstverleners in het VK staan onder bescherming van het toezichtsysteem van het VK, dat ook de compensatieregeling voor financiële diensten Financial Services Compensation Scheme (FSCS) omvat. Deze bescherming is echter niet van toepassing op de diensten van Fisher Investments of van dienstverleners van buiten het VK. De activa van cliënten in België worden doorgaans toevertrouwd aan een bewaarder in België. De huidige compensatielimiet van de FSCS bij geldige aanspraken van beleggingsmaatschappijen is GBP 50.000 per persoon. Nadere informatie over de FSCS vindt u online op www.fscs.org.uk. Voor zover activa worden belegd in fondsen of ETF's buiten het VK, is de bescherming ook niet van toepassing.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggingsadvies, belastingadvies of afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is wel de bedoeling een argument te verduidelijken. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Voorts kan niet worden gegarandeerd dat de in dit document vervatte aannames of illustraties juist zijn.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Wellicht zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist. Er kan niet worden verzekerd dat het rendement van een bepaalde strategie of allocatie het rendement van een andere strategie of allocatie zal overtreffen.

Dit document is goedgekeurd en wordt verspreid door Fisher Investments België.

Fisher Investments Europe wordt vertegenwoordigd door Verbonden Agenten, die de diensten van Fisher Investments Europe op de markt brengen.

Wat zijn Verbonden Agenten?

Een Verbonden Agent is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor welke deze adviseur optreedt, beleggings- en/of aanverwante diensten aan (potentiële) klanten aanbeveelt, met betrekking tot beleggingen instructies of opdrachten van de klant ontvangt en verwerkt, financiële instrumenten plaatst en/of advies verstrekt aan (potentiële) klanten met betrekking tot deze financiële instrumenten of diensten (artikel 4, paragraaf 1, punt 25 MiFID).

Fisher Investments Europe Limited

2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Verenigd Koninkrijk

E-mail: info@fisherinvestments.be

MiFID II Tekst

Top-5 Bewaarbedrijven & Uitvoeringskwaliteit (gegevens van kalenderjaar 2018)

Hieronder staan de vijf primaire uitvoerders per financieel instrument voor het voorgaande jaar voor de cliënten van Fisher Investments Europe. Ons bedrijf verschaft deze informatie jaarlijks om te voldoen aan de MiFID II-voorschriften.

*Rang gemiddelde score uitvoering: Van elke goedgekeurd bewaarbedrijf worden alle orderuitvoeringen beoordeeld aan de hand van drie benchmarks:

  • Openingskoers handelsdag
  • Volume gewogen gemiddelde koers (VGGK)
  • Slotkoers handelsdag

Verschillen tussen de gemiddelde koersen en de benchmarks worden uitgedrukt in procenten (verschil gedeeld door handelswaarde) en worden per bewaarbedrijf samengevoegd tot een gewogen procentueel verschil van elk van de drie criteria. Alle 19 goedgekeurde bewaarbedrijven worden beoordeeld op basis van de drie benchmark-criteria (de hoogste notering betekent de kleinste procentuele afwijking van de benchmark). Vervolgens wordt aan elke benchmark een weging toegekend (Openingskoers handelsdag = 70%, VGGK = 15%, Slotkoers handelsdag = 15%) en de gemiddelde noteringen worden samengevoegd in een uiteindelijke "Rang gemiddelde score uitvoering."

Voorbeeld:

Bewaarbedrijf X:

  • Rang openingskoers handelsdag: 5
  • Rang volume gewogen gemiddelde koers (VGGK): 10
  • Rang slotkoers handelsdag: 15
  • Rang gemiddelde score uitvoering = (70% * 5) + (15% * 10) + (15% * 15) = 7

De uitvoeringskwaliteit wordt elke week door het Trading-team beoordeeld met behulp van Trade Cost Analysis (TCA) software. Elk kwartaal wordt er op basis van de TCA een overzicht gegenereerd dat in overleg met het Trading Practices Committee nader wordt beoordeeld. Uitschieters worden beoordeeld om vast te stellen welke factoren