Analysavdelningen

Fisher Investments stora, interna analysavdelning stöttar investeringskommittén under varje steg av investeringsprocessen. Analysavdelningen är uppdelad i team med fyra primära fokusområden: tillämpad forskning, teoretisk forskning, lämplighetsanalys och portföljimplementering.

Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen. Vårt moderbolag i USA, Fisher Investments, började förvalta diskretionära tillgångar 1979. Nedan finns en översikt över Fisher Investments analysavdelning och dess verksamhet

Ansvarsområden för Fisher Investments analysavdelning

Varje team har unika ansvarsområden, inklusive analys av konjunkturtrender, uppdatering av sektors- och branschanalyser, utvärdering av värdepapper, beräkna resultat, och genomföra investeringskommitténs portföljbeslut.

image of investment policy committee diagram

Tillämpad forskning

Tillämpad forskning består av två team, som jobbar med kapitalmarknadsanalays respektive värdepappersanalys. De samlar in information och gör analyser som sedan ligger till grund för investeringskommitténs portföljbeslut. Båda teamen har analytiker som är helt specialiserade på räntepapper.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

Kapitalmarknadsanalysteamet

Teamet för kapitalmarknadsanalys samlar in information om regioner, länder, sektorer och branscher och analyserar den informationen ur ett top-down-perspektiv med hjälp av ekonomiska, politiska och sentimentbaserade faktorer. Den här informationen hjälper investeringskommittén att fastslå portföljteman och göra prognoser för tillgångsklasser, länder och sektorer.

Side view of businessman and businesswoman sitting at computers

Värdepappersanalysteamet

Värdepappersanalysteamet utför de inledande analyserna och den löpande bevakningen av alla enskilda värdepapper i portföljerna ur ett fundamentalt bottom-up-perspektiv.

woman giving presentation

TEORETISK FORSKNING

Kapitalmarknadsinnovationsteamet

Teamet för kapitalmarknadsinnovation ansvarar för att utveckla och förfina egenutvecklad kapitalmarknadsteknik (d.v.s. metoder för att analysera marknaderna), göra kvantitativa investeringsanalyser åt investeringskommittén och teamen för tillämpad forskning, göra tillskrivningsanalyser för portföljresultaten och hantera portföljrisk. Teamet bistår investeringskommittén med utveckling och modifiering av portföljdrivkrafter med teoretisk, kvantitativt driven kapitalmarknadsteknik.

Hands write on a paper graph while the other hand types on a laptop

LÄMPLIGHET

Fisher Investments Nordens grupp för privatkundsrådgivning

Fisher Investments portföljutvärderingsgrupp tillhandahåller personliga portföljutvärderingar för Fisher Investments kunder, under ledning av investeringskommittén. Fisher Investments Nordens portföljutvärderingsgrupp spelar en liknande roll för Fisher Investments Nordens kunder.

Portföljimplementering och övervakning

close up of woman's hand holding a pen

Implementeringsteamet

Implementeringsteamet övervakar och genomför portföljändringar – tar fram handelsordrar – enligt investeringskommitténs anvisningar, portföljstrategin och kundernas restriktioner.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Portföljkonstruktionsteamet

Portföljkonstruktionsteamet bevakar strategierna för att se till att de avsedda portföljtemana är representerade.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

Handelsteamet

Handelsteamet arbetar tillsammans med implementeringsteamet med att ta fram och genomföra handelsordrar enligt investeringskommitténs direktiv.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kunniga team för att ta reda på mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag