Fisher Investments förklaring om digital tillgänglighet

Vår policy och vårt åtagande

Fisher Investments har som mål att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till våra tjänster. Som en del av detta åtagande har vi som policy att vår webbplats och våra andra digitala upplevelser väsentligen ska leva upp till nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) från World Wide Web Consortium (W3C).

Vårt team för digital tillgänglighet arbetar tillsammans med en extern konsult löpande med att hålla våra digitala upplevelser på denna standard med hjälp av flera olika metoder, bland annat regelbundna tester.

Om du har problem med att använda vår webbplats är det bara att höra av dig till oss på accessibility@fi.com. Obs! Den här e-postadressen är bara till för allmänna frågor och kommentarer om tillgänglighet. Skicka inga personuppgifter, kontouppgifter eller andra känsliga eller konfidentiella uppgifter i meddelandet.