Fisher Investments Nordens omdömen och utmärkelser


Valet av en kapitalförvaltare kan vara ett av de viktigaste valen man gör, och det är inte alltid lätt att kolla upp och granska de olika kandidaterna. Det kryllar av råd och åsikter från folk som verkar ha goda avsikter i den här branschen. Men hur kan man veta vem man kan lita på? Vi har gjort den här sammanställningen för att hjälpa dig att syna dina alternativ, inklusive Fisher Investments Norden, i sömmarna.Utvärdera kapitalförvaltare

Det är avgörande att sätta sig in i trovärdigheten hos de kapitalförvaltare man överväger att anlita. Den här granskningen kräver noggranna undersökningar, omdöme och eftertanke. Fisher Investments Norden rekommenderar att man ställer följande frågor under den här processen innan man fattar det slutliga beslutet om att välja en viss kapitalförvaltare:

 • Hur kan jag vara säker på att den här kapitalförvaltaren har mitt bästa i åtanke?
 • Hur anpassar den här kapitalförvaltaren tillgångsfördelningen i min portfölj till mina unika finansiella mål?
 • Kommer jag ha en dedikerad kontaktperson som känner mig och har koll på min finansiella situation?
 • Har den här kapitalförvaltaren en verifierad resultathistorik som visar att de har styrt kunderna väl genom flera marknadscykler?
Two people having a discussion around a desk with a tablet

Man kan även:

 • Se efter hos Finansinspektionen om investeringsleverantören eller -rådgivaren som du överväger har tillstånd att bedriva den typen av verksamhet.
 • Titta efter branschutmärkelser från tredje part och erkännanden från tillförlitliga källor, som Financial Times, MoneyAge med mera.


Att tänka på när du gör din utvärdering av Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden tar sig tid att förstå din övergripande finansiella situation, inklusive dina finansiella mål, dina behov, din investeringstidshorisont med mera. Fisher Investments Nordens rådgivningstjänster är av begränsad art. Med detta menas att vi bara kommer rekommendera vissa produkter och tjänster som erbjuds av ett begränsat antal tredje parter.

Efter denna noggranna genomgång, och om vi bedömer att det är lämpligt, kan vi rekommendera en strategi för tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för dig och din finansiella situation, samt rekommendera att du använder Fisher Investments diskretionära förvaltningstjänster.

Vi anser att vår strävan att ge enastående kundservice och vår flexibla investeringsmetod är några av de egenskaper som skiljer oss från mängden.

Men ta inte bara vårt ord på det. Fisher Investments och dess koncernbolag har utsetts till årets kapitalförvaltare och årets aktiva förvaltare av MoneyAge, och till en ledande rådgivare av Financial Times.

 • Great Place to Work UK Best Workplaces

  UK Best Workplaces

  Fisher Investments UK kom med på listan UK Best Workplaces™ 2022, framtagen av Great Place To Work® – den globala auktoriteten på arbetsplatskultur – för skapandet av en positiv arbetsmiljö för medarbetarna. Detta är tredje året i rad som Fisher Investments UK kommer med på listan UK Best Workplaces™.

  För att ta fram listan UK Best Workplaces™ 2022 analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK. Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Baserat på de här enkätsvaren och ett frågeformulär om företagskulturen erhöll Fisher Investments UK en plats på Best Workplaces™-listan och certifieringen i Storbritannien. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten.

  Mer information finns på: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK.

 • Focus-Business magazine A Top Mittelstand Employer

  En ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare

  År 2020 utsågs Grüner Fisher Investments till en ledande ”Mittelstand”-arbetsgivare* av tidningen Focus-Business baserat på uppgifter från Kununu, en plattform för betygsättning av arbetsgivare. ”Vi är mycket stolta över vår fjärdeplats bland finansföretag. Sammanlagt 4 000 företag fick erkännanden”, säger en representant för företaget

  Över 950 000 företag och över fyra miljoner recensioner från medarbetare på Kununu, en plattform på internet, analyserades. Undersökningen rangordnade de främsta Mittelstand-arbetsgivarna i Tyskland. Varken Fisher Investments eller dess koncernbolag betalade för att kandidera till det här priset. Mer information finns på Grüner Fisher Investments als Arbeitgeber: Gehalt, Karriere, Benefits | kununu.

  Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.Över 150 000* kunder världen över har gjort sina egna granskningar av Fisher Investments och har valt att låta oss ta hand om deras finansiella framtid. Vi är stolta över det förtroende våra kunder har gett oss.

* Per 2024-03-31


Tolka omdömen på nätet

Fisher Investments Norden är medvetna om att andra kunders erfarenheter kan vara till hjälp när man väljer mellan olika alternativ. Till exempel kanske man läser recensioner av restauranger eller hotell innan man gör en bokning. Men vi vill varna för att enbart förlita sig på recensioner på nätet, i synnerhet när man är i färd att välja en kapitalförvaltare. Internet kryllar av icke-verifierade användare som lägger upp omdömen av verksamheter (ofta mot betalning från tredje part) och suspekta ”recensionssidor” med dolda intressekonflikter.

Här är en lista med praktiska tips på hur man kan skilja agnarna från vetet när man läser omdömen på nätet:

 • Ser omdömet ut att komma från en verklig person med egen erfarenhet av tjänsten?
 • Måste man registrera sig eller bevisa att man använt tjänsten innan man lämnar ett omdöme på recensionssidan? Eller kan vem som helst skriva ett omdöme?
 • Handlar omdömet om upplevelsen under en längre tidsperiod, så det berättar om hur rådgivaren har skött sig genom en hel marknadscykel? Eller ser omdömet ut att mest handla om kortsiktiga börsrörelser?
 • Verkar omdömet vara överdrivet vinklat, eller är det mer balanserat?

För Fisher Investments Norden är omdömen en pusselbit i ett stort pussel, och även om de kan ge vissa insikter bör man ta dem med en nypa salt.

Omdömen från konkurrenter

Många företag försöker få sina webbplatser att synas i resultaten när man söker på nätet efter deras konkurrenter. Detta för att locka till sig fler kunder. En metod för detta är att lägga upp ”recensioner” av konkurrenter online. Den här metoden målar upp en mycket ensidig bild, och döljer ofta viktig information (som intressekonflikter). I bästa fall bygger de på begränsade uppgifter, och i värsta fall innehåller de rena felaktigheter. De kan även välja att fokusera på ett fåtal siffror som kanske inte är representativa för kundernas faktiska resultat.

Skaffa en helhetsbild

Fisher Investments Norden rekommenderar att man granskar investeringsexperter ur flera olika vinklar. Till att börja med kan man se om kapitalförvaltaren har fått några utmärkelser eller andra erkännanden. Vi anser att man även bör ställa frågor till kapitalförvaltaren om hur de kan hjälpa en att nå sina mål. Om man får bra svar på de frågorna är nästa steg i utvärderingen av firman att titta på kundomdömen och recensioner från verifierade källor.

Fisher Investments Norden anser att den firma som passar bäst för dig är en firma som förstår dina mål och har erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa liknande kunder nå liknande mål. Att ge en rådgivare förtroendet för ens besparingar är ett stort steg. Fisher Investments Norden rekommenderar att man tänker kritiskt och holistiskt på processen så man har bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Så skiljer vi oss från mängden

Fisher Investments Norden är ett handelsnamn som används av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl. Fisher Investments Nordens moderbolag Fisher Investments är en av de största USA-baserade kapitalförvaltarna i världen. Ända sedan firman grundades 1979 har den varit strukturerad så kundernas intressen sätts främst, och vi anser att vår beprövade top-down-investeringsmetod spelar en avgörande roll för våra kunders framgångsrika investeringar.

Vi tillhandahåller en skräddarsydd metod för investeringsförvaltning och finansiell planering. Detta inleds med en grundlig genomgång av din finansiella situation. Den ligger sedan till grund för din investeringsstrategi, som tar hänsyn till viktiga faktorer utanför portföljen.

Fisher Investments granskar marknadsutvecklingen och ger löpande utbildning till kunderna via investeringsrådgivarna och andra resurser, som seminarier, webbseminarier och annan kommunikation från ledande medlemmar av firmans investeringsteam.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag