Välkommen till
Fisher Investments Norden

Om du letar efter en investeringsrådgivare som kan hjälpa dig förvalta dina tillgångar – så att du kan njuta av pensionen eller det som är viktigast i ditt liv – har du hamnat rätt. Fisher Investments Norden är inte som andra investeringsrådgivare. Vi är en oberoende förvaltare, och därmed skyldiga att sätta våra kunders bästa främst. Vi skräddarsyr en portfölj efter dina individuella mål och behov, mot en enkel, okomplicerad avgift som är baserad på ditt kontos storlek.

  • Som förvaltare är vi skyldiga att sätta våra kunders bästa intresse främst
  • Vi skräddarsyr en portfölj som är anpassad till dina individuella mål och behov
  • Vi tar ut en enkel avgift som är baserad på ditt kontos storlek

Med över 145 000 kunders förtroende globalt

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett helägt dotterbolag till Fisher Investments. Fisher Investments-koncernen är en oberoende investeringsrådgivare som för närvarande förvaltar tillgångar till ett sammanlagt värde av 2 386 miljarder kronor åt över 145 000 kunder runt om i världen.1 Från början var vi kapitalförvaltare åt institutionella kunder, men i dag tillhandahåller vi samma investeringsexpertis till våra privatkunder som till våra institutionella kunder – som omfattar några av världens största företag, pensionsfonder, och gåvofonder. Detta innebär att du får en mer disciplinerad investeringsstrategi och bättre service hos oss än vad du kan få hos andra.

Boka ett möte eller ring oss på

Vilka tjänster erbjuder vi?


Fisher Investments-koncernen erbjuder en skräddarsydd strategi för kapitalförvaltning och ekonomisk planering som alltid sätter kunden i främsta rummet. Vi börjar med en noggrann utvärdering av din personliga situation. Utvärderingen lägger grunden för din investeringsstrategi, och vi tar även hänsyn till viktiga faktorer utanför portföljen. Resultatet är en i hög grad personlig strategi som ligger i linje med dina mål och behov.

pieChart

Portföljförvaltning

Vi säljer inte standardportföljer. Vi tar oss tid att förstå dina individuella mål och behov, och skapar en skräddarsydd portfölj för att hjälpa dig att uppfylla dem. Och vi hör av oss regelbundet för att se om dina behov har förändrats.

Läs mer 
coinStack

Avgifter

Fisher Investments och Fisher Investments Norden tar ut en enkel avgift baserat på hur stor portfölj vi förvaltar åt dig. Vi strukturerar våra avgifter så att det går bra för oss om det går bra för dig. Vi har inga dolda avgifter, och staplar inte avgifter på varandra.

Läs mer 
magnifyingGlass

Resultat

Många av våra kunder vill att deras tillgångar ska räcka under hela pensionen, samtidigt som de genererar inkomst. Därför har vi ett mer långsiktigt perspektiv på att mäta resultat.

Läs mer

Hur skiljer sig Fisher Investments Norden från konkurrenterna?


Vi säljer inte standardportföljer. Vi skräddarsyr portföljer baserat på dina individuella behov och mål. Fisher Investments Norden säljer inga investeringsprodukter med höga provisioner, och får inget courtage för transaktioner. Vi tar bara ut en okomplicerad förvaltningsavgift som är baserad på ditt kontos storlek, så om det går bra för dig så går det bra för oss. Dessutom får du en personlig investeringsrådgivare som ringer dig regelbundet för att hålla dig uppdaterad (inte för att sälja på dig något).

Fisher Investments Norden:
checkMark  Anpassar din portfölj efter dina mål och behov
checkMark  Ringer dig regelbundet för att hålla dig uppdaterad
checkMark  Har inga dolda avgifter och staplar inte avgifter på varandra
Vissa kapitalförvaltare:
XMark  Tillhandahåller standardportföljer
XMark  Ringer bara när de vill sälja något
XMark  Säljer produkter med staplade avgifter eller schablonavgifter

Hur ser vår investeringsmetod ut?


Vi skräddarsyr en portfölj till dig

Vi börjar med att sätta oss in i din personliga situation, dina mål och dina behov. Därefter fastställer vi den bästa tillgångsfördelningen för dig. Fisher Investments top-down-metod börjar med hur mycket som ska investeras i aktier, obligationer, kontanter, eller andra värdepapper – för att maximera sannolikheten för att du ska nå dina mål. Vi anser att det här beslutet är det som har allra störst inverkan på din avkastning över tid. Därefter lägger vi tonvikt på de marknadssegment som vi tror kommer att gå bäst, som till exempel vissa länder eller sektorer. Slutligen analyserar vi enskilda aktier och värdepapper och väljer de vi tror kommer att gå bäst. Vi anser att vår aktiva och globala metod för portföljförvaltning bidrar till att utnyttja investeringsmöjligheter över hela världen på bästa vis.

Vi håller dig på rätt spår

Observera att vår metod inte är någon ”köp och glöm”-strategi. När du är kund hör vi av oss regelbundet för att säkerställa att din portfölj fortsätter att ligga i linje med dina mål. Vi anser att en av de allra största utmaningarna för dagens investerare är att hålla sig på vägen som leder mot ens mål, och det är därför vi lägger stort fokus på kundservice. Som kund hos oss får du en personlig investeringsrådgivare som ger dig regelbundna uppdateringar gällande både marknaden och din portfölj.Mer information om Fisher Investments Norden


Kontostorlek

Har du minst 3 miljoner kronor i investeringsbara tillgångar? Kontakta oss i dag för att få mer information om hur vår grupp för privatkunder kan hjälpa dig att nå en finansiellt framgångsrik pension.

Läs mer  

Avgifter

Fisher Investments Norden tar ut en enkel avgift baserat på hur stor portfölj vi förvaltar åt dig. Vi strukturerar våra avgifter så att det går bra för oss om det går bra för dig. Vi har inga dolda avgifter, och staplar inte avgifter på varandra.

Läs mer 

Resultat

Många av våra kunder vill att deras tillgångar ska räcka under hela pensionen, samtidigt som de genererar inkomst. Därför har vi ett mer långsiktigt perspektiv på att mäta resultat.

Läs mer 

Hur kommer jag igång?


Kontakta oss i dag för att ta reda på om Fisher Investments Norden är rätt för dig. Våra kvalificerade experter kan ge dig en kostnadsfri portföljanalys, inklusive en sammanställning av de avgifter du för närvarande betalar – det kan vara mer än du anar! Om du bestämmer dig för att anlita Fisher Investments Norden hjälper vårt team med experter till att göra övergången så enkel och smidig som möjligt. När du är kund får du en personlig investeringsrådgivare som vägleder dig och fungerar som din långsiktiga kontaktperson för information och support. Du får även tillgång till exklusiva utbildningsresurser som seminarier, webbseminarier, och andra typer av kommunikation från företagets investeringsteam.

Kontor och kontaktuppgifter


Fisher Investments grupp för privatkunder har representanter i Sverige och 16 andra länder.

Internationella kontor
Klicka här

Ny hos Fisher?

020 088 37 53

 
Befintlig kund?

020 088 37 54

Kontakta oss online

Klicka här

Fler resurser

Aktuella insikter och kommentarer

I NYHETERNA
Fisher Investments Nordens omdöme om kryptovalutor
Läs nu ►
I NYHETERNA
Fisher Investments Nordens omdöme om deflation
Las nu ►
Marknadssyn
Halvårsuppdatering | Ken Fisher | Fisher Investments Norden [2019]
Se fler insikter
Läs om Fisher Investments Norden och Ken Fisher, exekutiv ordförande och investeringsdirektör, i pressen:

1Per 2023-12-31 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 2 386 miljarder kronor globalt – över 1 980 miljarder kronor för privata investerare, 361 miljarder kronor för institutionella investerare, och 43 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.