Upptäck vad Fisher Investments Norden erbjuder

  • Personligt anpassad portföljförvaltning.
  • Enkel och transparent avgiftsstruktur.
  • Lokala representanter i hela landet.
  • Resurserna och stabiliteten hos Fishers stora organisation, en av världens största oberoende investeringsrådgivare.*
  • Förvaring av tillgångarna hos oberoende banker i Sverige.

 

Aktiemarknadsutsikt

Ladda ner den senaste aktiemarknadsrapporten där vi ger vår syn på vart marknaderna är på väg samt hur politiska händelser, ekonomiska indikatorer och den allmänna marknadsutvecklingen kommer att påverka aktiemarknaden. Rapporten uppdateras varje kvartal med nya analyser.

Klicka här

Pensionsplan på 15 minuter

Den största skräcken för de som ska gå i pension är ofta att pengarna ska ta slut. När man har arbetat i hela livet för att samla ihop en tillräckligt stor förmögenhet inför pensionen, då skulle det vara fruktansvärt att upptäcka alltför sent att pengarna inte kommer att räcka till. Vår pensionsguide går igenom de viktiga överväganden som investerare måste göra när de planerar inför pensionen. Klicka här

Bättre än banken

Bankerna hanterar större delen av alla privata investeringsbara tillgångar i Sverige. Bankerna har ett stort tjänsteutbud men är oftast inte experter på privat förmögenhetsförvaltning. De föredrar oftast att rekommendera sina egna produkter. Bankerna är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för förvaltningen av dina tillgångar, men många investerare känner inte till att det finns bättre alternativ. Klicka här

Läs om Fisher Investments Norden och styrelseordförande och direktör Ken Fisher i pressen:


inbestia

Varför välja Fisher? 

Fisher Investments Norden erbjuder diskretionär portföljförvaltning anpassad efter dina långsiktiga mål. Dina tillgångar förvaras av väletablerade svenska banker.

Därför är Fisher annorlunda

Du kommer att få unik och proaktiv service från din personliga investeringskonsult. Du kommer dessutom att få regelbundna uppdateringar om vad som händer på marknaden via rapporter, webbplatser osv. Fisher Investments Norden har en konkurrenskraftig, transparent avgiftsstruktur som bygger på portföljens värde.

Förtroende och stabilitet

Fisher-organisationen har en lång historia av att förvalta globala investeringar och hjälpa kunder nå sina långsiktiga mål. Du kommer att dra fördel av stabiliteten i en organisation som förvaltar över 813 miljarder SEK kronor i tillgångar och har över 40.000 kunder världen över.** Fisher-organisationen har funnits på den europeiska marknaden sedan 2000 och har lokala representanter över hela Sverige.

Fisher Investments Norden är den svenska handelsbeteckning som Fisher Investments Europe, ett helägt dotterbolag till Fisher Investments, använder på den svenska marknaden.Kapitalförvaltning

Fisher Investments UK is part of the global Fisher Investments organization, a private wealth management company.

Flexibel investeringsstrategi

Fisher Investments Norden delegerar förvaltningen av din portfölj till sitt USA-baserade moderbolag, Fisher Investments. Till skillnad från andra förmögenhetsförvaltare, banker och fonder, som fokuserar på smala marknadskategorier vilkas framgångar kan variera, kan Fisher Investments justera investeringsstrategin utifrån sin framåtblickande uppfattning om marknadsförhållandena.

Läs mer
Fisher Investments UK offers hightly personalized portfolio management services

Globala investeringar

Fisher Investments Norden söker maximera möjligheterna och hantera riskerna genom att investera globalt. Många svenska investerare har en tendens att ha en övervikt av svenska aktier i sina portföljer. Sverige utgör dock enbart en mycket liten del av de globala aktiemarknaderna. Genom att investera globalt drar du nytta av de världsomspännande möjligheter som många andra lätt missar.

Läs mer
Learn more about portfolio management and innovation from Fisher Investments UK.

Oberoende

Fisher Investments Norden är en förmögenhetsförvaltare – inte en börsmäklare eller bank – och vårt mål är att undvika intressekonflikter genom att vara helt oberoende av alla andra finansinstitut och inte förvara kundernas tillgångar.

Läs mer

Så här ser vår process ut

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Priser och utmärkelser

som tilldelats Ken Fisher, Fisher Investments och dess koncernbolag

Fisher Investments Europe har utnämnt till årets förmögenhestförvaltare för tredje året i rad

Krönikör i Forbes under mer än 30 års tid

Fisher Investments Europe rankas som ledande rådgivare för tredje året i rad

*Per 2018-01-12

**Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Investments, finns listat på Pension and Investments Towers Watson World 500, som listar världens största förmögenhetsförvaltare.