Enkel, okomplicerad avgiftsstruktur

Fisher Investments Norden är en del av den globala Fisher-koncernen. Vi anser att investeringsrådgivarens intressen bör ligga i linje med dina intressen. Fisher Investments Norden tar ut en engångsavgift för kontouppläggningen, och en löpande årlig förvaltningsavgift baserat på värdet på tillgångarna som vi förvaltar åt dig.

Avgifter

  • Enkla och okomplicerade: Avgifterna är baserade på värdet av tillgångarna som vi förvaltar för din räkning.
  • I linje med dina intressen: Fisher Investments Norden är en helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare, och det bidrar till att sätta våra intressen i linje med dina. Med andra ord: det går bra för oss när det går bra för dig.
  • Konkurrenskraftiga: Vi anser att våra avgifter ofta är lägre än många andra finansspecialisters, i synnerhet när man räknar in courtage, skiktade avgifter, provisioner och andra ”extraavgifter” som är så vanliga i den här branschen.
Man in dark suite talks to another man about retirement

Frågor att ställa till din finansspecialist

Vi på Fisher Investments Norden är väl införstådda med frågetecknen som kan uppstå kring avgifter. Därför är det viktigt att se till att du har koll på dem och om din finansspecialists incitament ligger i linje med dina intressen. Ersättningen som din finansspecialist får kan skapa dolda intressekonflikter. Till exempel får vissa provision på produkterna de säljer, ovanpå förvaltningsavgifterna de tar ut. Andra baserar vissa avgifter på resultatet – det kan fresta dem till att jaga efter kortsiktig avkastning och tumma på riskstyrningen.

När du funderar på att anlita en professionell kapitalförvaltare kan du ställa de här frågorna för att ta reda på mer om vilka avgifter du kan tänkas komma betala:

  • Hur är dina avgifter strukturerade?

  • Får du någon annan ersättning förutom det jag betalar till dig direkt? Får du provision eller några andra incitament?

  • Kommer du använda fonder eller andra investeringsprodukter i portföljen? Vilka avgifter kommer jag få betala för dem?

Om du har frågor om Fisher Investments Nordens avgifter, eller avgifterna som du betalar i din nuvarande portfölj, kontakta oss och be om en utvärdering. Vi kan gå igenom din portfölj, diskutera vilka avgifter du kan tänkas betala, och hur vi står oss i jämförelse.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag