Strukturerad för att alltid sätta dina intressen främst

  • Kundfokuserad
  • Investeringserfarenhet
  • Top-down-baserad, global investeringsmetod
  • Privatägd
woman greeting couple in front of home

Kundfokuserad

Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen.

Ända sedan vårt USA-baserade moderbolag Fisher Investments bildades 1979 har firman jobbat på ett annat sätt än andra investeringsfirmor. Inte för sakens skull, utan för att sätta kundernas intressen främst. Till exempel ligger ansvaret för sälj, kundservice och portföljförvaltning helt separerade, så medarbetarna kan bygga bredd och djup inom sina respektive specialområden. Vi anser att den här arbetsfördelningen gynnar dig, eftersom den minskar intressekonflikter och ger dig odelad uppmärksamhet vid varje steg i samarbetet.

När du blir kund kommer Fisher Investments Norden att agera som din kapitalförvaltare, och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts beslutsfattandet kring portföljstrategin av Fisher Investments, vårt moderbolag i USA.

Fisher Investments djupa investeringserfarenhet

Fisher Investments fem personer starka investeringskommitté bevakar globala ekonomiska, politiska och sentimentsrelaterade drivkrafter för att ställa prognoser för marknadsförhållandena, och fattar strategiska beslut för kundernas investeringsstrategier. Investeringskommittén har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet.

flags from around the world

Top-down-baserad, global investeringsmetod

Fisher Investments beprövade top-down-metod för portföljförvaltningen börjar med en analys av breda globala ekonomiska, politiska och sentimentsrelaterade drivkrafter för att ställa prognoser för marknadsförhållandena och ta fram investeringsteman. Med hjälp av den här analysen letar Fisher Investments upp möjligheter inom alla investeringskategorier innan de vaskar fram de specifika värdepapper som firman räknar med kommer gå bäst framöver.

people in a conference room going over paperwork and looking at a speaker

Privatägd

Den globala Fisher-koncernen – som Fisher Investments Norden är en del av – är privatägd, och det ger firman frihet att styra över sitt eget öde, utan att behöva ta hänsyn till aktieägare eller andra externa parter. Detta låter oss tänka okonventionellt och hjälper firman att agera i kundernas intresse, enligt oss.

Förtroende vi har vunnit

Fisher Investments Norden och dess koncernbolag har fått erkännanden av en rad olika organisationer globalt.*

155 000

privatpersoner, familjer, företag och institutionella investerare världen över

2 942 miljarder kronor

i förvaltat kapital

Över 40 års

erfarenhet av att betjäna kunder och hjälpa dem nå sina investeringsmål

5 500

medarbetare som brinner för dina finansiella mål

* Informationen är aktuell per 2024-07-01. Omfattar Fisher Investments och dess dotterbolag.


Så kan vi hjälpa till

Privat förmögenhetsförvaltning

Vi erbjuder personliga strategier för förmögenhetsförvaltning, och kan ta fram en plan som är skräddarsydd för dig. Vår proaktiva, uppmärksamma kundservice hjälper dig att disciplinerat hålla dig till planen på vägen till dina långsiktiga finansiella mål.

business people having a meeting in a conference room

Institutionell investering

Fisher Investments och dess dotterbolag har lång erfarenhet av att förvalta kapital åt några av världens största och mest prestigefyllda institutioner, bland annat bolag, pensionsfonder, gåvofonder och statliga investeringsfonder. Med en beprövad investeringsprocess på toppnivå och ett innovativt, robust analytikerteam i ryggen hjälper Fisher Investments institutionella avdelning kunder världen över att nå sina investeringsmål.

Läs transkribering For the Investeringskommitténs ledning video

Investeringskommitténs ledning

Investeringskommittén är Fisher Investments portföljförvaltningsteam på fem personer som ansvarar för att fatta strategiska investeringsbeslut för kundportföljerna. Investeringskommittén har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet. Den här stabiliteten och långa historiken bidrar till att hålla din investeringsstrategi konsekvent.

Kundfokuserad kultur

Vi jobbar på ett annat sätt än andra investeringsbolag – inte för sakens skull, utan för kundernas. Fisher Investments och dess dotterbolag är strukturerade för att ge enastående service till kunderna och minimera intressekonflikterna.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag