Lär känna Fisher Investments Nordens ledningsgrupp

Fisher Investments Nordens ledning

Senior Executive Vice President Private Client Group International

Carrianne Coffey

Styrelseordförande, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, och senior vice vd för privatkundsverksamheten utanför USA, Fisher Investments

 

Carrianne började på Fisher Investments år 2000. Hon är senior vice vd för Fisher Investments privatkundsverksamhet utanför USA och sitter i styrelserna för Fisher Investments Europe Limited (ordförande), Fisher Investments Luxembourg, Sàrl (ordförande), Fisher Investments Ireland Limited, Fisher Investments Australasia, Pty Ltd (ordförande), och Fisher Investments Japan Limited. Innan hon tillträdde sin nuvarande tjänst var hon vice vd, chef för Storbritannien, och chef för den internationella expansionen. Dessförinnan ledde hon gruppen för global kundservice.

Torben Vang-Larsen

Torben Vang-Larsen

Verkställande direktör – Norden, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl

 

Torben började på den globala Fisher-koncernen år 2013. Han ansvarar för Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:s expansion inom privatkundssektorn i Norden. Innan han började på Fisher var han chef för Private Banking på Carnegie A/S, Skandinaviens största oberoende investeringsbank. Han har även tidigare arbetat för SEB och Nordea.

Maroun Allam

Verkställande direktör, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl

 

Maroun började på den globala Fisher-koncernen år 2007. Han bidrar till ledningen av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:s privatkundsverksamhet i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, och Sverige. Han sitter även i styrelsen för Fisher Investments Luxembourg, Sàrl.

Sean Robinson

Sean Robinson

Chef för Service och Operations, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl

 

Sean började på den globala Fisher-koncernen år 2005. Han bidrar till ledningen av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:s dagliga verksamhet i Luxemburg, inklusive kundtjänster, HR, teknik, informationssäkerhet, administration, och kontor. Han sitter i styrelsen för Fisher Investments Luxembourg, Sàrl.

Caitriona Dowling

Caitriona Dowling

Efterlevnads- och riskdirektör, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl

 

Caitriona började på den globala Fisher-koncernen år 2023. Hon ansvarar för Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:s risk- och efterlevnadsavdelning. Hon ingår även i den lokala bemyndigade ledningsgruppen. Innan hon började hos Fisher hade hon seniora befattningar inom juridik och efterlevnad hos Moniflo, Carne-koncernen, Bank of New York Mellon och Irlands centralbank.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kunniga team för att ta reda på mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag