Pensionsstrategier uppbyggda kring dig

När det gäller pensionsstrategier finns det ingen lösning som passar alla. Din finansiella situation och dina pensionsmål är unika – så varför skulle din pensionsstrategi inte vara det? Ju bättre anpassad din portfölj är till dina mål, ju bättre förutsättningar har den för att uppfylla dina framtida finansiella behov. Din trygghet och ditt finansiella välstånd betyder mycket för dig – så de bör spela en stor roll i din portfölj också.

Det finns mycket att välja mellan, från tjänstepensioner och investeringssparkonton till fonder, aktier och obligationer. Men vilka av de här alternativen är bäst när man bygger en investeringsportfölj som ska finansiera ens pension? En investeringsrådgivare kan hjälpa dig hitta en väg framåt som uppfyller dina individuella behov.

Vårt mål på Fisher Investments Norden är att hjälpa dig navigera genom snårskogen av investeringsalternativ och erbjuda anpassade strategier som passar din personliga situation, dina pensionsmål och din investeringstidshorisont. Som en del av detta har vi samtal med dig för att få en helhetsbild av dina finanser. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till kan du ta en titt på våra pensionsplaneringsguider eller kontakta oss i dag för att boka in ett möte.

Skapa din pensionsstrategi

Varje investerare har sin egen uppfattning om vad en behaglig pension är. Ett vanligt tema är att kunna finansiera sin önskade livsstil utan att behöva förlita sig på inkomst från arbete. Planering för en behaglig pension innebär att:

  • ställa upp realistiska mål
  • förstå sin investeringstidshorisont
  • avgöra vilken investeringsstrategi som ger bäst förutsättningar för att nå ens drömlivsstil under pensionen.

När vi har tagit reda på dina mål, din tidshorisont och dina personliga faktorer kan vi, om vi bedömer att det är lämpligt, rekommendera en strategi för tillgångsfördelningen samt rekommendera att du använder de diskretionära förvaltningstjänsterna från vårt moderbolag Fisher Investments. Fisher Investments har en investeringskommitté med decennier av erfarenhet och ett stort analytikerteam som ger kunderna goda förutsättningar för en framgångsrik pension.

couple on the couch looking at their phone

Personlig pensionsplanering

Vi sätter kunderna främst med en skräddarsydd metod för investeringsförvaltning och finansiell planering. Detta inleds med en grundlig genomgång av din finansiella situation. Den ligger sedan till grund för din investeringsstrategi, som tar hänsyn till viktiga faktorer utanför portföljen.

Fisher Investments Norden kan gå igenom dina nuvarande privatkonton och pensioner, och konton för stiftelser, föreningar och bolag som du förvaltar, och ge råd om det är något som skulle kunna ändras för att ta dig närmare dina eller organisationens finansiella mål. Den här analysen utmynnar i en skräddarsydd investeringsmetod som passar för dina mål och behov.

Fem steg för att bygga din personliga investeringsportfölj

business woman and client discussing financial goals

1. Ingående introduktion

Du berättar för oss om dina finansiella mål och din unika situation. Ju mer vi vet om dig, desto bättre portföljrekommendation kan vi ge.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

2. Heltäckande portföljanalys

Vi gör en grundlig utvärdering och skickar över en detaljerad analys av din nuvarande portfölj.

Happy senior couple during the meeting with agent or financial consultant, signing some agreement in the comfortable office

3. Portföljrekommendation

Vi diskuterar vår rekommendation med dig för att se till att du känner dig trygg med planen.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

4. Strategisk portföljimplementering

Fisher Investments skickliga handels- och implementeringsteam gör strategin till verklighet i din portfölj.

businessman doing business wearing a headset

5. Löpande service

Du och din investeringsrådgivare diskuterar regelbundet din portfölj och dina löpande behov.

woman giving presentation

Uppmärksam kundservice

När du är kund agerar Fisher Investments Norden som din kapitalförvaltare, och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts beslutsfattandet kring portföljstrategin av Fisher Investments, vårt moderbolag i USA.

Fisher Investments Norden hör av sig regelbundet för att hålla dig uppdaterad om marknadsprognosen och se till att din portfölj fortsätter vara inriktad på dina finansiella mål.

Investerare frestas ofta till att avgöra avstickare från färdplanen för deras investeringar, och det är därför som vi fokuserar på att ge enastående kundservice. Du får en investeringsrådgivare som ger dig regelbundna uppdateringar om marknaden och din portfölj. Som ett komplement till den uppmärksamma kundservicen erbjuder Fisher Investments Norden kundseminarier, lärorika videor, regelbundna artiklar och andra utbildningsresurser.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag