Lär känna ledningsgruppen

Vi vill gärna visa vilka som har hand om dina investeringar, och vad som gör dem kvalificerade att förvalta ditt kapital.

Läs mer om Fisher Investments ledningsgrupp

Den globala Fisher Investments-koncernen har en väletablerad, erfaren ledningsgrupp som har hjälpt kunder att nå sina finansiella mål i över 40 år. Klicka på flikarna för att läsa mer om vår ledningsgrupp, inklusive om de som leder vår verksamhet och om Fisher Investments investeringskommitté – de primära beslutsfattarna för kundportföljerna.

  • Fisher Investments Norden
  • Investeringskommittén
  • Analysavdelningen
  • Global ledning
Carrianne Coffey

Fisher Investments Nordens ledning

Vi har en erfaren grupp av experter som arbetar med att betjäna kunder i Sverige.

Portrait of Fisher Investments Leadership

Investeringskommittén

Investeringskommittén leds av de tre investeringsdirektörerna Ken Fisher, Jeff Silk och Bill Glaser, och har över 40 års sammanlagd branscherfarenhet. Kommittén har stöd av Fisher Investments stora analysavdelning i arbetet med att analysera kapitalmarknaderna och förvalta kundportföljerna. Den här djupa erfarenheten av att förvalta portföljer genom många marknadscykler och den medföljande starka resultathistoriken är något som kommer kunderna till godo.

Team meeting with graph on a TV behind the speaker

Analysavdelningen

Fisher Investments analysavdelning bistår investeringskommittén genom hela portföljförvaltningsprocessen, från teoretiska analyser till lämplighetsanalyser och portföljimplementering.

Damian Ornani in a suit smiling

Global ledning

Fisher Investments ledningsgrupp här hjälpt kunder att nå sina finansiella mål i över 40 år. Firmans ledningsgrupp har gemensamt ansvar för över 5 500 medarbetare på 15 kontor världen över.

Ken Fisher

Fisher Investments grundare, exekutiva ordförande och investeringsdirektör

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kunniga team för att ta reda på mer om att samarbeta med Fisher Investments Norden.

Kontakta oss i dag