Covid-19 och dina investeringar:
Insikter som kan hjälpa dig att hantera den här exempellösa perioden och hålla kursen på väg mot dina mål.

Välkommen till
Fisher Investments Norden

Om du letar efter en investeringsrådgivare som kan hjälpa dig förvalta dina tillgångar – så att du kan njuta av din pension eller det som är viktigast i ditt liv – har du kommit till rätt plats. Fisher Investments Norden är inte som andra investeringsrådgivare. Som förvaltare är vi skyldiga att sätta våra kunders bästa först. Vi skräddarsyr en portfölj som är anpassad efter dina individuella mål och behov, och tar ut en enkel avgift som är baserad på ditt kontos storlek.  

  • Som förvaltare är vi skyldiga att sätta våra kunders bästa intresse först
  • Vi skräddarsyr en portfölj som är anpassad utefter dina individuella mål och behov
  • Vi tar ut en enkel avgift som är baserad på ditt kontos storlek

Betrodd av 69,000 familjer världen över

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg Sàrl, ett helägt dotterbolag till Fisher Investments. Fisher-koncernen är en oberoende investeringsrådgivare som för närvarande förvaltar tillgångar till ett sammanlagt värde av 1211 miljarder kronor åt mer än 69,000 kunder runt om i världen1. Företaget förvaltade ursprungligen kapital åt större institutionella kunder, men i dag erbjuder vi våra investeringstjänster till både privatkunder och institutionella kunder, och vi arbetar med några av världens största globala företag, pensionsfonder och gåvofonder. Detta innebär att du får en extremt disciplinerad investeringsstrategi och bättre service jämfört med andra investeringsrådgivare.

Fisher Investments har under 40 år hjälpt tiotusentals kunder – inklusive 69,000 nuvarande privatkunder – att uppnå sina ekonomiska mål.2 Vi ser fram emot att lära känna dig och din situation för att se om de tjänster vi erbjuder passar dig.

Boka ett möte eller ring oss på

Vilka tjänster erbjuder vi?


Fisher Investments-koncernen erbjuder en skräddarsydd strategi för kapitalförvaltning och ekonomisk planering som alltid sätter kunden i främsta rummet. Vi börjar med en noggrann utvärdering av din personliga situation. Analysen lägger grunden för din investeringsstrategi, men vi tar även hänsyn till viktiga externa faktorer. Resultatet är en personligt utformad strategi som ligger i linje med dina mål och behov.

pieChart

Portföljförvaltning

Vi säljer inte standardportföljer. Vi tar oss tid att förstå dina individuella målsättningar och skapar en personligt anpassad portfölj utifrån dessa mål. Vi kommunicerar med dig regelbundet för att förstå hur dina behov förändras över tid.

Läs mer 
coinStack

Avgifter

Fisher Investments och Fisher Investments Norden tar ut en enkel avgift baserat på din portföljs storlek. Vi har strukturerat våra avgifter på ett sätt som gör att det går bättre för oss ju bättre det går för dig. Vi har inga dolda avgifter och tar inte ut flera olika förvaltningsavgifter.

Läs mer 
magnifyingGlass

Resultat

Många av våra kunder vill att deras tillgångar ska räcka under pensionsåren, samtidigt som de genererar inkomst. Därför har vi ett långsiktigt perspektiv på resultat.

Läs mer

Hur skiljer sig Fisher Investments Norden från andra kapitalförvaltare?


Vi säljer inte standardportföljer. Vi skräddarsyr portföljer baserat på dina individuella behov och målsättningar. Fisher Investments Norden säljer inga investeringsprodukter med höga provisioner och vi tar inte ut något courtage för handel. Vi tar bara ut en förvaltningsavgift som är baserad på ditt kontos storlek, så om det går bra för dig så går det bra för oss. Dessutom får du en personlig investeringsrådgivare som ringer dig regelbundet för att hålla dig uppdaterad (inte för att sälja någonting).

Fisher Investments Norden:
checkMark  Anpassar din portfölj efter dina mål och behov
checkMark  Ringer dig regelbundet för att hålla dig informerad
checkMark  Har inga dolda avgifter och tar inte ut flera olika förvaltningsavgifter
Andra kapitalförvaltare:
XMark  Tillhandahåller standardportföljer
XMark  Ringer bara när de vill sälja någonting
XMark  Tar ut flera olika förvaltningsavgifter

Hur ser vår investeringsstrategi ut?


Vi skräddarsyr en portfölj till dig

Vi börjar med att sätta oss in i din personliga situation, dina mål och dina behov. Vi tar sedan fram den bästa tillgångsfördelningen för dig. Fisher Investments top-down-metod börjar med att slå fast hur mycket som ska investeras i aktier, obligationer eller i andra värdepapper – detta för att maximera sannolikheten att du ska uppnå dina mål. Vi anser att det här är det beslut som har allra störst inverkan på dina resultat över tid. Därefter lägger vi tonvikten på de marknadssegment som vi tror kommer att ge bäst resultat, som till exempel länder eller sektorer. Slutligen analyserar vi individuella aktier och värdepapper och väljer de vi tror kommer att få en positiv utveckling. Vi anser att vår proaktiva och globala strategi för portföljförvaltning på bästa sätt utnyttjar investeringsmöjligheter över hela världen.  

Vi håller dig på rätt spår

Vår strategi är motsatsen till en ”köp och glöm”-strategi. Som kund kommer vi att kommunicera med dig regelbundet för att säkerställa att din portfölj fortsätter att ligga i linje med dina mål. En av de allra största utmaningarna som investerare i dag är att hålla sig på vägen som leder mot dina mål, och det är därför vi lägger fokus på kundservice. Som kund hos oss får du en personlig investeringsrådgivare som ger dig regelbundna uppdateringar gällande både marknaden och din portfölj.Mer information om Fisher Investments Norden


Kontostorlek

Om du har 3 miljoner kronor eller mer i investerbara tillgångar kan du kontakta vår grupp för privatkunder i dag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att nå framtida ekonomiska framgångar.

Läs mer  

Avgifter

Fisher Investments Norden tar ut en enkel avgift baserad på din portföljs storlek. Vi har strukturerat våra avgifter på ett sätt som gör att det går bättre för oss ju bättre det går för dig. Vi har inga dolda avgifter och tar inte ut flera olika förvaltningsavgifter.

Läs mer 

Resultat

Många av våra kunder vill att deras tillgångar ska räcka under pensionsåren, samtidigt som de genererar inkomst. Därför har vi ett långsiktigt perspektiv på resultat.

Läs mer 

Hur kommer jag igång?


Kontakta oss i dag för att ta reda på om Fisher Investments Norden passar dig. Våra kvalificerade experter kan ge dig en kostnadsfri portföljanalys och visa dig hur mycket du för närvarande betalar i förvaltningsavgifter (det kan vara en hel del). Om du bestämmer dig för att arbeta med Fisher Investments Norden kommer vårt team med experter hjälpa dig göra övergången så enkel och smidig som möjligt. Som kund får du en personlig investeringsrådgivare som hjälper dig och fungerar som din långsiktiga kontaktperson för information och support. Du kommer även att få tillgång till exklusiva utbildningsresurser som seminarier, webbseminarier och andra typer av kommunikation från företagets investeringsteam.

Kontor och kontaktinformation


Fisher Investments grupp för privatkunder har representanter i Sverige och 14 andra länder.

Internationella kontor
Klicka här

Ny hos Fisher?

020 088 37 54

 
Nuvarande kund?

020 088 37 54

Kontakta oss online

Klicka här

Fler resurser

Aktuella insikter och kommentarer

Ansvarsfulla placeringar – inte längre en nisch
Läs nu ►
De oväntade tecknen på nästa tjurmarknad
Läs nu ►
Se mer insikter
Läs om Fisher Investments Norden och styrelseordförande och direktör Ken Fisher i pressen:

1Från och med 2020-09-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag mer än 1211 miljarder kronor: mer än 795 miljarder kronor åt privata investerare i Nordamerika, mer än 280 miljarder kronor åt institutionella investerare och mer än 123 miljarder kronor åt privata investerare i Europa.

2Per 2020-09-30

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.