Great Place to Work UK Best Workplaces

UK Best Workplaces

Fisher Investments UK kom med på listan UK’s Best Workplaces™ 2021, framtagen av Great Place to Work® – den globala auktoriteten på arbetsplatskultur. Företaget hamade på 50:e plats i kategorin för stora företag i alla branscher. Fisher Investments UK erhöll även en officiell Great Place to Work®-certifiering.

Det här erkännandet är inte bara ett bevis på att vi är en ledande organisation i Storbritannien, utan även ett kvitto på vårt företags förmåga att skapa förtroende, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Det är även ett offentligt stöd för vårt rykte som en enastående arbetsgivare som främjar en trivsam och engagerande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Läs mer om Fisher Investments UK här: Fisher Investments UK | Wealth and Asset Management.

För att ta fram listan UK Best Workplaces™ 2021 analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK. Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Baserat på de här enkätsvaren och ett frågeformulär om företagskulturen erhöll Fisher Investments UK en plats på Best Workplaces™-listan och certifieringen i Storbritannien. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag