Personlig service

Businesswoman at a computer talks to someone over a headset

Uppmärksam kundservice

När du är kund agerar Fisher Investments Norden som din kapitalförvaltare, och delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet fattas besluten om portföljstrategin av Fisher Investments, vårt moderbolag som är baserat i USA och står under tillsyn av den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC). Du kan läsa mer om detta på vår sida med juridisk information.

Fisher Investments Norden har som ambition att förstå dina finansiella behov och att ge dig utbildningen, tillförsikten och tryggheten som hjälper dig nå dina långsiktiga investeringsmål. Men portföljförvaltningen är bara halva bilden. Den minst lika viktiga andra halvan är den personliga service du kommer få.

Se våra investeringsguider

Investeringsvärlden kan te sig som en djungel. Därför har Fisher Investments Norden tagit fram informativa och lärorika guider om en rad olika investeringsämnen.

Din investeringsrådgivare

Du får personlig service av din investeringsrådgivare. Investeringsrådgivaren hör regelbundet av sig till dig, och du kan bestämma hur ofta. Dessutom tar investeringsrådgivaren kontakt när det sker viktiga förändringar i portföljen.

Investeringsrådgivarna är inte säljare, och de får ingen provision på något. De är här för att hålla dig uppdaterad, inte för att sälja på dig några produkter. Deras jobb är att regelbundet utvärdera och diskutera dina investeringsmål med dig, hålla ett vakande öga på dina konton och ge dig löpande rådgivning och service. Deras mål är att du har full koll på vad som händer med dina pengar, och varför.

Din investeringsrådgivare är din primära kontaktperson, men det finns desto fler som jobbar åt dig bakom kulisserna. Investeringsrådgivaren samordnar med en rad investeringsexperter som ansvarar för att underhålla och förvalta din portfölj. De här experterna jobbar på Fisher Investments avdelningar för analys, handel, administration med mera, och står alla under Fisher Investments investeringskommittés ledning och uppsyn.
Ladda ner bild

Couple looks over a laptop while drinking coffee

Utbildning och kommunikation

Vi vill att kunderna förstår vad det är som händer med deras portföljer, och framför allt resonemangen bakom våra beslut. Det är därför som Fisher Investments Norden regelbundet uppdaterar och informerar dig om marknaderna, marknadsprognoserna och vad det är som driver portföljbesluten.

Förutom regelbundna samtal med din investeringsrådgivare får du tillgång till en rad utbildningsresurser att läsa, titta på eller lyssna till, inklusive:

  • heltäckande kvartalsrapporter
  • videor med kapitalmarknadsnytt
  • återkommande uppdateringar från investeringskommittén
  • och mycket mer!

Kundevenemang

Fisher Investments Norden arbetar ständigt på nya sätt att ge dig en rikare kundupplevelse. Vi hjälper dig inte bara att nå dina långsiktiga finansiella mål med vår portföljförvaltning – vi anordnar dessutom en rad kundevenemang med lägesuppdateringar och utbildning om finansmarknaden och din portfölj.

De här evenemangen är exklusiva för Fisher Investments Nordens kunder och ger dem möjlighet att träffa högt uppsatta beslutsfattare och andra kunder. Några exempel är Fishers marknadsprognosseminarium, rundabordssamtal om investering med mera.

Det kostar inget extra för kunder att delta, och vi ser gärna att du går på så många evenemang du vill!

Den här höga nivån på kundutbildningen och -servicen är en fundamental del av vår privatkundsverksamhet. Medan de flesta i vår bransch bara erbjuder sådana här evenemang för institutionella kunder är Fisher Investments Norden stolta över att kunna ordna dem för alla kunder.

Fishers marknadsprognosseminarier arrangeras i Sveriges största städer. De här seminarierna ger kunderna den senaste informationen om vår globala marknadsprognos, den rådande portföljstrategin, och aktuella händelser som påverkar finansmarknaderna.

Rundabordssamtal om investeringar är djuplodande frågestunder med en liten grupp kunder. Till skillnad från prognosseminarierna hålls det ingen presentation, utan det är deltagarna som styr vilka frågor som diskuteras.

Kundvideokonferenser är små, interaktiva onlinemöten som kombinerar smidigheten hos webbseminarium med de personliga frågestunderna under rundabordssamtal.

A couple talk with a business woman inside of an office with glass walls

Kvartalsrapporter

Varje kvartal får du en omfattande kvartalsrapport som tagits fram under ledning av investeringskommittén, med bidrag från Fisher Investments analytiker. I rapporten diskuteras den senaste tidens resultat, globala konjunktur- och marknadsförhållanden, marknadsprognoser och andra aktuella ämnen.

Syftet med den här heltäckande rapporten är att hjälpa dig förstå hur den senaste ekonomiska och politiska utvecklingen påverkar börserna globalt. Vi anser att det är utbildning och transparens på en nivå som få kapitalförvaltare erbjuder sina kunder.

Regelbundna insikter från Ken Fisher

Du hittar insikter från Ken om marknaderna, konjunkturen och aktuella händelser i hans videor på YouTube och i publikationer världen runt.

Videor med kapitalmarknadsnytt

Två gånger om året producerar vi en video där investeringskommittén medverkar och berättar om Fisher Investments senaste marknadsprognoser. Den här videon går in på många av ämnena som tas upp i våra kvartalsrapporter, och är en möjlighet att se och höra portföljbeslutsfattarna diskutera marknaden och svara på frågor som många kunder har ställt den senaste tiden.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakta oss

Ta reda på varför 155 000 kunder* världen över anlitar Fisher Investments för att förvalta deras kapital, och hur vi skulle kunna hjälpa dig att nå dina finansiella mål.

* Per 2024-07-01

Nyfiken på Fisher? Ring oss.

020-088 37 53

Kontakta oss i dag