Professionell förvaltning av investeringsportföljer

Fisher Investments Norden agerar som kapitalförvaltare och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet sköts det löpande beslutsfattandet kring portföljstrategin av vårt moderbolag i USA, Fisher Investments.

När du är kund får du en skräddarsydd investeringsportfölj som vi anser kan hjälpa dig nå dina investeringsmål, och som förvaltas med en investeringsmetod som är djupt förankrad i beprövade investeringsprocesser och -filosofier. Fisher Investments metod för kapitalförvaltningen – i kombination med proaktiv, personlig kundservice – har hjälpt kunder att nå sina finansiella mål i över 40 år. Fisher Investments betjänar för närvarande över 155 000* kunder globalt.


Fisher Investments investeringskommitté har över 150 års sammanlagd erfarenhet av finansbranschen Med stöd av en stor analysavdelning övervakar investeringskommittén globala ekonomiska förhållanden och marknadsförhållanden samt fattar strategiska investeringsbeslut för kundportföljerna. Den här metoden bygger på aktiv, flexibel kapitalförvaltning. Bläddra vidare för att läsa mer om Fisher Investments metod för portföljförvaltning och skräddarsydda kundportföljer.

* Informationen är aktuell per 2024-07-01. Omfattar Fisher Investments och dess dotterbolag.

Vår metod

Flags from around the world haging from a building

Investeringsstil

Aktiv, flexibel och global. Fisher Investments använder marknadsprognoser för att hitta möjligheter världen över, men skräddarsyr även din investeringsportfölj till dina personliga mål och investeringsdirektiv.

Ken Fisher, Founder, Executive Chairman, Co-Chief Investment Officer

Investeringsfilosofi

Fisher Investments investeringsfilosofi är vägledande för alla investeringsbeslut, och bygger på en fundamental tro på kapitalismen och kraften hos fria marknader.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Top-down-metod

Fisher Investments process för att välja bland de tiotusentals värdepapper som finns världen över bygger på en top-down-metod och tar hjälp av ett stort analytikerteam för att kartlägga det stora och komplexa investeringslandskapet.

Financial Planner Reviewing Portfolio Management Strategy With A Portfolio Manager About a Tailored Investment Portfolio

Skräddarsy din investeringsportfölj

Framgång har alltid ett personligt inslag – så förvaltningen av dina tillgångar bör också ha ett personligt inslag. Din investeringsportfölj förtjänar mer än bara en standardlösning. Upptäck hur vi sätter samman investeringsportföljer som är skräddarsydda till varje kunds situation och finansiella mål.

Top-down-investeringsmetod för kapitalförvaltningen


Fisher Investments anser att runt 70 procent av portföljers långsiktiga avkastning kan härledas till tillgångsfördelningen – det vill säga blandningen av aktier, obligationer, kontanter, och andra värdepapper i portföljen vid ett givet tillfälle. På toppnivå samlar Fisher Investments analysavdelning in en rad olika uppgifter som matas in i kvalitativa såväl som kvantitativa tillämpningar av firmans egenutvecklade kapitalmarknadstekniker. Analyser av de rådande marknadsförhållandena, historien och beteendevetenskapliga faktorer gör det möjligt att fatta dynamiska, taktiska beslut om tillgångsfördelningen.


I nästa steg kan Fisher Investments portföljförvaltningsteam lägga tyngd på de delar av marknaden som de räknar med kommer gå bäst, som olika länder eller sektorer. Slutligen analyserar de enskilda värdepapper och väljer ut dem som de anser bäst återspeglar prognoserna på högre nivå. Vi anser att den här flexibla, aktiva metoden för portföljförvaltning låter kunderna utnyttja globala investeringsmöjligheter och hjälper dem att nå sina finansiella mål.


För att fastställa en portföljstrategi som stämmer med dina mål och syften måste Fisher Investments Norden först skaffa sig en helhetsbild av din finansiella situation och hur den förhåller sig till de tillgångar som vi ska förvalta. Med utgångspunkt i din finansiella situation kan vi, i lämpliga fall, rekommendera den strategi för tillgångsfördelningen som vi anser passar bäst för din situation.


De fyra delarna av en personlig metod för kapitalförvaltningen

Fisher Investments kombinerar erfarenheten hos en professionell portföljförvaltare med kundservice i världsklass och avancerade analyser för att hjälpa kunderna nå sina långsiktiga mål

  • Personlig
  • Flexibel
  • Disciplinerad
  • Global
investment professional meeting with a client at their house sitting in the kitchen looking at a computer

Personlig

Vi börjar med att ta reda på information om dina personliga portföljöverväganden, och ger sedan en inledande rekommendation för den strategiska tillgångsfördelningen – alltså blandningen av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper – baserat på dina specifika mål. Vi går igenom den här tillgångsfördelningen med dig i detalj innan portföljen investeras.

restaurant owner talking on the cellphone

Flexibel

Fisher Investments metod kan hjälpa till att höja avkastningen och minska risken, genom att göra prognoser och justera tillgångsfördelningen därefter. Den här taktiska metoden skiljer sig från den investeringsstil som många fondförvaltare eller kapitalförvaltare använder, och som ofta innebär en statisk tillgångsfördelning som de inte kan eller vill avvika från, oavsett marknadsförhållandena.

couple looking at spreadsheets on a computer in their kitchen

Disciplinerad

Fisher Investments använder en beprövad investeringsmetod som har inflytande på blandningen av aktier, obligationer och andra värdepapper som ligger i din portfölj. Fisher Investments börjar med att analysera den globala makroekonomiska miljön och marknadsförhållandena för att komma fram vilka investeringskategorier som ser intressantast ut. Därefter väljer de ut enskilda värdepapper inom de kategorierna som passar in i din skräddarsydda investeringsstrategi.

Global

Fisher Investments strävar efter att maximera möjligheterna och hantera riskerna genom att investera globalt. Många svenska investerare tenderar att bara fokusera på svenska aktier. Men Sverige utgör mindre än 1 procent av den globala aktiemarknaden.** Genom att investera i hela världen kan man dra nytta av globala möjligheter som många andra går miste om.

** Källa: FactSet. Beståndsdelarna av indexet MSCI All Country World, per 2022-06-30.Fördelarna med aktiv portföljförvaltning

Fisher Investments förmögenhetsförvaltning präglas av en aktiv, flexibel metod. Det finns de som förespråkar passiv portföljförvaltning, och de har en poäng. Men passiv investering är inte alltid lika enkelt som det låter.

Passiv portföljförvaltning har sina utmaningar

Äkta passiv investering kräver en extremt god disciplin, som många har svårt att upprätthålla. Investerare reagerar ofta känslomässigt på osäkerhet, må det vara stök på börsen, skakig konjunktur, politisk oro eller rent privata problem.

Studier visar att folk upplever de negativa effekterna av en förlust betydligt starkare än de positiva effekterna av en vinst. Det innebär att även relativt måttlig volatilitet eller negativitet kan få investerare att överreagera i ren panik på kortsiktiga rörelser och ta ut pengarna från börsen – och dröja med att återinvestera dem till långt efter att börsen har återhämtat sig.

Känslostyrda beslut sätter krokben för passiva investerare

Känslor kan hamna i vägen för effektiva passiva pensionsinvesteringsstrategier. Så fort man låter känslorna ta överhanden är man inte längre en passiv investerare. Det är snudd på oundvikligt att subjektiva uppfattningar och förutfattade meningar påverkar investeringsbesluten, i synnerhet när börsen går riktigt bra eller riktigt dåligt.

Fördelarna med aktiv kapitalförvaltning

En skicklig aktiv kapitalförvaltare har erfarenheten och de analytiska verktyg som behövs för att hjälpa investerare undvika sådana här fallgropar. En aktiv förvaltare som Fisher Investments har en rad efterforsknings- och analysresurser som hjälper till att hålla portföljerna positionerade mot dina finansiella mål.

Håll disciplinen, håll kursen

Det första många investerare behöver göra är att anpassa sin tillgångsfördelning till sina långsiktiga mål. Som sagt har många investerare med en passiv strategi svårt att hålla disciplinen när det händer mycket på börsen, så det är även värt att fundera på hur din kapitalförvaltare kan hjälpa dig att undvika dyrköpta felbedömningar.

Nyckeln för både aktiv och passiv investering är att hålla disciplinen och hålla kursen. Skillnaden med en aktiv förvaltare är att du har någon som är erfaren där att hjälpa dig med en stadig hand på rodret när känslorna svallar och frågetecknen hopas.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag