Fisher Investments disciplinerade investeringsstrategi

När du är kund förvaltas dina investeringar av Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Investments. Inom den globala Fisher-koncernen anser vi att kunderna kan förvänta sig tre saker från oss: personlig service, en portfölj som är skräddarsydd för dina mål, och en investeringsförvaltning som är djupt förankrad i en beprövad, global investeringsprocess och -filosofi.

Business woman points to a document on a tablet to a man sitting at a table with her in an office

Fisher Investments skräddarsydda investeringsstrategi har ett kärnvärde:

Hjälpa dig att nå dina personliga investeringsmål

Vi är transparenta med investeringsbesluten som vi fattar åt dig, eftersom vi anser att en välinformerad investerare känner sig tryggare med sin portfölj och får en behagligare pension.


  • Personlig
  • Flexibel
  • Disciplinerad
  • Global

Personlig

Vi börjar med att ta reda på information om dina personliga portföljöverväganden, och ger sedan en inledande rekommendation för den strategiska tillgångsfördelningen baserat på dina specifika mål. Vi går igenom den här tillgångsfördelningen med dig i detalj innan portföljen investeras.


Two Investment advisers discuss the market

Flexibel

Fisher Investments metod kan hjälpa till att höja avkastningen och minska risken, genom att göra prognoser och justera tillgångsfördelningen därefter. Den här flexibla, taktiska metoden skiljer sig från den investeringsstil som många fondförvaltare eller kapitalförvaltare använder, och som ofta innebär en statisk tillgångsfördelning som de inte kan eller vill avvika från, oavsett marknadsförhållandena.


Two Business men with laptops in a meeting look at someone off screen

Disciplinerad

Fisher Investments använder en beprövad investeringsstrategi som avgör blandningen av aktier, obligationer och andra värdepapper som ligger i din portfölj. Fisher Investments börjar med att analysera den globala makroekonomiska miljön och marknadsförhållandena för att komma fram vilka investeringskategorier som ser intressantast ut. Därefter väljer de ut enskilda värdepapper inom de kategorierna som passar in i din skräddarsydda investeringsstrategi.


Flags from around the world haging from a building

Global

Fisher Investments strävar efter att maximera möjligheterna och hantera riskerna genom att investera globalt. Många investerare tenderar att enbart fokusera på hemlandets aktier. Det här smala fokuset kan dock öka risken i portföljen. Ett globalt investeringsperspektiv hjälper en även att utnyttja möjligheter i resten av världen som man annars skulle ha missat.


Investeringskommittén

Fisher Investments erfarna portföljförvaltningsteam

Du förtjänar ett stabilt, dedikerat team med årtionden av erfarenhet som hjälp att styra portföljen mot dina långsiktiga investeringsmål. Investeringskommittén är det dedikerade teamet som fattar alla strategiska investeringsbeslut för kundportföljerna.

Kommittén består av Ken Fisher, Jeff Silk, Bill Glaser, Aaron Anderson och Michael Hanson, och bevakar de globala konjunktur- och marknadsförhållandena för att utforma och genomföra firmans investeringsstrategier med stöd från firmans stora analysavdelning. Investeringskommittén har bidragit till kundernas framgångar under årtionden och har tillsammans över 150 års branscherfarenhet.


Bygga en disciplinerad investeringsstrategi

Det är inte alltid enkelt att bygga en framgångsrik investeringsportfölj. Därför väljer många investerare att söka upp finansexperter för att få hjälp med att förstå hur investeringarna kan jobba åt dem, hur man hanterar risker och väger in sina långsiktiga mål i besluten om tillgångsfördelningen.

Hur ska man tänka kring värde- och tillväxtaktier? Eller stora jämfört med små bolag, eller utländska jämfört med inhemska aktier? Hur vet man om en investering har hög eller låg risk? Det här är bara några av alla de frågor som investerare måste hitta svar på. Och när det börjar storma på börsen kan även de mest rutinerade investerarna börja tvivla på sina beslut. Det är därför som Fisher Investments Norden tar sig tid att lära känna dig och din finansiella situation innan firman börjar investera dina surt förvärvade tillgångar – så att du kan känna dig trygg med färdplanen. När man känner sig trygg från start kan det hjälpa en att hålla disciplinen när volatiliteten slår till.

Lägga en stadig grund för din investeringsstrategi

Innan du börjar lägga upp en investeringsstrategi måste du först definiera och förstå dina långsiktiga finansiella mål. Några frågor man kan tänka på:

  • Vad ska de här pengarna användas till – och av vem? Bibehålla eller förhöja livsstilen? Resa? Nya hobbyer under pensionen? Eller hjälpa barn eller barnbarn med stora utgifter? Det här är bara några exempel på vanliga svar från investerare. Dina personliga svar kan påverka investeringsstrategin, tillgångsfördelningen och riskattityden.
  • Vad är tidshorisonten för investeringen? Vi definierar tidshorisonten som den tid pengarna behöver räcka. Det här kan ofta vara lika med investerarens förväntade livslängd, men kan även vara den förväntade livslängden för din respektive, dina barn eller ännu längre, beroende på vad du har för mål.

När du har definierat dina långsiktiga investeringsmål och tidshorisonten kan du börja fila på strategin. Fisher Investments Norden anser att man ska börja med att välja en passande tillgångsfördelning – alltså blandningen mellan aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper – eftersom det här beslutet är avgörande för portföljens framgång på lång sikt.

Men nästa steg, att välja rätt värdepapper inom den tillgångsfördelningen, kan också vara knepigt. Ska man välja ut enskilda värdepapper? Eller satsa på fonder, som ger en exponering mot många värdepapper? Köper du för att behålla länge, eller gör du ofta justeringar? Fisher

Businesswoman points at a graph and a large TV monitor displaying a graph

Ordna god diversifiering

Investerare tenderar att dras till värdepapper som de redan kan mycket om. Det är ju fullt förklarligt, men om man håller sig till att investera i det välbekanta sätter man ofta upp onödiga begränsningar för portföljen. Svenska aktier utgör bara en bråkdel av den globala aktiemarknaden, så om man fokuserar enbart på svenska aktier kan man även få för hög koncentration.

En globalt diversifierad portfölj kan vara ett effektivt sätt att maximera chanserna att nå dina mål. Om du sprider ut portföljen mellan en rad olika länder, sektorer och stilar kan du minimera investeringsrisken utan att göra avkall på potentialen för avkastning.

Förstå riskerna

Varje investeringsstrategi har viss risk till sin natur, men professionell rådgivning om riskhantering kan hjälpa dig att upptäcka investeringsmetoder som kan minska olika marknadsrisker samtidigt som man maximerar sannolikheten att nå sina finansiella mål. 

Professionella finansrådgivare har som jobb att hjälpa en identifiera vad man har som mål, välja en investeringsstrategi som matchar målen, sätta samman en lämplig portfölj och hjälpa en att hålla disciplinen även när det är extra skakigt på börsen.

Och om målen förändras någonstans på vägen – det må vara två eller tjugo år senare – är rådgivaren där för att hjälpa till med justeringen av investeringsstrategin.

Fisher Investments Norden har som främsta mål att hjälpa investerare hitta rätt balans i sina investeringsportföljer. Och med disciplin och trygghet blir det enklare för investerare att definiera och nå sina finansiella mål.

Utbildning av investerare

Den globala Fisher-koncernen brinner för att utbilda investerare. Utbildning kan inte bara ge trygghet och sinnesfrid, utan även hjälpa en att disciplinerat hålla kursen under osäkra eller volatila tider. Investering kan väcka starka känslor, och till och med utlösa den berömda ”fly eller fäkta”-instinkten – i synnerhet när ens pension och finansiella mål står på spel.

Men som tur är kan de rätta kunskaperna hjälpa en att hantera de här känslorna, och det i sin tur gör det enklare att inte göra några känslostyrda avsteg från investeringsstrategin. 

Som en del av vårt arbete med investerarutbildning erbjuder vi en rad olika guider och insikter på vår webbplats som hjälp för att utbilda investerare så de kan ta sig an investering och målsättande på ett bättre sätt.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag