Dina ekonomiska mål

Om du vet vad du vill att dina pengar ska göra för dig – vad dina ekonomiska mål är – hjälper det dig att avgöra rätt investeringsstrategi för dig. Fisher Investments Norden har informationen du behöver för att göra ett grundligt arbete och ställa upp mål som hjälper dig att skapa din ekonomiska framtid.

Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Norden tar sig tid att förstå din övergripande ekonomiska situation, inklusive dina ekonomiska mål, dina behov, din nuvarande ekonomi, din investeringstidshorisont med mera. Efter en noggrann genomgång, och om vi bedömer att det är lämpligt, kan vi rekommendera en strategi för tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för dig och din finansiella situation, samt rekommendera att du använder Fisher Investments Nordens diskretionära förvaltningstjänster. Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Vikten av tydliga ekonomiska mål

Ett av de viktigaste hjälpmedlen för framgångsrik långsiktig investering är ens ekonomiska mål. I unga år har man oftast relativt kortsiktiga och okomplicerade ekonomiska mål, som att bygga upp en buffert, komma igång med pensionssparandet, köpa en ny bil eller spara ihop till kontantinsatsen för den första lyan. Men när ens ekonomi börjar stadga sig bör ens mål återspegla det allt mer komplexa arbetet med att förvalta förmögenheten ansvarsfullt.

Vad ska man börja med?

Identifiera dina mål

Det kan vara svårt att ställa upp ekonomiska mål, och många vet inte riktigt i vilken ända man ska börja. Ekonomiska mål behöver inte bara handla om att spara pengar. De kan handla om i princip allt som hör till din ekonomi. Skriva ett testamente, utse förmånstagare för konton, välja en fullmaktstagare om du skulle bli oförmögen att fatta beslut, och sätta upp stiftelser kan också vara ekonomiska mål – och väl värda att ta tag i! Här är några exempel på vanliga ekonomiska mål:

Mål 1: Undvika att få ont om pengar

För en del investerare är detta det främsta målet, eftersom de inte vill få det knapert på ålderns höst. Man skulle kunna tro att man helt enkelt ska lägga pengarna på investeringar med låg volatilitet (som statsobligationer), men den här metoden är inte alltid så klok, och kan till och med vara skadlig.

Mål 2: Bibehålla eller förhöja livsstilen

Om man vill fortsätta leva som vanligt efter pensionen, eller till och med lyxa till det, bör man ha som mål att bibehålla eller öka köpkraften. Här spelar inflationen en stor roll, så se till att du räknar med den när du lägger upp din pensionsplan.

Mål 3: Öka förmögenheten

Om din ekonomi låter dig leva som du vill under pensionen utan oro för att tömma kassan kanske du vill att dina investeringar ska växa på mycket lång sikt – kanske bortom din egen livslängd. Det här är ett vanligt mål om man vill lämna ett arv till efterlevande eller välgörenhet.

 

När du har satt dina privatekonomiska mål på pränt kan du hålla dig själv ansvarig och öka sannolikheten för att nå målen. Det finns ju en anledning till att många av oss tar med en lista när vi handlar mat! Det minskar risken för att glömma något viktigt.

Ta reda på tidshorisonten för investeringen

När du har slagit fast vilka ekonomiska mål du har är det viktigt att ta reda på hur lång tid dina pengar behöver räcka för att klara de här målen – den så kallade investeringshorisonten. För långsiktiga mål kan det handla om din förväntade livslängd eller ännu längre tid. Kortsiktiga mål ligger oftast bara några år in i framtiden, som till exempel att sätta av en viss summa varje månad i fem år för en köksrenovering.

Skaffa en bild av din ekonomi

En annan viktig del i arbetet ed att nå dina ekonomiska mål är att skaffa en tydlig bild av din nuvarande ekonomiska situation, och hur den lär se ut i framtiden. Till exempel bör du sammanställa vilka inkomster, utgifter, investeringar, skulder och besparingar du har just nu. Dessutom bör du ta reda på vilka kassaflödesbehov du kommer ha i framtiden för att ha en behaglig pension.

Det är inte lätt att nå sina ekonomiska mål. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig på resan mot dina långsiktiga ekonomiska mål. Via vårt moderbolag Fisher Investments kan kunder få skräddarsydda portföljförvaltningstjänster och rätt hjälp för att hålla kursen.

Läs mer om hur vi hjälper till 

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag