Förstå investeringsresultat

I över 40 år har Fisher Investments hjälpt kunder navigera skiftande marknadsförhållanden i en rad olika investeringsstrategier. Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen.

Etablerad resultathistorik

Fisher Investments investeringskommitté har över 150 års sammanlagd branscherfarenhet, och vår grundare, exekutiva ordförande och investeringsdirektör Ken Fisher har en över 40 år lång historik av publicerade marknadsprognoser. Ingen kapitalförvaltare prickar rätt varje gång, inte heller Fisher Investments, men vi anser att de läxor vi har lärt oss av att ha förvaltat investeringar under många marknadscykler ger oss värdefulla insikter och erfarenheter som du kanske inte skulle få med andra kapitalförvaltare.

Portföljresultatet och du

Fisher Investments Nordens metod börjar med dig. Vi tar oss tid att förstå dina unika behov, din rådande finansiella situation och vilka mål du skulle vilja nå med dina pengar. Med utgångspunkt från detta, och om vi bedömer att det är lämpligt, rekommenderar vi en strategi för tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för dig och din finansiella situation, samt rekommenderar att du använder Fisher Investments diskretionära förvaltningstjänster.

Om du är nyfiken på vilken strategi vi skulle rekommendera för dig, eller vill diskutera Fisher Investments resultathistorik är det bara att kontakta Fisher Investments Norden på 020-088 37 53. Våra representanter kan ge dig mer information om vår resultathistorik och diskutera investeringsstrategier för dina personliga mål.

Tidigare resultat är inte allt

När man utvärderar investeringar eller en tänkbar kapitalförvaltare är man förmodligen intresserad av deras tidigare resultat. Vi vill dock varna investerare för att enbart titta på tidigare resultat, eftersom det inte nödvändigtvis ger en fullständig bild.

”Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.”

Om du någonsin har läst reklam för en rådgivare eller en finansprodukt har du säkert sett upplysningen ovan. Det här är vad den betyder. En investering kan ha gått upp eller ner förut, men de rörelserna säger inget om hur den investeringen kommer gå i framtiden.

En högre standard

Resultatsiffror kan vara vilseledande. Det finns många olika sätt att räkna ut och presentera avkastningen på investeringar. Dessutom kan det vara svårt för rådgivare att visa genomsnittliga resultat för typiska kunder, eftersom var och en av deras kunder har unika finansiella mål, investeringstidshorisonter och risknivåer de känner sig bekväma med.

Och rådgivare kan så klart lyfta fram sina vinnare när de står med facit i hand. Men gårdagens vinnare är inte nödvändigtvis morgondagens.

Vårt mått

Fisher Investments beräknar resultatet enligt Global Investment Performance Standards. (GIPS®), som det oftast kallas, är ett ramverk med rigorösa mätningsstandarder med en del viktiga egenskaper:

  • Resultatet är representativt för majoriteten av firmans kundportföljer, inte ett utvalt fåtal.

  • Resultatsiffrorna som uppges är från faktiska kundportföljer – inga hypotetiska avkastningar.

  • Investerare kan ”jämföra äpplen med äpplen” när de jämför olika firmor och kapitalförvaltare som uppger att de följer GIPS®-standarden.

GIPS® är ett registrerat varumärke som ägs av CFA Institute.
CFA Institute vaken stödjer eller främjar denna organisation, och garanterar inte heller noggrannheten eller kvaliteten hos innehållet häri.

Business woman sits with a couple at their home talking about finances

Jämförelseindex hjälper dig förstå dina resultat

Vi anser att ett jämförelseindex är en hörnsten i en väl utförd resultatmätning. Jämförelseindexet fungerar som en utgångspunkt när portföljen byggs upp, och som ett riktmärke när man mäter resultatet.

Normalt bör jämförelseindexet vara et brett, väl sammansatt index. Fisher Investments använder indexet MSCI World som jämförelseindex för de flesta privatkundernas aktieportföljer. Det här indexet är utformat för att representera utvecklingen för aktier på 23 utvecklade marknader världen över.

woman and man looking over charts on an office desk

Varför indexet MSCI World?

Vi anser att det här indexet i allmänhet är ett lämpligt aktiejämförelseindex av flera skäl:

  • Det passar in på vår ståndpunkt att väldiversifierade portföljer bör investera globalt.

  • Det ger en korrekt återspegling av de globala utvecklade börsernas sammansättning.

  • Det är väl lämpat att hjälpa kunder nå sina långsiktiga finansiella mål.

  • Dess historik går ända tillbaka till 1969, och det hjälper oss att analysera historiska trender.

För långsiktiga resultat krävs disciplin

Avkastning är bara en aspekt av effektiva kapitalförvaltares jobb. De bör även vara tillförlitliga coacher, som hjälper kunderna att hålla disciplinen – och undvika misstag som de kanske hade begått på egen hand. Investering är svårt. Det kan sätta känslorna i svall också, i synnerhet när det är volatilt på marknaderna och ens pensionsbesparingar står på spel.

Det kommer garanterat perioder då marknaderna backar. Och då kan man bli rädd och börja springa mot utgången. I värsta fall säljer man när börsen står som lägst, precis innan det vänder upp igen. Och då går man miste om återhämtningen. Det här kan bli ett rejält bakslag.

Och när det är yra på börsen är det lätt att bli girig eller rädd för att gå miste om något stort. Det kan få en att lägga allt för stor del av portföljen på heta sektorer eller mer spekulativa investeringar (d.v.s. ”jaga momentum”). En kapitalförvaltare bör påminna dig om dina finansiella mål och hjälpa dig att hålla dig till din strategi. Vi anser att detta är en nyckelfaktor för att nå långsiktig avkastning.

Frågor?

Om du har frågor om Fisher Investments resultat, eller det aktuella resultatet för dina investeringar, kan du kontakta oss för att be om en utvärdering.

Fisher Investments Norden kan granska din portfölj och diskutera hur våra tjänster skulle kunna hjälpa dig att nå dina mål.

Kontakta oss