Lär känna Fisher Investments Nordens ledningsgrupp

Fisher Investments Nordens ledning

Senior Executive Vice President Private Client Group International

Carrianne Coffey

Styrelseordförande och direktör, Fisher Investments Norden samt senior vice vd för privatkundsverksamheten utanför USA, Fisher Investments

Carrianne Coffey började pÄ Fisher Investments Är 2000. Hon Àr senior vice vd för Fisher Investments privatkundsverksamhet utanför USA och sitter i styrelserna för Fisher Investments Europe Limited (ordförande), Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (ordförande), Fisher Investments Ireland Limited, Fisher Investments Australasia, Pty Ltd (ordförande), och Fisher Investments Japan Limited. Innan hon tilltrÀdde sin nuvarande tjÀnst var hon vice vd, chef för Storbritannien, och chef för den internationella expansionen. Dessförinnan ledde hon gruppen för global kundservice.

Torben Vang-Larsen

Torben Vang-Larsen

Verkställande direktör, Fisher Investments Norden

Torben Vang-Larsen Àr Fisher Investments Nordens verkstÀllande direktör. Han började pÄ den globala Fisher-koncernen Är 2013. Han ansvarar för Fisher Investments Nordens expansion inom privatkundssektorn i Norden. Innan han började pÄ Fisher Investments Norden var han chef för Private Banking pÄ Carnegie A/S, Skandinaviens största oberoende investeringsbank. Han har Àven tidigare arbetat för SEB och Nordea.

Maroun Allam

Chef för Fisher Investments Norden

Maroun Allam Àr chef för Fisher Investments Norden. Han började pÄ den globala Fisher-koncernen Är 2007. I sin nuvarande roll bidrar han till ledningen av Fisher Investments Nordens privatkundsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge, NederlÀnderna, Belgien och Frankrike. Han sitter i styrelsen för Fisher Investments Norden.

Sean Robinson

Sean Robinson

Chef för Service och Operations, Fisher Investments Norden

Sean Robinson Àr chef för Service och Operations pÄ Fisher Investments Norden. Han började i den globala Fisher-koncernen Är 2005, och bidrar till ledningen av Fisher Investments Nordens dagliga verksamhet i Luxemburg, inklusive kundtjÀnsten, HR, teknik, informationssÀkerhet, administration och kontorsmiljön. Han sitter i styrelsen för Fisher Investments Norden.

Caitriona Dowling

Caitriona Dowling

Efterlevnads- och riskdirektör, Fisher Investments Norden

Caitriona började pÄ den globala Fisher-koncernen 2023. Hon Àr ansvarig för Fisher Investments Nordens risk- och efterlevnadsavdelning och medlem av det lokala teamet för förvaltning och ledarskap. Innan Caitriona började pÄ Fisher-koncernen hade hon chefsuppdrag inom juridik och efterlevnad hos Moniflo, Carne-koncernen, Bank of New York Mellon och Irlands centralbank.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vÄrt kunniga team för att ta reda pÄ mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag