Skräddarsydda portföljer

På Fisher Investments Norden börjar vi med en grundlig genomgång av din personliga situation och dina investeringsmål. Vi använder de här uppgifterna för att ta fram en skräddarsydd portföljstrategi som är utformad för att hjälpa dig nå dina mål.

Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet tas investeringslämplighetsrapporter delvis fram av Fisher Investments Europe Limited, som bedriver verksamhet under namnet ”Fisher Investments UK”.

Bill Glaser Executive Vice President
Läs transkriberingen For Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

Så skräddarsyr vi portföljer till varje kund

Investeringsstrategin kan anpassas både till våra marknadsprognoser och till dina personliga mål och investeringsdirektiv.

Fisher Investments – vårt moderbolag i USA – har förvaltat kapital diskretionärt i över 40 år, och hela koncernen brinner fortfarande för att bygga portföljer som återspeglar kundernas värderingar och hjälper dem att nå sina investeringsmål.

Överväganden för skräddarsydda portföljer

Andra kapitalförvaltare kan utgå från din ålder eller be dig fylla i ett kort frågeformulär när de avgör vilken tillgångsfördelning eller investeringsstrategi som de anser är bäst för dig. På Fisher Investments Norden tar vi ett helhetsgrepp när vi skräddarsyr portföljer åt kunder. Vi har en grundlig process för att samla in information om en rad olika faktorer.

Faktorerna som kan spela in när vi tar fram optimala investeringsstrategier för kunder är bland annat:

  • Investeringstidshorisont – Hur länge räknar du med att dina pengar behöver jobba mot dina mål?
  • Investeringsmål – Vilket portföljvärde och kassaflöde vill du sikta på över tidshorisonten för dina investeringar?
  • Kassaflödesbehov – Hur ska portföljen förvaltas för att tillfredsställa dina kassaflödesbehov?
  • Externa tillgångar – Finns det tillgångar som inte förvaltas av Fisher Investments men som bör beaktas när portföljen sätts samman?
  • Externa kassaflöden – Har du kassaflöden från andra källor än portföljen?
  • Riskattityd – Hur bekväm är du med att ta risker (t.ex. volatilitet)?
  • Reavinster – Har du realiserade eller orealiserade vinster eller förluster som ska beaktas vid förvaltningen av portföljen?*
  • Restriktioner eller anpassningar – Vilka andra personliga behov eller önskemål ska vi ta hänsyn till?

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

En personlig portföljanalys och rekommendation

När du inleder samarbetet med oss kommer vi ägna tid tillsammans med dig för att förstå dina långsiktig investeringsmål så vi kan ge dig en personlig portföljanalys, och en rekommendation för investeringsstrategin och tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för din specifika situation.

När din situation förändras kanske din portfölj behöver förändras också. Din personliga investeringsrådgivare kommer regelbundet stämma av läget med dig och hålla dig uppdaterad om vår syn på kapitalmarknaderna och viktig händelseutveckling som rör din portfölj.

* Innehållet på denna webbsida ska inte betraktas som skatterådgivning. Kontakta din skatterådgivare.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 150 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-03-31

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag